Adwent u Benedykta XVI

W cztery piątki grudnia br. Raniero Cantalamessa OFMCap, Kaznodzieja Domu Papieskiego, będzie głosił katechezy adwentowe dla Ojca Świętego i jego współpracowników.

Temat tegorocznego głoszenia będzie opierał się na wezwaniu: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15), a tłem historycznym staną się cztery wielkie fale ewangelizacji.

To odpowiedź na apel Papieża, by odnowić zaangażowanie w ewangelizację i przygotować się do Synodu Biskupów w 2012 r. Podczas katechez adwentowych zostaną wyróżnione cztery okresy, w których uwidacznia się wzrost zaangażowania misyjnego:

1. Druga połowa III wieku – nawracają się szerokie warstwy Imperium Rzymskiego. Główną rolę pełnią biskupi;

2. VI-IX wiek – przez Europę przechodzi fala reewangelizacji, po najazdach barbarzyńców. Pierwszoplanowa rola mnichów;

3. XVI wiek – nawrócenie „Nowego Świata”. „Pierwsze skrzypce” odgrywają zakonnicy, bracia;

4. Dzisiaj – Kościół zaangażowany jest w głoszenie wiary na zsekularyzowanym Starym Kontynencie, pierwszym frontem ewangelizacji są świeccy.

W każdym z tych okresów kaznodzieja będzie szukał odpowiedzi na pytania: jakie popełniono błędy?, które przykłady możemy naśladować?, a także jaki specyficzny wkład w ewangelizację wnoszą pasterze, mnisi, zakonnicy i świeccy?

Źródło: Kuria Generalna Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

Za: www.kapucyni.pl