Jezuici: nowy Prowincjał

Redakcja

Dnia 26 września 2009 r., zgodnie z decyzją Przełożonego Generalnego Ojca Adolfo Nicolása, obowiązki Prowincjała Polskiej Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego przejął o. Tomasz KOT SJ.

Jezuici: nowy Prowincjał

Redakcja

Dnia 26 września 2009 r., zgodnie z decyzją Przełożonego Generalnego Ojca Adolfo Nicolása, obowiązki Prowincjała Polskiej Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego przejął o. Tomasz KOT SJ.

Jezuici: nowy Prowincjał

Redakcja

Dnia 26 września 2009 r., zgodnie z decyzją Przełożonego Generalnego Ojca Adolfo Nicolása, obowiązki Prowincjała Polskiej Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego przejął o. Tomasz KOT SJ.

1 2 3 28