Rekolekcje kapłańskie on-line

6 Lip 2020

Ponieważ w czasie pandemii, nie możemy organizować rekolekcji z pobytem w naszym Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” w Kielcach, dlatego pragniemy zaproponować i zaprosić Czcigodnych P.T. Księży do udziału w rekolekcjach kapłańskich on-line.

Temat: Jezus i Samarytanka – spotkanie przy studni Słowa i Ducha.

„Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni” (J 4,6): to dla ciebie Jezus był zmęczony drogą. Rozważania Ewangelii o spotkaniu Jezusa z Samarytanką, poprowadzą nas „do studni w Sychar”, aby słuchać słów Jezusa, który pragnie rozmawiać również z nami.  Przy „studni Słowa Bożego” wszyscy jesteśmy spragnieni i żebrzący o dar życia i Ducha (por. J 6,63). Samarytanka reprezentuje nas wszystkich, z naszym pragnieniem miłości i naszymi poszukiwaniami miłości na złych drogach grzechu, gdy tymczasem „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych, przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5).

Każdy chrześcijanin jest wezwany, aby stać blisko „studni Słowa Bożego”, aby swoim świadectwem umożliwić innym ludziom spotkanie z Jezusem. Naszym zadaniem rekolekcyjnym będzie odkryć na nowo źródło Wody Życia, które bije w naszym wnętrzu.

Zachęcam do uczestnictwa, przykładem z Targumu, który słowa Biblii „O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!” (Iz 55,1), parafrazuje jako wezwanie: „ten, kto miłuje naukę Bożą, niech przyjdzie i się uczy”…

Prowadzący: Ks. Marian Królikowski

Termin: 06-08 lipca 2020 r.

Program

  • Poniedziałek – środa: godz. 10.00 – 11.00 oraz 15.30 – 16.30.

Spotkania rekolekcyjne będą prowadzone w formie wideo-konferencji, dla zamkniętej grupy osób, za pomocą prostego w obsłudze programu Zoom.

Aby uczestniczyć w proponowanych rekolekcjach, należy:

  1. Wysłać zgłoszenie, wypełniając formularz znajdujący się na naszej stronie www.rmissio.pl;
  2. Zadzwonić pod nr telefonu 606 124 328, w godz. 12.00 – 14.00, aby upewnić się, że zostało się przyjętym;
  3. Po potwierdzeniu przyjęcia na rekolekcje on-line, na adres mailowy zostanie wysłany link z instrukcją, aby zalogować się do wirtualnej sali, w której będą odbywały się spotkania.

Do uczestnictwa w wideo-konferencji można korzystać z komputera i innych urządzeń mobilnych, takich jak: tablety, telefony z dostępem do sieci (iOS, Android).

Aby wziąć udział w kosztach organizacyjnych, wesprzeć nasze życie oraz dzieła modlitwy i ewangelizacji realizowane przez Wspólnotę „Koinonia Św. Pawła” w Kielcach, możesz złożyć dobrowolną ofiarę , za którą będziemy wdzięczni.