Home Wiadomości Zakończył się XIV Synod Generalny Towarzystwa Boskiego Zbawiciela

Zakończył się XIV Synod Generalny Towarzystwa Boskiego Zbawiciela

Redakcja

Zakończył się XIV Synod Generalny Towarzystwa Boskiego ZbawicielaZakończył się XIV Synod Generalny Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Poniżej przedstawiamy relację z poszczególnych dni Synodu.

XIV Synod Generalny Towarzystwa Boskiego Zbawiciela – Dzień pierwszy

Około trzydziestu uczestników zgromadziło się w Villa Maria w Rzymie na naszym XIV Synodzie Generalnym. To obejmuje członków Generalatu, przełożonych jednostek administracyjnych, zaproszonych ekspertów, personelu pomocniczego i tłumaczy.

Dzień rozpoczął się od pięknej modlitwy przyzywającej światło Ducha Świętego.

Następnie po zatroszczeniu się o mające ułatwić prace synodalne kwestie proceduralne, ks. Milton Zonta, Przełożony Generalny przewodniczył Eucharystii w kaplicy Domu Macierzystego Sióstr Salwatorianek.
Popołudnie zostało przeznaczone na zapoznanie się z syntezą odpowiedzi udzielnych przez przełożonych różnych jednostek administracyjnych, na rozesłane im na początku roku pytania.
Podsumowując, to był dobry początek.

Zobacz zdjęcia.


Dzień drugi – XIV Synod Generalny

Ten dzień był przeznaczony na zobaczenie wyzwań wynikających z odpowiedzi udzielonych przez jednostki administracyjne na wysłane im na początku roku pytania dotyczące salwatoriańskiego Powołania, Posłannictwa, Formacji i Reorganizacji. Pracując w małych grupach uczestnicy Synodu określili wypływające z nich główne wyzwania.

Ponadto uczestnicy zostali zapoznani z raportem Generalatu dotyczącym wysiłków wdrożenia decyzji XVII Kapituły Generalnej (2012) za pomocą Planu Strategicznego 2012-2018. Dzień był pełen uważnego słuchania, prowadzonych dyskusji i serdecznych spotkań.

Zobacz zdjęcia.


Dzień trzeci – XIV Synod Generalny

Dzisiaj zapoznaliśmy się z ważnym, lecz trudnym tematem finansów. Po zaprezentowaniu stanu finansów Towarzystwa, ks. Scott Wallenfelsz, Ekonom Generalny, przedstawił plan budżetu na dwa lata, który został jednogłośnie przyjęty.

Ponadto, ks. Agustin Van Baelen, Sekretarz ds. Misji i dr Arnout Mertens z SOFIA, podnieśli kwestie dotyczącą wspierania naszej salwatoriańskiej misji na całym świecie.

To wielkie wyzwanie wobec zmniejszania się środków z jednostek administracyjnych, które tradycyjnie wystarczały im i utrzymywały nowe jednostki zmagające się, aby uzyskać samowystarczalność.

Popołudnie spędziliśmy z naszym specjalnym gościem, s. Catherine Brabander RNDM, która przedstawiłą pouczającą prezentację na temat tego, jak jej kongregacja zmierzyła sie z takimi samymi trudnościami. Podsumowując to był intensywny, ale znaczący dzień, który uczestnikom dał wiele powodów do refleksji.

Zobacz zdjęcia.


Dzień czwarty – XIV Synod Generalny

Ks. Milton Zonta, Przełożony Generalny, zaprezentował swoje sprawozdanie uczestnikom Synodu zarysowując te elementy, które potrzebują być na nowo przemyślane, abyśmy jako salwatorianie wypełnić nasze powołanie-posłanie. Należą do nich: odnowienie Ratio Istitutionis Generalis, który stanowi podstawę naszego programu formacji. Ks. Milton włączył potrzebę przemyślenia naszych struktur administracyjnych, abyśmy lepiej mogli odpowiedzieć na dzisiejsze potrzeby. Ostatnią część sesji przedpołudniowej uczestnicy poświęcili, aby w ciszy i modlitwie rozważyć sprawozdania, z którymi zapoznali się od poniedziałku oraz wynikające z nich wnioski.

Po południu uczestnicy pracowali w małych grupach, aby biorąc pod uwagę wszystko, z czym zapoznali się rano i przez cały tydzień, mogli określić wstępne założenia, które pomogłyby przygotować XIX Kapitułę Generalną.

Zobacz zdjęcia.


Dzień piąty – XIV Synod Generalny

Dzisiejszego dnia uczestnicy Synodu z radością przyjęli propozycję Generalatu, aby XIX Kapituła Generalna naszego Towarzystwa odbyła się pomiędzy 8 sierpnia a 8 września 2018 roku w Klasztorze św. Otylii w pobliżu Monachium. Argumentem przemawiającym za takim terminem i miejscem jest przypadające w Rodzinie Salwatoriańska stulecie śmierci naszego Założyciela, O. Franciszka Jordana i pragniemy zakończyć Kapitułę obchodząc w Gurtweil święto Założyciela. Gurtweil (Niemcy) znajduje się w odległości 3 godzin od Monachium. Lokalizacja umożliwi również łatwy dostęp do Tafers w Szwajcarii, gdzie Założyciel zmarł 8 września 1918 roku.

Uczestnicy Synodu ustanowili również Komitet Przygotowawczy Kapituły, w którego skład wchodzą: ks. Raúl Gómez Ruiz, ks. Agustín (Stijn) Van Baelen, ks. Charles Mushitu, ks. Vinoy Thottakkara, ks. Mirosław Stanek i ks. Hubert Veeser oraz pełnieniący funkcje wspomagające: s. Dulcelene Ceccato i ks. Dennis Thiessen. Komitet będzie postępował zgodnie z zaprezentowanym i przyjętym przez Synod harmonogramem przygotowań rozpoczynając prace od obecnego Synodu i kontynuując aż do rozpoczęcia Kapituły. Jesteśmy wdzięczni Prowincji Niemieckiej za zgodę zostanie gospodarzem i pomocy w przygotowaniach Kapituły Generalnej.

Synod zapoznał się również z przedstawionymi przez ks. Adama Tenetę, Postulatora Generalnego, informacjami na temat procesu beatyfikacyjnego naszego Założyciela oraz propozycjami dotyczącymi uczczenia stulecia śmierci o. Jordana. Dzień zakończyło podsumowanie i ocena mijającego, pracowitego tygodnia.

Powodzenia naszych planów powierzamy wstawiennictwu o. Jordana.

Zobacz zdjęcia.


Dzień szósty – XIV Synod Generalny

Przedyskutowano pomysł reorganizacji jednostek administracyjnych Europy Zachodniej, który niesie konsekwencje dla całego Towarzystwa. Kolejną kwestią była możliwość założenia domu formacyjnego w Rzymie dla współbraci w formacji początkowej, na etapie studiów teologicznych lub po zakończeniu filozofii, w którym przygotowywaliby się oni do pracy w europejskich jednostkach administracyjnych. Podstawą formacji byłyby potrzeby ewangelizacyjne związane z faktem, że Europa stała się terytorium misyjnym. Uczestnicy Synodu potwierdzili stanowisko Generalatu i dali zielone światło dla dalszej pracy nad tą propozycją.

Popołudnie było natomiast poświęcone dyskusji na temat Zarządzenia 25. XVIII Kapituły Generalnej, które zobowiązywało Generalat do opracowania planu remontu Domu Generalnego. Architekci zatrudnieni przez Generalat przedstawili swoją koncepcję prac oraz wstępny budżet. Uczestnicy Synodu będą kontynuowali dyskusję na ten temat w poniedziałek po południu. W międzyczasie zasłużyli na przerwę, aby zregenerować się i skorzystać z pobytu w Rzymie. Niedziela będzie dniem wolnym od obrad. Był to bardzo angażujący i produktywny tydzień.

Zobacz zdjęcia.


Dzień siódmy – XIV Synod Generalny

Wielkim zaszczytem dla uczestników Synodu była możliwość udania się dziś rano do klasztoru św. Brygidy na Piazza Farnese. Z radością celebrowali Eucharystię w miejscu, gdzie O. Jordan z dwoma pierwszymi współpracownikami rozpoczął 8 grudnia 1881 r. urzeczywistnianie salwatoriańskiego marzenia.

We Mszy św. uczestniczyła również grupa młodych sióstr Salwatorianek oraz ks. Adam Teneta, który wyjaśnił znaczenie tego miejsca. Po Mszy św. wszyscy obecni mogli udać się na górne piętro, do małej kaplicy, gdzie Założyciel złożył swoje prywatne śluby. Uczestnicy modlili się o łaskę pamięci o naszych salwatoriańskich początkach oraz o to, by powrócić myślą do „pierwszej miłości” – chwili kiedy poczuliśmy się powołani, by pójść za Boskim Zbawicielem drogą wskazaną przez Ojca Jordana. Ogólnie, mieliśmy dzisiaj przyjemny dzień na odpoczynek, relaks, zwiedzanie, oraz na budowanie wzajemnych osobistych relacji, które pomagają w umocnieniu naszych więzi jako współbraci.

Zobacz zdjęcia.


Dzień ósmy – XIV Synod Generalny

Po dniu odpoczynku i refleksji uczestnicy Synodu jednomyślnie potwierdzili propozycję Generalatu dotyczącą przebudowy Domu Macierzystego. W dalszej kolejności Generalat przygotuje szczegółowe studium i przeprowadzi prace przygotowacze, aby dopracowac plan przebudowy. Ponadto Ekonom Generalny opracuje szczegółowszy plan sfinansowania prac. Celem jest zaprezentowanie dopracowanych planów na XIX Kapitule Generalnej.

Zobacz zdjęcia.


Dzień dziewiąty – XIV Synod Generalny

Uczestnicy zaczęli dzisiaj spotkanie bardzo radośnie. Otrzymali od członków Wikariatu Indyjskiego „gamosa”, ręcznie tkany szal z Assam, którym na powitanie, jako znak szacunku, obdarowuje się bardzo ważnych gości.

Resztę dnia poświęcona była trudnej pracy związanej ze zmianami w rozdziale 7 naszych Konstytucji i Dyrektorium Generalnego. Propozycje zmian przygotowała komisja powołana w tym celu przez ks. Miltona. Zmiany zostały uważnie  rozważone i  przedyskutowane pod kierownictwem przewodniczącego komisji, ks. Pieta Cuijpersa. Uczestnicy wypowiedzieli istotne opinie na temat proponowanych zmian i większość z nich potwierdzili podczas pierwszego czytania. Komisja „Ad hoc” weźmie pod uwagę komentarze i sugestie, aby przygotować dla Generalatu drugą wersję roboczą przed XIX Kapitułą Generalną.

Zobacz zdjęcia.


Dzień dziesiąty – XIV Synod Generalny

Prace synodalne przebiegały sprawnie tak, że prawie zrealizowaliśmy agendę. Uczestnicy Synodu zajęli się dzisiaj Międzynarodową Formacją Salwatoriańską. Wysłuchawszy sprawozdania ks. Heriberta Kerschgensa, Dyrektora Międzynarodowej Formacji podjęli z nim żywą dyskusję. Po południu uczestnicy dokonali głębszego rozważenia czterech wymiarów salwatoriańskiego powołania (tożsamości), formacji, posłannictwa i reorganizacji dając wskazówki, które wymiary i powiązane nimi tematy wydają się najpilniejsze. Komisja Przygotowawcza Kapituły wykorzysta te informacje, aby rozpocząć prace przygotowujące XIX Kapitułę Generalną.

Przed zakończeniem dnia uczestnikom zostały również przedstawione sprawozdania Międzynarodowego Zespołu ds. Powołań, Międzynarodowej Komisji Historycznej i  Międzynarodowej Wspólnej Komisji ds. Charyzmatu.

Poruszył nas list od młodego człowieka, który otrzymał wsparcie salwatoriańskiego duszpasterstwa w Wenezueli i jesteśmy wdzięczni za to, że czasami otrzymujemy słowa potwierdzające nasze bycie narzędziami zbawienia choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi.

Zobacz zdjęcia.


XIV Synod Generalny – Dzień ostatni

Dzisiaj dobiegł końca Synod Generalny, o dzień wcześniej niż było to przewidziane. Sesja przedpołudniowa była poświecona zagadnienom związanym z Rodziną Salwatoriańską. Neleżało do nich sprawzozdanie Połączonej Komisja Sprawiedliwość, Pokój, Integralność Stworzenia, w czasie którego zostaliśmy zaproszeni, abyśmy dobrze działali dla naszego wspólnego domu, Ziemi. Następnie miała miejsce prezentacja panelowa przeprowadzona przez przedstawicieli trzech gałęzi Rodziny Salwatoriańskiej, a dotycząca blasków i cieni współpracy pomiędzy trzema gałęziami, jak również jak również zaleceń. Uczestnicy włączyli się w żywą wymianę zdań na temat obydwu inicjatyw Rodziny Salwatoriańskiej. Sesję przedpołudniową zakończyła dokonana przez uczestników ocena Synodu, podczas której wyrazili bardzo pozytywne opinie na temat obydwu tygodni. Dzień zakończyła uroczysta Msza św. w Domu Macierzystym oraz modlitwa przy grobie Założyciela. Na koniec miała miejsce przepyszna kolacja i radosna rekreacja. Jesteśmy wdzięczni s. Dulcelene Ceccato SDS za jej profesjonalną pomoc w realizacji programu „Powołani do Misji”. Jesteśmy również wdzięczni za ciężką pracę naszych tłumaczy, sekretarza oraz wspólnocie i pracownikom Domu Macierzystego.

Zobacz zdjęcia.

Niech Boski Zbawiciel błogosławi nas wszystkich w naszej drodze do XIX Kapituły Generalnej w Monachium!

Za: www.sds.org.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda