Nowy biskup franciszkański

ofmconv.net10 lutego 2016 r. o godz. 12.00 Ojciec Święty Franciszek mianował fr. Roberto CARBONIEGO OFMConv biskupem diecezji Ales-Terralba (Sardynia, Włochy).

Fr. Roberto Carboni ur. się 12 października 1958 r. w Scano Montiferro (OR) w diecezji Alghero-Bosa. Szkołę podstawowaą w Bonorva ukończył w 1969 r. Tego samego roku wstąpił do Niższego Seminarium „Serafickiego” Brai Mniejszych Konwentualnych w Santa Maria di Betlem w Sassari. Przyjęty następnie do Kolegium Serafickiego Św. Franciszka w Oristano uczęszczał do liceum „DeCastro”, w którym zdała egzamin maturalny w 1977 r.
Nowicjat zakonny rozpoczął 17 września 1977 r. przy bazylice św. Antoniego w Padwie. Pierwszą profesję zakonną złożył w 30 września 1978 r. w miasteczku rodzinnym, na ręce ministra prowincjalnego fr. Giuseppe Simbula. W latach 1978-1980 był klerykiem w Seminarium św. Antoniego Doktora w Padwie, w którym zdobył magisterium z filozofii. W latach 1980-1983 studiował w Międzynarodowym Kolegium „Seraphicum” w Rzymie, które zdobył magisterium z teologii.

27 czerwca 1982 r. w kościele św. Franciszka w Alghero (SS) złożył wieczystą profesję zakonną na ręce ministra prowincjalnego fr. Giuseppe Simbula. 9 kwietnia 1983 r. otrzymał święcenia diakonatu w „Seraphicum”, przez włożenie rąk bp. Virgilio Noé. 29 września 1984 r. w kościele św. Franciszka w Orestano został wyświęcony na kapłana przez bp. Giovanniego Pes, z diecezji Alghero-Bosa.

Po święceniach powrócił do Rzymu, aby kontynuować studia z psychologii, które ukończył 7 października 1986 r. uzyskują tytuł licencjata na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Od 1989 r. został włączony do grona psychologów i psychoterapeutów na Sardynii.

W wyniku współpracy czasopismem „Fraternia”, której był również przez kilka lat był dyrektorem, stał się dziennikarzem-publicystą (od 1997 r. został włączony do ich grona).

Najważniejsze funkcje duszpasterskie:

1985-1992: ojciec duchowny w Narodowym Ośrodku Rozeznawania Powołań w Sacro Convento w Asyżu (postulat franciszkański)
1991-1993: wykładowca psychologii w Instytucie Teologicznym w Asyżu
1993-1994: wikariusz w parafii św. Franciszka z Asyżu w Cagliari
1993-2001: mistrz postulantów w Oristano
1994-2001: sekretarz i wikariusz prowincji
2001-2013: misjonarz na Kubie, gdzie był ojcem duchownym w seminarium międzydiecezjalnym, wykładowcą psychologii, mistrzem postulantów
2006-2013: rektor kościoła św. Franciszka w Hawanie (Kuba)
2013-2016” sekretarz generalny ds. formacji w Zakonie OFMConv

Za: www.ofmconv.net