Home DokumentyDokumenty Kościoła o życiu konsekrowanymFranciszekFranciszek - Homilie i przemówienia 2023.05.25 – Rzym – Franciszek, Przemówienie do uczestniczek kapituły generalnej Małych Sióstr Misjonarek Miłosierdzia (Dzieło Don Orione)

2023.05.25 – Rzym – Franciszek, Przemówienie do uczestniczek kapituły generalnej Małych Sióstr Misjonarek Miłosierdzia (Dzieło Don Orione)

Redakcja

 

Franciszek

PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNICZEK KAPITUŁY GENERALNEJ MAŁYCH SIÓSTR MISJONAREK MIŁOSIERDZIA (DZIEŁO DON ORIONE)

Rzym, Sala Klementyńska, 25 maja 2023 r.

 

Drogie Siostry, dzień dobry i witajcie!

Spotykam się z wami w tym ważnym czasie dla waszego Zgromadzenia, jakim jest Kapituła Generalna, mocny czas dialogu między wami i z Duchem Świętym, z którego wyjdziecie odnowione, najpierw w waszych sercach, zanim odnowicie się w waszych inicjatywach i strukturach.

Kiedy św. Ludwik Orione zakładał waszą pierwszą wspólnotę, dał wam jako misję “sprawić, by [ludzie] doświadczyli Opatrzności Bożej i macierzyństwa Kościoła”. Oznacza to, że wezwał was do wcielania miłosiernego działania Boga i Kościoła w duchu macierzyńskim. Aby to zrobić, wskazał trzy podstawowe sposoby: być zjednoczonym z Jezusem, blisko braci i sióstr oraz aktywnym w służbie. Zobaczmy je razem.

Być zjednoczonym z Jezusem. Ludwik Orione założył wasze Zgromadzenie – wraz z Synami Bożej Opatrzności, Siostrami Adoracji Najświętszego Sakramentu dla Niewidomych i Siostrami Kontemplacyjnymi Jezusa Ukrzyżowanego – pod sztandarem Pawłowego motta Instaurare omnia in Christo: “Wszystko na nowo zjednoczyć z Chrystusem, jedyną Głową” (Ef 1, 10). Oczywiste jest zatem, że zjednoczenie z Chrystusem dla was musi być korzeniem wszelkiej działalności. Sobór Watykański II przypomniał nam o tym jako o podstawowej wartości dla wszystkich zakonników, mówiąc, że wzbogacają oni apostolat i żywotność Kościoła, im gorliwiej żyją zjednoczeni z Chrystusem (por. Perfectae caritatis, 1), jak pierwsi uczniowie. Nie chodzi zatem ani o kultywowanie przebrzmiałych i jałowych zauroczeń w życiu duchowym i apostolskim, ani o stawanie się “skutecznymi dyrektorami korporacyjnymi” w zarządzaniu dziełami. Chodzi raczej o to, by uczynić własnym sposób życia Jezusa, pozwalając Mu działać w nas coraz bardziej, oddając się Mu aż do tego stopnia, by móc powiedzieć jak św. Paweł: “Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20); i znowu: “Caritas Christi urget nos”, “Miłość Chrystusa ponagla nas ” (por. 2 Kor 5, 14). Ksiądz Orione był świadomy tej rzeczywistości, kiedy stwierdził, że “aby zyskać Boga i pozyskać innych, musimy najpierw żyć intensywnym życiem Boga w nas samych” [1], wiarą, która płonie w nas i świeci wokół nas. Pozwólcie się więc zawsze najpierw być pozyskanymi przez Pana, przez Jego żywą obecność w Eucharystii, w Jego Słowie, w was samych przez Ducha Świętego. Pamiętajcie, że jako matki, największym darem, jaki możecie dać dzieciom, które Bóg wam powierza, jest przekazanie im waszej czułej i żarliwej miłości do Jezusa, nauczenie ich kochania Go i poznawania Go tak, jak wy Go znacie i kochacie, oraz uczynienie ich uczestnikami waszej wiary w Niego.

Drugą wskazówką pozostawioną przez księdza Orione jest bycie blisko braci i sióstr. Sam Jezus powiedział nam: “Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Wówczas i wasza służba może być przeżywana jako spotkanie z Nim, ożywiana tą samą miłością. To On czyni się ubogim i małym w ubogich i małych; to On prosi was o ciepło i ochronę w nich. Dlatego zawsze miejcie, między sobą i wobec innych, poczucie matczynej czułości, nigdy chłodu. A jeśli czasami ta choroba serca daje się odczuć, natychmiast ją wypędź myślami, słowami i gestami powitania i życzliwości! Wiemy, że kawałek chleba dzielony z uśmiechem jest lepszy niż danie, które może być wyrafinowane, ale przyprawione chłodem i mdłe od braku miłości. Niech wasze domy i miejsca służby będą pełne matczynego ciepła! Jak mawiał ksiądz Orione: niech wszystkich ogrzeje i oświeci “płomień, który płonie w waszym sercu i światło waszego wewnętrznego ognia”[2].

Wreszcie, święty Luigi Orione nauczył was “ciężko pracować”, nie oszczędzając się w służbie najbardziej potrzebującym. Służyć “ubogim, maluczkim, dotkniętym wszelkim złem i bólem”, z “zakasanymi rękawami”, jak dobre matki, ze współczuciem, kreatywnością i wyobraźnią miłości [3]. [Matka nigdy nie poddaje się w obliczu potrzeb swoich dzieci: nigdy nie pozwala, by zabrakło im uwagi, niespodzianek, czułości, a nawet koniecznych wyrzutów; potrafi wymyślić rozwiązania i nieoczekiwane środki zaradcze, nawet w obliczu trudnych sytuacji lub niezrozumienia ze strony innych: to dlatego, że matka kocha, a miłość czyni człowieka wolnym i twórczym! Poza tym, to przede wszystkim sprawia, że dzieci czują się “jak w domu”, bezpieczne, akceptowane niezależnie od ich zdolności, osiągnięć, warunków społecznych, pochodzenia i przynależności religijnej, ponieważ matka kocha wszystkich, nie robi różnic. Tak kocha Chrystus, tak kocha Matka Kościół i tego wam życzę, abyście i wy umiały kochać, tym domowym macierzyństwem, hojnym sercem i “utrudzeniem po łokcie”! W ten sposób dacie radość i nadzieję wielu, a także konkretny przykład zdrowego życia, cenny zwłaszcza dla młodych ludzi, często zdezorientowanych przez kruche i puste modele egzystencjalne.

Nazywacie się z powołania “zgromadzeniem samarytańskim”: a któż bardziej niż matka jest “samarytanką” dla swoich dzieci? Ona widzi, a nawet wyczuwa ich rany, zatrzymuje się, leczy je i w końcu pozwala im pójść swoją drogą. Zachęcam was, abyście kochały w ten sposób, jak św. Ludwik Orione, jako matki w miłosierdziu. Z serca wam błogosławię. I zachęcam was, nie zapominajcie modlić się za mnie.

Przypisy:

[1] Lo spirito di Don Orione, vol. VI, X Speranza, 10, “Silenzio e unione con Dio”).
[2] Ibid.
[3] Cfr Piano e programma della Piccola Opera, n. 3.

Tłumaczenie: okm

Za: www.vatican.va


Copyright © Dykasterium ds. Komunikacji – Libreria Editrice Vaticana

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda