Encyklika «Sacerdotalis caelibatus»

Redakcja

PAWEŁ VI ENCYKLIKA  «SACERDOTALIS CAELIBATUS» Rzym, 24 czerwca, 1967 rok Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszy, pozostających w pokoju i łączności […]