1984.01.21 – Watykan – Telegram po śmierci ks. Ignacego Posadzego TChr

Ksiądz Generał Edward Szymanek
ul. Lubrańskiego 1 a
61-108 Poznań 

Po śmierci ks. Ignacego Posadzego, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej oraz założyciela Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, łączę się w żałobie i modlitwie z osieroconymi Zgromadzeniami i na ręce Księdza Generała wszystkim, którzy boleśnie odczuwają jego odejście, składam wyrazy współczucia. Razem z wami dziękuję Wszechmogącemu Bogu za długie życie i dzieło człowieka ukształtowanego przez łaskę i szafarza łaski, który głęboko wpisał się we współczesne dzieje Kościoła w Polsce, człowieka wiary, kontemplacji i apostolstwa, człowieka Bożego.

Z osobistego zjednoczenia z Chrystusem – odwiecznym Kapłanem czerpał światło i nadprzyrodzoną moc „do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego” (Ef 4, 12). Modlimy się gorąco, by Odkupiciel przyjął teraz swego sługę do wiecznej radości, i modlimy się, by dziedzictwo tego sługi żyło i rozwijało się w szczególny sposób w jego duchowych synach i córkach.

Obu Zgromadzeniom, rodzinie, przyjaciołom zmarłego oraz uczestnikom pogrzebowych uroczystości z serca błogosławię.

JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ