Zakończenie Synodu

Redakcja

Jan Paweł II W szkole Chrystusa. Homilia na zakończenie Synodu poświęconego życiu konsekrowanemu 29 października 1994 r. – Rzym, Bazylika Św. Piotra «Quia fecit mihi […]

Orędzie Synodu

Redakcja

IX Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne poświęcone życiu konsekrowanemu oraz jego misji w Kościele i świecie 27.10.1994 r.   I. Radość i dziękczynienie Gdy dobiegają końca obrady Synodu, […]

1 2 3 6