Home DokumentyDokumenty Kościoła o życiu konsekrowanymBenedykt XVIBenedykt XVI - Przemówienia i homilie 2005.10.01 – Rzym – Szerzyć Ewangelię i kształtować sumienia. Do członków i współpracowników Towarzystwa Świętego Pawła

2005.10.01 – Rzym – Szerzyć Ewangelię i kształtować sumienia. Do członków i współpracowników Towarzystwa Świętego Pawła

Redakcja

 

BENEDYKT XVI

SZERZYĆ EWANGELIĘ I KSZTAŁTOWAĆ SUMIENIA. DO CZŁONKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW TOWARZYSTWA ŚWIĘTEGO PAWŁA

Rzym, 1 października 2005 r.

 

Drodzy Bracia i Siostry!

Reprezentujecie dziś całą rodzinę paulińską, która przybywa, by złożyć wizytę Następcy Piotra. Bardzo się cieszę, że mogę was przyjąć, i dziękuję wam za miłe odwiedziny. Witam przełożonego generalnego Towarzystwa Świętego Pawła i wyrażam mu szczerą wdzięczność za uprzejme słowa, w których scharakteryzował ducha działalności ewangelizacyjnej, którą razem staracie się prowadzić. Witam radców generalnych oraz innych przełożonych, licznych współbraci i współpracowników; serdeczną myślą obejmuję cały wasz instytut z jego rozmaitymi gałęziami męskimi i żeńskimi.

Media w służbie Ewangelii

Wszystkim wam i każdemu pragnę wyrazić moje uznanie za posługę, jaką pełnicie na rzecz szerzenia Ewangelii za pośrednictwem nowoczesnych środków społecznego przekazu, kierując się przykładem i nauczaniem założyciela, bł. Jakuba Alberione. Dziś są tu obecne w szczególności osoby działające w środowisku włoskim; mam na myśli przede wszystkim czasopismo «Famiglia Cristiana» i inne periodyki oraz Edizioni San Paolo (Wydawnictwa św. Pawła), i wasze dobrze znane księgarnie, rozsiane po całych Włoszech, jak również sektor materiałów audiowizualnych i najnowocześniejszych zdobyczy w dziedzinie komunikacji. Prowadzicie nowatorski apostolat w dziedzinie rozległej i złożonej, dającej tak wiele możliwości i zarazem rodzącej niemało problemów; jest to działalność różnorodna, wymagająca przygotowania i specyficznych kompetencji oraz nieustannego dokształcania, jeżeli rzeczywiście pragnie się podjąć wyzwania dzisiejszego świata, coraz częściej postrzeganego jako «światowa wioska».

Pogłębiajcie życie wewnętrzne

Drodzy przyjaciele, wykorzystanie nowoczesnych środków przekazu do głoszenia Ewangelii — czego przykładem jest właśnie czasopismo «Famiglia Cristiana», docierające do domów tak licznych Włochów w ojczyźnie i za granicą — oprócz koniecznego, należytego przygotowania zawodowego wymaga przede wszystkim trwałego osobistego przylgnięcia do Boskiego Nauczyciela. Znaczenia tego wymogu ascetycznego i duchowego był zawsze świadomy wasz założyciel, który właśnie z tego względu Eucharystię, słuchanie Słowa i pogłębianie ducha modlitwy uczynił ośrodkiem każdego dzieła i domu waszego instytutu. Ks. Alberione, zakochany w Bogu, zachęcał swoich uczniów, kapłanów i osoby świeckie, aby umacniali swoje życie wewnętrzne, dbając, by cechowała je równowaga i rozeznanie. Wszystkim wskazywał jako wzór Apostoła Pawła, który na ateńskim areopagu, pod natchnieniem Ducha Świętego, potrafił dostosować swoje przepowiadanie do kontekstu kulturowego, w jakim się znajdował, a jednocześnie nie omieszkał otwarcie i odważnie ukazywać absolutnej nowości, jaką jest Chrystus (por. Dz 17, 22-32). Ostatnia kapituła generalna Towarzystwa Świętego Pawła skierowała do wszystkich paulistów jako programową wskazówkę wezwanie ks. Alberione, by «być św. Pawłem dziś». Niech każdy z was przyswoi sobie ducha i styl, jakie cechowały Apostoła Narodów, realizując obecnie, także w tej naszej postmodernistycznej epoce jego dzieło misyjne. Czyńcie to, dzieląc z Następcą Piotra i pasterzami Kościołów partykularnych nieustanną troskę o to, by do serc tak licznych naszych współczesnych docierało zbawcze orędzie Odkupiciela.

Wierność charyzmatowi

Moi czcigodni poprzednicy przy rozmaitych okazjach wyrażali swoje uznanie i sympatię dla zasłużonej rodziny paulińskiej, dodając jej otuchy i zachęcając, by w swym działaniu dochowywała wierności charyzmatowi, który ją wyróżnia i stanowi bogactwo dla całej wspólnoty kościelnej. Do ich słów chętnie dołączam moje, życząc, aby wasza rodzina zakonna potrafiła coraz lepiej realizować swoją misję, która polega na tym, by żyć Chrystusem Nauczycielem — Drogą, Prawdą i Życiem, i ukazywać Go światu za pomocą form i języków współczesnego przekazu. Od Soboru Watykańskiego II coraz bardziej wzrastała w Kościele świadomość znaczenia środków przekazu i wielkiego zainteresowania, jakie budzi ich wykorzystanie w szerzeniu Ewangelii i w kształtowaniu sumień. Dlatego zachęcam was do odnowy waszego zaangażowania, polegającego na wychowawczym oddziaływaniu w służbie chrześcijańskiej wspólnoty — rozmaitych jej części — aby umiała rozwijać zdolność coraz lepszej komunikacji, na wzór Pana Jezusa, w którym komunikacja między Bogiem a ludzkością osiągnęła doskonałość (por. List apostolski Szybki rozwój, 5).

Jeszcze raz dziękuję wam za wizytę. Zapewniam każdego z was o mojej życzliwości i modlę się do Pana, abyście nadal wiernie prowadzili dzieło rozpoczęte przez bł. Alberione, przy jego wsparciu oraz opiece innych błogosławionych mężczyzn i kobiet z rodziny paulińskiej. Niech was prowadzi i niech wam towarzyszy przede wszystkim Przenajświętsza Maryja, dająca przykład, jak przyjmować Słowo Boże, aby dać je w całości światu. Z tymi uczuciami z serca udzielam błogosławieństwa wam tutaj obecnym, waszym rodzinom, wszystkim czytelnikom «Famiglia Cristiana» oraz wszystkim, których obejmują rozliczne formy waszej działalności społecznej i pasterskiej.

© Copyright – Libreria Editrice Vaticana

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda