Jesienne Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Tematy związane z życiem we wspólnocie zakonnej będą przedmiotem pracy Zebrania Plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych,która odbędzie się w dniach 8-10 października 2008 w Warszawie, w gmachu Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.

Siostry będą dyskutowały nad wymiarem teologicznym i charyzmatycznym życia wspólnego, nad jego wymiarem apostolskim i psychologicznym, a także nad rolą przełożonych w animowaniu wspólnoty i w tworzeniu relacji. Ponadto zostanie omówiony ostatni dokument Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego "Władza i posłuszeństwo", jak również inne tematy związane z życiem Kościoła i zakonów. Wśród nich rozpoczęcie Roku Pawłowego, ostatnie beatyfikacje zakonnic i założycieli oraz, jak zawsze, sprawy bieżące Konferencji.

Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce liczy 150 członkiń, przełożonych generalnych i prowincjalnych, reprezentujących 100 zgromadzeń zakonnych obecnych w Polsce.

Obecnie około 22300 sióstr zakonnych ze zgromadzeń czynnych żyje i pracuje w ponad 2500 domach rozsianych po całej Polsce. Ponad 2300 sióstr pracuje ponadto na misjach.

W Polsce siostry prowadzą ponad 360 przedszkoli i pracują w 33 przedszkolach prowadzonych przez inne instytucje. Mają 84 szkoły na różnych poziomach i 1 uczelnię wyższą; pracują ponadto jako nauczycielki w 80 szkołach prowadzonych przez inne instytucje. Pracują na 33 uczelniach, 57 sióstr jako wykładowcy i 20 jako samodzielni pracownicy naukowi. Prowadzą 63 internaty i akademiki, 84 świetlice dla dzieci najczęściej ze środowisk ubogich i zaniedbanych; 46 domy dziecka i pogotowia opiekuńcze; 126 różnego typu ośrodki opiekuńcze i lecznicze dla dzieci oraz 104 domy pomocy społecznej dla dorosłych. Prowadzą 2 schroniska dla kobiet bezdomnych, 7 domów samotnej matki, 36 stołówki dla bezdomnych i pracują w wielu podobnych instytucjach prowadzonych przez innych. Prowadzą w chwili obecnej 1 własny szpital i pracują w 147 szpitalach, 19 przychodniach i 22 hospicjach.

Prowadzą ponadto wiele innych form posługi ludziom: domy rekolekcyjne i dla pielgrzymów, domy wypoczynkowe, centra animacji misyjnej (19), ośrodki pedagogiczne i wydawnictwa. Ok. 2450 sióstr pracuje jako katechetki i wizytatorki religii (22); nauczycielki innych przedmiotów (285), wychowawczynie (854), przedszkolanki (899), dyrektorki szkół i różnych dzieł prowadzonych przez siostry i inne instytucje (611), lekarki (37), pielęgniarki w szpitalach i w innych instytucjach (1366), w instytucjach kościelnych (ok.1100), w pracy parafialnej i we własnych domach, jako opiekunki parafialne, organistki i zakrystianki (ok.2000). W tzw. wolnych zawodach (duszpasterstwo rekolekcyjne, poradnictwo rodzinne, psychologiczne itp.) – ok.180.

Ok. 1400 sióstr kształci się na uczelniach wyższych, większość, dzieląc solidarnie los większości młodzieży, na studiach wieczorowych i zaocznych. Blisko 2800 sióstr wspiera bezpośrednie działania swych współsióstr apostolstwem cierpienia i modlitwy.

BP KEP