Wrocław. Wprowadzenie relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej

„Święty nie jest po to, aby go podziwiać, lecz po to, by go naśladować”

23 kwietnia 2017 r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego na uroczystej Mszy Świętej o godz. 13.00 do franciszkańskiej Parafii p.w. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu zostały wprowadzone relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

Kult relikwii w chrześcijaństwie ma swą długą historię. Wyrósł przede wszystkim z ludowej pobożności. Okazał się ważny dla wielu pokoleń i stanowił pomoc w ewangelizacji narodów.

Dla naszej parafii otrzymanie relikwii pierwszego stopnia jest wielkim, a nawet szczególnym wyróżnieniem, gdyż postać św. Faustyny jest nam bardzo droga i bliska. Zwłaszcza, że w II Niedzielę Wielkanocną obchodzone jest w Kościele święto Miłosierdzia Bożego. Liturgia tej niedzieli w tekstach modlitw i biblijnych czytaniach mówi o tajemnicy Miłosierdzia Bożego. Sam Jezus upomniał się w objawieniach udzielonych św. Siostrze Faustynie Kowalskiej o szczególniejsze uczczenie Boga w tej tajemnicy w tę właśnie niedzielę poprzez odrębne święto, jak je należy przeżywać, jak zyskiwać łaski Miłosierdzia Bożego.

Święto Miłosierdzia Bożego jest jedną z nowych form kultu (obok obrazu, koronki i godziny miłosierdzia), które Pan Jezus przekazał przez św. Siostrę Faustynę. Istotą tego nabożeństwa jest postawa ufności wobec Pana Boga, która wyraża się w pełnieniu Jego woli, oraz postawa miłosierdzia wobec bliźnich.

Św. Faustyna swoim życiem uczy nas prawdziwej pokory. Pomimo trudów, przeciwności i braku efektów niosła światu orędzie Miłosierdzia Bożego. Jej przykład może nam pomóc w odkrywaniu tego niepojętnego przymiotu Pana Boga. Wpatrując się w jej postać szukajmy prawdy i miłości oraz z wiarą powtarzajmy słowa: „JEZU UFAM TOBIE”.

W uroczystości uczestniczyły siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i o. Marcin Jelinek, który odśpiewał Ewangelię według św. Jana. Aktu intronizacji dokonał proboszcz parafii, o. Marek Augustyn. Msza Święta była ogromnym przeżyciem i przebiegła w atmosferze modlitwy i uzupełnienia wiedzy o tym, czym jest święto Miłosierdzia Bożego.

O godz. 15.00 przed Najświętszym Sakramentem odmówiliśmy koronkę i ucałowaliśmy relikwie św. Faustyny, a następnie odbyło się w parafialnej

kawiarence spotkanie Sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, które przedstawiły historię zgromadzenia i działalność. Również przedstawiły świadectwa z życia św. Faustyny. Były to ciekawe epizody, których żadna lektura nie ujawnia. Zakończyliśmy święto Miłosierdzia Bożego pełni wrażeń i ogromnej wiedzy.

Maria Żmijowska