Home DokumentyDokumenty Kościoła o życiu konsekrowanymJan Paweł IIJan Paweł II - Przemówienia i homilieJan Paweł II - Przemówienia i homilie - Homilie na beatyfikację i kanonizację osób konsekrowanych 1998.10.11 – Rzym – Jan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, kończącą uroczystość kanonizacji siostry Teresy Benedykty od Krzyża

1998.10.11 – Rzym – Jan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, kończącą uroczystość kanonizacji siostry Teresy Benedykty od Krzyża

Redakcja

 

Jan Paweł II

ROZWAŻANIE PRZED MODLITWĄ ANIOŁ PAŃSKI, KOŃCZĄCĄ UROCZYSTOŚĆ KANONIZACJI SIOSTRY TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA

Rzym, 11 października 1998 r.

 

Kończymy tę uroczystą liturgię modlitwą “Anioł Pański”. Spójrzmy na Maryję oczyma nowej świętej, która kontemplując tajemnicę ofiarowania w świątyni pisała: “Gdy Maryja Panna przyniosła Dzieciątko do świątyni, przepowiedziano Jej, że miecz przeniknie jej duszę. (…). Była to zapowiedź męki, walki między światłem a ciemnością, która rozpoczyna się już przy żłóbku!”

Św. Teresa Benedykta od Krzyża zrozumiała, że istnieje ścisła więź między żłóbkiem a krzyżem. Dzięki tej wewnętrznej świadomości mogła doświadczyć głębokiej jedności z Maryją. Pisała o Niej: “Trwać na modlitwie przed Bogiem, miłować Go całym sercem, błagać Go o łaskę dla grzesznego ludu i składać siebie w ofierze zadośćuczynienia, w postawie służebnicy Pańskiej wypatrywać uważnie Bożych znaków: takie było życie Maryi”. Edyta Stein, również córka narodu żydowskiego, mówi tu o Maryi, ale kreśli zarazem – jakby nieświadomie – program swojej drogi życiowej.

Prośmy nową świętą, aby wstawiała się za nami u Najświętszej Panny, by każdy umiał odpowiedzieć wielkodusznie na swoje powołanie.

Następnie Ojciec Święty pozdrowił wiernych w różnych językach. Po polsku powiedział:

Serdecznie pozdrawiam moich rodaków, zarówno tutaj obecnych, jak i tych, którzy uczestniczą w tej celebracji poprzez radio i telewizję. Razem z wami raduję się, iż dane nam jest przeżywać ten uroczysty dzień, kanonizację Edyty Stein – s. Teresy Benedykty od Krzyża, męczennicy Oświęcimia.

Przypominam sobie, że w roku 1982, również w październiku, dane mi było na tym samym miejscu kanonizować Maksymiliana Marię Kolbego. Zawsze byłem przekonany, że to jest dwoje męczenników Oświęcimia, którzy razem z sobą prowadzą nas ku przyszłości: Maksymilian Maria Kolbe i Edyta Stein – s. Teresa Benedykta od Krzyża.

Dzisiaj jestem świadom, że zamyka się jakiś cykl. Dziękuję Bogu za to i cieszę się, że w naszej Ojczyźnie kult tej świętej rośnie i rozszerza się.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 


Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda