Home DokumentyDokumenty Kościoła o życiu konsekrowanymJan Paweł IIJan Paweł II - Listy i przesłania 1995.12.10 – Watykan – List do przełożonej generalnej na 75-lecie Zgromadzenia Sióstr Loretanek

1995.12.10 – Watykan – List do przełożonej generalnej na 75-lecie Zgromadzenia Sióstr Loretanek

Redakcja

 

Jan Paweł II

LIST DO PRZEŁOŻONEJ GENERALNEJ NA 75-LECIE ZGROMADZENIA SIÓSTR LORETANEK

Watykan, 10 grudnia 1995 r.

 

Przewielebna M. Kasjana Radzka Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej

Czcigodna Matko Generalna,

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej przeżywa w tym roku 75-lecie swego istnienia. Z okazji tego Jubileuszu przesyłam całej Wspólnocie wyrazy duchowej łączności w modlitwie.

Wraz z Wami dziękuję Bogu za dar powołania zakonnego, za to szczególne przymierze z Odkupicielem świata: «nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał» (J 15, 16).

Myślą obejmuję początki Waszego Zgromadzenia, które zostało założone w 1920 roku w Warszawie przez Sługę Bożego Księdza Ignacego Kłopotowskiego. Ten świątobliwy Kapłan poświęcił całe swe życie ludziom najuboższym i opuszczonym, dzieciom pozbawionym rodziny. Stał się również apostołem słowa drukowanego, prowadząc szeroką działalność wydawniczą.

W ciągu siedemdziesięciu pięciu lat istnienia Zgromadzenie Wasze rozwijało się dynamicznie w wierności swemu charyzmatowi i woli Założyciela. Ewangelizujecie świat poprzez słowo drukowane. Trudzicie się, aby dobra i religijna książka oraz prasa katolicka trafiały, jak cichy misjonarz, do polskich domów i rodzin. Znane jest szeroko w kraju i poza jego granicami Wasze Wydawnictwo, którego działalność zasługuje na słowa uznania i podzięki. W trudnych dla naszego Narodu i dla Kościoła czasach prześladowań, z wielkim wysiłkiem, w duchu odpowiedzialności i z odwagą Wydawnictwo rozpowszechniało książki katolickie, katechizmy i modlitewniki. Wasze apostolstwo przyczyniło się w dużej mierze do formacji religijnej i moralnej społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Obok działalności drukarsko-wydawniczej pragnę wspomnieć także Waszą ofiarną, pełną samarytańskiego oddania służbę człowiekowi będącemu w potrzebie. Od pierwszych lat istnienia Wasze Zgromadzenie prowadzi domy opieki dla samotnych ludzi starszych, a dla dzieci przedszkola i ochronki. O tej służbie świadczy także niedawno otwarty w Warszawie Dom Ojca Ignacego Kłopotowskiego dla najbiedniejszych dzieci. Jesteście obecne nie tylko w Polsce, ale także we Włoszech, w Szwajcarii, Rosji, na Ukrainie i w Rumunii, ofiarnie pracując wśród młodzieży i dzieci, opiekując się chorymi czy oddając się pracy parafialnej.

Jest to wielkie bogactwo duchowe, dziedziczna własność Waszego Zgromadzenia. Z tego źródła trzeba czerpać natchnienie i zachętę do osobistego uświęcania i do wierności powołaniu oraz siłę do ofiarnego otwarcia się na aktualne potrzeby Kościoła i współczesnego człowieka.

Proszę Boga w modlitwie, abyście dzięki miłości rozlanej w sercach Waszych przez Ducha Świętego (por. Rz 5, 5), coraz bardziej żyły dla Chrystusa i dla Jego Ciała, którym jest Kościół (por. Kol 1, 24). Bezcenne jest Wasze świadectwo. Potrzebuje go świat, potrzebuje go Kościół u progu trzeciego tysiąclecia.

Zawierzam przyszłość Waszego Zgromadzenia Maryi: «Ona, która jako Matka nosi Chrystusa w swych ramionach, równocześnie najdoskonalej wypełnia jego wezwanie: ‘Pójdź za Mną!’ (…) Trwając w wierności Temu, który jest wiemy — szukajcie najszczególniejszego oparcia w Maryi» (Redemptionis donum, 17).

Matce Generalnej i całej Wspólnocie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Watykan, 10 grudnia 1995 r.

JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ

L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 1996, nr 3 (181) s. 51

 


Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda