Biskup Andrzej Suski Oblatem Zgromadzenia Redemptorystów

Ordynariusz diecezji toruńskiej ks. bp Andrzej Suski otrzymał honorowy tytuł Oblata Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, nadany przez Przełożonego Generalnego Redemptorystów o. Michaela Brehla na prośbę Zarządu Prowincji Warszawskiej.

Uroczystość wręczenia tytułu Oblata odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu w sobotę 24 marca podczas liturgii godzin. Wzięli w niej udział redemptoryści ze wspólnoty toruńskiej oraz z Braniewa, Elbląga, Szczecinka, Lublina, Warszawy i Krakowa, a także kapłani diecezjalni i klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej oraz wierni świeccy.

Wręczenia dyplomu Oblata dokonał Ojciec Prowincjał Janusz Sok podkreślając, że w ten sposób ksiądz biskup ordynariusz został włączony w dobra duchowe Zgromadzenia nabyte przez modlitwy i dzieła apostolskie. Wyraził też radość, że dzięki przyjęciu tego zaszczytnego tytułu zacieśniają się więzi między diecezją a redemptorystami. Ojciec Prowincjał przypomniał, że oblatami Zgromadzenia Redemptorystów byli również biskupi diecezji chełmińskiej: Kazimierz Józef Kowalski, Bernard Czapliński i Zygfryd Kowalski. Z części dawnej diecezji chełmińskiej została utworzona w 1992 r. diecezja toruńska, której główną patronką jest Matka Boża Nieustającej Pomocy.

Ksiądz biskup Andrzej Suski dziękując za włączenie do grona Oblatów Zgromadzenia Redemptorystów wyraził uznanie dla pracy redemptorystów na terenie diecezji toruńskiej w parafii św. Józefa i Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podkreślił też z wdzięcznością zaangażowanie redemptorystów w posługę na rzecz całego Kościoła poprzez misje i rekolekcje, Radio Maryja, TV Trwam i Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Wyraził radość, że wzajemna otwartość i modlitwa wzmocni jeszcze bardziej współpracę redemptorystów i diecezji, która w tym roku obchodzi 20-lecie istnienia.

o. Sylwester Cabała CSsR

Za: www.redemptor.pl