Home DokumentyDokumenty Kościoła o życiu konsekrowanymDykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia ApostolskiegoListy i przemówienia 1967.03.01 – Rzym – Kongregacja ds.  Zakonów i Instytutów Świeckich, List o zawieszeniu obowiązku przesyłania sprawozdań pięcioletnich

1967.03.01 – Rzym – Kongregacja ds.  Zakonów i Instytutów Świeckich, List o zawieszeniu obowiązku przesyłania sprawozdań pięcioletnich

Redakcja
 
Kongregacja ds. Zakonów i Instytutów Świeckich

LIST O ZAWIESZENIU OBOWIĄZKU PRZESYŁANIA SPRAWOZDAŃ PIĘCIOLETNICH

Rzym, 1 marca 1967 r.
Commentarium pro Religiosis 46 (1967) 406—407. 

 

Przewielebny Ojcze.

Święta Kongregacja zdaje sobie dobrze sprawę z tego, jak wiel­kie prace ciążą w chwili obecnej na Rodzinach zakonnych, zwłasz­cza gdy chodzi o Kapituły generalne specjalne, uważała przeto za słuszne — nie chcąc jeszcze bardziej tego ciężaru powiększać — za­wiesić czasowo, aż do nowego powiadomienia, obowiązek przesy­łania Sprawozdań pięcioletnich.

W międzyczasie będzie można przystąpić do opracowania nowe­go Kwestionariusza, bardziej odpowiadającego ogólnym życzeniom, przedstawianym często Świętej Kongregacji.

Ponadto, należy utrzymać obowiązek przesyłania do Świętej Kon­gregacji Akt Kapituł generalnych zwyczajnych, gdy chodzi o Insty­tuty zakonne na prawie papieskim, ale nie jest rzeczą konieczną przesyłanie Akt Kapituł generalnych specjalnych[1], jakkolwiek trze­ba będzie, oczywiście, zwracać się zawsze do Świętej Kongregacji, jak to przepisuje Motu proprio Ecclesiae Sanctae dla definitywnego zatwierdzenia nowych konstytucji po okresie eksperymentu.

Święta Kongregacja, informując o tym, prosi Przewielebnego Ojca jako Przewodniczącego Unii Rzymskiej Przełożonych General­nych o przekazanie jak najprędzej powyższych zarządzeń wszystkim Przełożonym generalnym Zakonów i Zgromadzeń zakonnych do wiadomości i wykonania. Z góry za to dziękując, łączę wyrazy mego zakonnego szacunku.

Rzym, 1 marca 1967 roku

Hildebrand Kard. Antoniutti, Prefekt
Abp Paul Philippe OP, Sekretarz 

 


[1] Obowiązek przesyłania akt Kapituł generalnych zwyczajnych został roz­ciągnięty na akta Kapituł generalnych specjalnych listem kardynała Antoniutti z 4 grudnia 1967 roku do Matki Arano, przewodniczącej UISG.

 

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda