Home DokumentyDokumenty Kościoła o życiu konsekrowanymBenedykt XVIBenedykt XVI - Przemówienia i homilie 2012.05.27 – Rzym – Benedykt XVI, Zapowiedź ogłoszenia św. Jana z Avili i św. Hildegardy z Bingen doktorami Kościoła powszechnego

2012.05.27 – Rzym – Benedykt XVI, Zapowiedź ogłoszenia św. Jana z Avili i św. Hildegardy z Bingen doktorami Kościoła powszechnego

Redakcja

 

Benedykt XVI

ZAPOWIEDŹ OGŁOSZENIA ŚW. JANA Z AVILI I ŚW. HILDEGARDY Z BINGEN DOKTORAMI KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO

Anioł Pański, Rzym, 27 maja 2012 r.

 

Drodzy bracia i siostry!

Dziś obchodzimy wielkie święto Zesłania Ducha Świętego, które pięćdziesiąt dni po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego kończy okres wielkanocny. Ta uroczystość przypomina nam i pozwala przeżyć na nowo wylanie Ducha Świętego na apostołów i innych uczniów zebranych na modlitwie wraz z Maryją Panną w Wieczerniku (por. Dz 2, 1-11). Jezus, po zmartwychwstaniu i wstąpieniu do nieba, posyła Kościołowi swego Ducha, aby każdy chrześcijanin mógł uczestniczyć w Jego Boskim życiu i stać się Jego wartościowym świadkiem w świecie. Duch Święty, wchodząc w historię, pokonuje jej jałowość, otwiera serca na nadzieję, pobudza i sprzyja naszemu dojrzewaniu wewnętrznemu w relacji z Bogiem i bliźnim.

Duch, który «mówił przez proroków», obdarzając darami mądrości i wiedzy, wciąż inspiruje kobiety i mężczyzn, którzy angażują się w poszukiwanie prawdy, proponując oryginalne drogi poznania i zrozumienia tajemnicy Boga, człowieka i świata. Biorąc pod uwagę te okoliczności z radością ogłaszam, że w dniu 7 października, na początku Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, ogłoszę św. Jana z Avili i św. Hildegardę z Bingen doktorami Kościoła powszechnego. Tych dwoje wielkich świadków wiary żyło w bardzo różnych okresach historycznych i środowiskach kulturowych. Hildegarda była mniszką benedyktyńską, żyjącą w okresie niemieckiego średniowiecza. Była prawdziwą nauczycielką teologii i wielką znawczynią nauk przyrodniczych i muzyki. Jan, kapłan diecezjalny żyjący w czasach hiszpańskiego renesansu, uczestniczył w dziele odnowy kulturowej i religijnej Kościoła i jednoczenia społecznego na progu nowożytności. Ale świętość życia i głębia nauczania sprawiają, że są oni nieustannie aktualni: łaska Ducha Świętego wprowadziła ich bowiem w doświadczenie przenikliwego rozumienia Objawienia Bożego i rozumnego dialogu ze światem, które stanowią trwały horyzont życia i działania Kościoła.

Te dwie postaci świętych i doktorów jawią się — zwłaszcza w świetle planu nowej ewangelizacji, której będzie poświęcone wspomniane Zgromadzenie Synodu Biskupów, i w związku ze zbliżającym się Rokiem Wiary — jako osoby niezwykle ważne i aktualne. Także w naszych czasach, dzięki ich nauczaniu, nadal rozbrzmiewa głos Ducha zmartwychwstałego Pana, który oświeca drogę prowadzącą do tej jedynej Prawdy, która może nas wyzwolić i nadać pełny sens naszemu życiu.

Odmawiając teraz wspólnie modlitwą Regina caeli — po raz ostatni w tym roku — przyzywajmy wstawiennictwa Maryi Panny i prośmy, aby Kościół został silnie ożywiony mocą Ducha Świętego, by z ewangeliczną szczerością świadczył o Chrystusie i coraz bardziej otwierał się na pełnię prawdy.

po polsku:

Pozdrawiam wszystkich Polaków. Myślą obejmuję pielgrzymów, którzy gromadzą się u stóp Maryi w Piekarach Śląskich. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego otwieramy serca i umysły na Jego działanie i prosimy, aby nieustannie rozpalał naszą wiarę, nadzieję i miłość ogniem Bożej łaski. Niech żywe doświadczenie obecności Ducha Parakleta napełnia was pokojem.

Copyright © by L’Osservatore Romano (7-8/2012) and Polish Bishops Conference

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda