Zakończyła się XVI Kapituła Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

Trzeci dzień XVI Kapituły Prowincjalnej Redemptorystów rozpoczął się wspólnotową Eucharystią, której przewodniczył o. Henryk Kaczocha a homilię wygłosił o. Zenon Gieniec.

Po rozpoczęciu obrad kapitularze przystąpili do głosowania na radnego nadzwyczajnego, skutkiem czego o. Mieczysław Babraj został wybrany na ten urząd. Następnie przedstawiono postulaty, które wpłynęły na Kapitułę i poddano je dyskusji. Odpowiedzialni za działalność wydawnictwa Homo Dei, Poligrafii Redemptorystów przedstawili swoje sprawozdania. To samo uczynili kapitularze reprezentujący instytucje związane z formacją zakonną (Sekretariat Formacji, Centrum Duszpasterstwa Powołań, Postulat, Nowicjat, Studentat, Seminarium, Komisja Braci).

Kolejnym wystąpieniem było słowo o. Prowincjała Janusza Soka, w którym określił on m.in. priorytety na najbliższe cztery lata. Kapitularze przedstawili swoje sugestie dla nowego Zarządu oraz formułowali tzw. „wolne głosy”. Określono również tematykę II sesji XVI Kapituły Prowincjalnej, która odbędzie się za rok. Po zatwierdzeniu tekstu przesłania Kapituły do Prowincji oraz zaakceptowaniu procedur redakcyjnych, o. Prowincjał Janusz Sok zakończył obrady XVI Kapituły
Prowincjalnej.

o. Witold Baran CSsR

Za: www.redemptor.pl.