Home DokumentyDokumenty Kościoła o życiu konsekrowanymDykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia ApostolskiegoListy i przemówienia 2021.06.24 – Watykan – Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, List do wszystkich osób konsekrowanych o drodze synodalnej

2021.06.24 – Watykan – Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, List do wszystkich osób konsekrowanych o drodze synodalnej

Redakcja

 

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

LIST DO WSZYSTKICH OSÓB KONSEKROWANYCH O DRODZE SYNODALNEJ

Watykan,  24 czerwca 2021 r.
Prot. n. Sp.R. 2633/21

 

Najdrożsi i Najdroższe,

z wielką radością przyjmujemy zaproszenie Papieża Franciszka do podjęcia eklezjalnej drogi, która rozpocznie się 9 i 10 października br., a zakończy się w październiku 2023 r. celebracją najbliższego Synodu Biskupów na temat „Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misja”. W załączniku przesyłamy w języku angielskim infografikę drogi synodalnej, która przedstawia w całości jej przebieg.

Droga, która jest proponowana, ma już być doświadczeniem synodalności, ponieważ, jak przypomina nam Papież Franciszek: Kościół synodalny to Kościół, który słucha, ze świadomością, że słuchać «to coś więcej niż słyszeć». Jest to wzajemne słuchanie, przez które każdy może się czegoś nauczyć. Lud wierny, kolegium biskupów, Biskup Rzymu: jeden wysłuchuje innych; a wszyscy wsłuchują się w Ducha Świętego, «Ducha Prawdy» (J 14, 17), aby poznać to, co On «mówi (…) do Kościołów» (Ap 2, 7) ”.

To właśnie ta droga jest drogą, której Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia”, dlatego, że świat, w którym żyjemy, a jesteśmy powołani, by go kochać i mu służyć, również przy jego sprzecznościach, wymaga od Kościoła wzmożenia współdziałania we wszystkich zakresach jego misji” (Przemówienie Papieża Franciszka podczas uroczystości upamiętniającej 50. rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów, 17 października 2015 r.)

Słowa te z mocną odwołują się do profetycznego wymiaru życia konsekrowanego, który znajduje swoje źródło w sequela Christi, w komunii z Kościołem i w rozeznaniu, które pomaga mu szukać woli Bożej i przemieniać ją w życie, które może obudzić świat!

Od teraz niech nikt nie czuje się wykluczony z tej eklezjalnej drogi, której pierwszy etap odbędzie się w okresie od października 2021 do kwietnia 2022, a będzie poświęcony konsultowaniu i słuchaniu Kościołów lokalnych i innych rzeczywistości kościelnych.

Będzie kilka możliwych sposobów uczestnictwa, zarówno na poziomie osobistym jak i wspólnotowym: począwszy od możliwej obecności pojedynczej osoby konsekrowanej przynależącej do organów istniejących w Kościołach lokalnych, poprzez wypracowanie wkładu przez poszczególne wspólnoty wchodzące w skład danej diecezji, poprzez udział na poziomie krajowym lub międzynarodowym ze strony krajowych Konferencji Wyższych Przełożonych lub Konferencji Instytutów Świeckich, Federacji, Zrzeszeń Monastycznych, innych grup koordynacyjnych, Konferencji Kontynentalnych, Międzynarodowych Unii Wyższych Przełożonych (UISG i USG),  Światowej Konferencji Instytutów Świeckich (CMIS).

Różny będzie także wkład, jaki każdy będzie mógł ofiarować, począwszy od własnej formy życia konsekrowanego: instytuty zakonne, apostolskie  i kontemplacyjne, instytuty świeckie, członkinie ordo virginum, pustelnicy, nowe formy życia konsekrowanego, stowarzyszenia życia apostolskiego.

Poczujcie się wezwani poprzez trzy słowa, które charakteryzują temat Synodu Biskupów o Kościele synodalnym: komunia, uczestnictwo i misja. Módlcie się, rozważajcie, konfrontujcie i dzielcie się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami i pragnieniami. Czyńcie to z wolnością tych, którzy wiedzą, że pokładają ufność w Bogu i dzięki temu są w stanie przezwyciężyć wszelką nieśmiałość, poczucie niższości lub, co gorsza, oskarżeń i skarg. Czyńcie to w duchu pokory, poruszeni przez Ducha Świętego i dlatego bez zarozumiałości, ale zawsze czując się współodpowiedzialnymi, ponieważ każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia pouczenia w swojej wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji i byłoby rzeczą niestosowną myśleć        o schemacie ewangelizacji realizowanym przez kwalifikowanych pracowników, podczas gdy reszta ludu wiernego byłaby tylko odbiorcą ich działań” (EG, 120)

Aby Kościół synodalny nie był mirażem, ale marzeniem do zrealizowania, koniecznym jest wspólnie pragnąć, wspólnie się modlić, wspólnie uczestniczyć.

João Braz Card. de Aviz
Prefekt

+ José Rodríguez Carballo, O.F.M.
Arcybiskup Sekretarz

Archiwum KWPZM

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda