Austria: Klasztorne biblioteki skarbcami kultury

Od czterech do pięciu milionów książek o wartości historycznej znajduje się w posiadaniu bibliotek klasztornych w Austrii.

Wiele z nich to niezwykle cenne egzemplarze, wiele nie doczekało się jeszcze zarchiwizowania. Zwróciła na to uwagę w rozmowie z austriacką agencją katolicką „Kathpress” Helga Penz z referatu ds. klasztornych dóbr kultury podczas dorocznej konferencji katolickich bibliotek teologicznych Austrii i Południowego Tyrolu, zakończonej 9 marca w augustiańskim klasztorze w St. Florian

Jak poinformowano, tylko skatalogowane historyczne zbiory w 60 klasztorach liczą 3,8 mln. tomów. Jako „historyczne” określane są książki powstałe przed 1850 rokiem. Dla porównania – cały zbiór imponującej Biblioteki Narodowej w Wiedniu ma osiem milionów pozycji.

Największe – pod względem ilości tomów – klasztorne biblioteki znajdują się w klasztorze augustianów w podwiedeńskim Klosterneuburgu (240 tys.) oraz w benedyktyńskim opactwie Admont. W Austrii jest ok. tysiąca klasztorów i niemal każdy z nich ma swoją bibliotekę. Wiele rozpoczęło już wprowadzanie swoich katalogów do Internetu.

Według Helgi Petz, zakony pragną w dalszym ciągu podtrzymywać swoją tradycję oświatową, ale ich kurczącym się wspólnotom brakuje odpowiednich na to środków. Z tego powodu postanowiono zacieśnić współpracę kościelnych bibliotek i rozwijać wspólne projekty.

Za: www.ekai.pl.