Home DokumentyDokumenty Kościoła o życiu konsekrowanymDykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia ApostolskiegoListy i przemówienia 2016.06.14 – Watykan – Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, List do Biskupów Ordynariuszy w sprawie Międzynarodowego Kongresu dla wikariuszy biskupich i delegatów ds. życia konsekrowanego

2016.06.14 – Watykan – Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, List do Biskupów Ordynariuszy w sprawie Międzynarodowego Kongresu dla wikariuszy biskupich i delegatów ds. życia konsekrowanego

Redakcja

 

KONGREGACJA DS. INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO
I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO

LIST DO BISKUPÓW ORDYNARIUSZY W SPRAWIE MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU DLA WIKARIUSZY BISKUPICH I DELEGATÓW DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Prot. Sp.R.E1/2016
Watykan, 14 czerwca 2016 r.

 

Czcigodny Ekscelencjo,

pośród rozmaitych zadań Kongregacji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego jest także i to, by zapewniać, aby „Instytuty Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego… przyczyniały się skutecznie do zbawczej misji całego Kościoła” (art. 107 Pastor Bonus).

W Liście Apostolskim z okazji Roku Życia Konsekrowanego papież Franciszek skierował do pasterzy Kościołów partykularnych zaproszenie do umacniania różnych charyzmatów „poprzez wspieranie, pobudzanie, pomaganie w rozeznaniu, towarzyszenie z czułością i miłością w sytuacjach cierpienia i słabości, w jakich mogą się znaleźć niektóre osoby konsekrowane, a zwłaszcza wyjaśnianie ludowi Bożemu w waszym nauczaniu wartości życia konsekrowanego, aby jego piękno i świętość mogły jaśnieć w Kościele.”

W świetle tych celów Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego organizuje Międzynarodowy Kongres dla wikariuszy biskupich i delegatów ds. życia konsekrowanego, którzy pełnią zadania polegające na promowaniu i ożywianiu życia konsekrowanego. Celem Kongresu ma być stworzenie warunków dla umocnienia płodnej komunii wewnątrz Kościoła partykularnego, który jest miejscem, gdzie życie konsekrowane realizuje się i znajduje uznanie w swoim świadectwie i posłudze.

Naszym pragnieniem jest wspólny namysł nad relacją pomiędzy pasterzami a osobami konsekrowanymi, relacją często delikatną i złożoną, również ze względu na różnice występujące pomiędzy poszczególnymi formami życia konsekrowanego, jak zakonne życie apostolskie, życie klauzurowe i monastyczne, instytuty świeckie, ordo virginum, a także inne „nowe” formy. Kongres będzie ponadto okazją do przedstawienia wikariuszom biskupim i delegatom najnowszych informacji na temat linii programowych Kongregacji oraz ostatnich inicjatyw i dokumentów, których zamiarem jest promocja życia konsekrowanego.

Spotkanie odbędzie się w Rzymie od 28 do 30 października 2016r. w Audytorium Papieskiego Uniwersytetu Antonianum przy Viale Manzoni 1. Opłata za uczestnictwo wynosi 150 euro i w kwocie tej zawiera się również opłata za obiad w dniu 29 i 30 października. Ponieważ liczba uczestników z konieczności musi być ograniczona, ze względu na wymogi organizacyjne zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 sierpnia br. Chętni proszeni są o wypełnienie formularza umieszczonego na stronie www.congregazionevitaconsacrata.va.

Prosimy zatem Ekscelencję o przekazanie tego listu wikariuszowi biskupiemu lub delegatowi do spraw życia konsekrowanego w swojej Diecezji oraz o poinformowanie go, że wkrótce prześlemy szczegółowy program obu dni oraz dalsze informacje.

Dziękując za cenną współpracę, przesyłamy Jego Ekscelencji braterskie pozdrowienie w Panu,

Joao Baz kard. de Aviz
Prefekt

Jose Rodriguez Carballo, OFM
Arcybiskup Sekretarz

Tłumaczenie Kongregacji


Copyright © Dykasterium ds. Komunikacji – Libreria Editrice Vaticana

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda