Home DokumentyDokumenty Kościoła o życiu konsekrowanymDykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia ApostolskiegoListy i przemówienia 2020.08.16 – Watykan – Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, List z okazji 100-lecia zatwierdzenia Zgromadzenia Michalitów

2020.08.16 – Watykan – Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, List z okazji 100-lecia zatwierdzenia Zgromadzenia Michalitów

Redakcja
 
Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

LIST Z OKAZJI 100-LECIA ZATWIERDZENIA ZGROMADZENIA MICHALITÓW

Watykan,  8 sierpnia 2020 r.

 

Wielebny Ojciec Dariusz Wilk
Przełożony generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła

Wielebny Ojcze,

w dniu 27 września 2020 roku Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła rozpocznie obchody Roku Jubileuszowego z okazji 100. Rocznicy zatwierdzenia Instytutu zakonnego.

Waszą Rodzinę zakonną w obchody tego ważnego wydarzenia wprowadziła kolejna ważna rocznica, 100-lecie narodzin dla nieba Założyciela, Błogosławionego Bronisława Bonawentury Markiewicza. Od tego czasu rozpoczęliście wielką Nowennę, której celem jest nie tylko podziękowanie za dar Założyciela i charyzmatu, który pozostawił waszemu Instytutowi i całemu Kościołowi, ale nade wszystko pogłębienie specyfiki waszej duchowości, stylu życia i misji.  

Stulecie zatwierdzenia Instytutu to ważna i radosna rocznica, która zachęca do radowania się i przeżywania tego czasu z poczuciem wdzięczności i dziękczynienia wobec Pana za to, czego dokonał i nadal dokonuje poprzez każdego brata waszej Rodziny zakonnej, dla dobra całego Kościoła i świata. Z jednej strony jest to sprzyjający czas, aby „spojrzeć z wdzięcznością   w przeszłość” na moment „pierwotnej miłości”, o której Założyciel świadczył i którą starał się zaszczepić w sercach pierwszych braci rodzącej się nowej Rodziny; a z drugiej strony patrzeć w przyszłość z odwagą i nadzieją.

Rozpoczynający się Rok Jubileuszowy może zatem naprawdę stać się „Rokiem Łaski”, który poprowadzi was do uważnego rozeznania w świetle Ducha Świętego, jak zachowywać a jednoczenie ożywiać charyzmat i duchowe dziedzictwo waszej Rodziny zakonnej.

Błogosławiony Bronisław Markiewicz, obierając Świętego Michała Archanioła na patrona Zgromadzenia, wskazywał go nie tylko jako waszego potężnego Opiekuna, ale chciał, aby wasze życie i posługa, odzwierciedlały jego naturę i jego misję, a wśród jego postaw przede wszystkim wskazywał na pokorę. Wasz Założyciel umieścił również tę cnotę w swoich pierwszych zaleceniach, kiedy to w swoim duchowym testamencie powiedział do was: „…miejcie na uwadze to co wam mówię: Kościół pragnie wzrastać z pokorą. Starajcie się mieć pokorę”, co według niego wyrażało się również w cnotach naturalności i prostoty.

Dzisiejszy świat potrzebuje waszego świadectwa, które rodzi się z życia cnotami teologicznymi i głębokiej komunii z Bogiem, wybranego ante omnia. Otwarci na impulsy Ducha Świętego, będziecie w stanie odczytać znaki czasu  i nowe wyzwania dotyczące w szczególny sposób głównego pola waszego apostolatu, tj. wychowywania i formowania nowych pokoleń. Ubogie rodziny, młodzież i dzieci, które doświadczają różnych form trudności, zależności, marginalizacji, są nowymi peryferiami i muszą stać się, zgodnie z waszym charyzmatem, coraz bardziej preferowanym wyborem waszej działalności duszpasterskiej i posługi apostolskiej, bez wykluczania kogokolwiek. Podążając  w tym kierunku, będziecie mogli odpowiedzieć na słowa Papieża Franciszka, który przypomina nam, iż „…nasz czas wykazuje oznaki ewidentnego duchowego i moralnego niepokoju z powodu zagubienia pewnych i pocieszających odniesień do wiary. To, czego dziś ludzie bardzo potrzebują, to bycie przyjętym, wysłuchanym, oświeconym przez miłość!” (Audiencja, 14 września 2018 r.). 

Składając podziękowanie za wielkie dobro, jakie do tej pory uczyniło wasze Zgromadzenie, wyrażamy nasze najserdeczniejsze życzenia, aby obchody tego szczególnego czasu ożywiły i wzmocniły więzi miłości i komunii wewnątrz całego Zgromadzenia, prowadząc w ten sposób do intensyfikacji konkretnego zaangażowania, autentycznego świadectwa, spójności życia, codziennej wierności Panu i Jego wezwaniu, przynosząc obfite owoce radosnej wytrwałości, entuzjazmu i daru nowych powołań.

Powierzamy was potężnej opiece Świętego Michała Archanioła, wstawiennictwu Błogosławionego Bronisława Markiewicza i zwracamy się z modlitwą do Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła i Świątyni Ducha Świętego, by orędowała za waszym Zgromadzeniem, aby mogło ono odpowiedzieć jak najlepiej „na apele Ducha Świętego i prowokacje historii” (Młode wino, nowe bukłaki, n. 32).

Zapewniając o naszej modlitwie, z serca udzielamy Bożego błogosławieństwa całej waszej Rodzinie zakonnej.

Kard. João Braz de Aviz 
Prefekt Kongregacji

Abp. José Rodríguez Carballo OFM
Sekretarz Kongregacji

Za: www.michalici.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda