Werbista dziekanem Wydziału Teologii UWM

15 października werbista, o. dr hab. Jacek Pawlik SVD, został wybrany na stanowisko dziekana Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

O. Jacek Pawlik urodził się 5 września 1952 roku w Bytomiu. Święcenia kapłańskie przyjął 2 kwietnia 1978 roku w Pieniężnie. W latach 1979-1983 pracował jako misjonarz w Togo.

Odbył studia specjalistyczne z zakresu antropologii społecznej i kulturowej na Wydziale Nauk Humanistycznych dawnej Sorbony (Université René Descartes – Paris V), w Centrum Lingwistyki Afrykańskiej w Université Paris III (Nouvelle Sorbonne) i w Centrum Studiów Afrykańskich w École des Hautes Études en Sciences Sociales. Uzyskał dyplom pogłębionych studiów (DEA) z zakresu antropologii społecznej i kulturowej.

W 1988 roku uzyskał stopień doktora na podstawie pracy „La mort: expérience d’un peuple. Études des rites funéraires des Bassar du Nord-Togo“ (promotor Louis-Vincent Thomas). W latach 1989–1993 był wykładowcą w Instytucie Pedagogiki Religijnej św. Pawła w Lomé (Togo), a w roku akademickim 1991/92 był rektorem tego Instytutu.

Od 1994 roku, przez sześć lat, pracował w Międzynarodowym Instytucie Etnologii i Lingwistyki „Anthropos” w St. Augustin k/Bonn i był współredaktorem czasopisma „Anthropos” oraz redaktorem serii wydawniczych „Studia” i „Collectanea”.

W 1999 roku został adiunktem na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie. W latach 2001–2004 pełnił funkcję p.o. kierownika Katedry Misjologii, Religiologii i Etnologii UWM w Olsztynie. W roku 2007, na podstawie pracy „Zaradzić nieszczęściu. Rytuały kryzysowe ludu Basari z Togo”, uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w zakresie etnologii, na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu.

W latach 2008-2012 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału Teologii UWM w Olsztynie i stał się członkiem senackich komisji ds. nauki i ds. współpracy międzynarodowej. Od 2010 roku został kierownikiem Katedry Filozofii i Kultury Chrześcijańskiej (od 2012 przemianowanej na Katedrę Filozofii i Antropologii). Członkiem senatu tej uczelni został w 2012 roku.

O. Jacek Pawlik SVD jest uznanym, językoznawcą, religioznawcą i afrykanistą. (JW )

Za: www.werbisci.pl.