2020.04.20 – List Przewodniczącego KWPZM o zgłaszanie wolontariuszy pomagających chorym na COVID-19

Drodzy Współbracia, Wyżsi Przełożeni!

Zwrócono się do nas z poważną prośbą o stworzenie grupy zakonnych wolontariuszy gotowych pomóc w opiece nad chorymi, przebywającymi w Domach Pomocy Społecznej. Jak wiemy w niektórych miejscach Polski potrzeba takiej pomocy jest wielka i nagląca.

Prośba ta została skierowana z myślą o naszych kandydatach, ale wydaje się, że należy ją rozumieć szerzej, adresując ją także do młodych współbraci po ślubach wieczystych i święceniach.

Praktyka takiego wolontariatu została już podjęta przez niektóre wspólnoty zakonne, stąd wiemy, że nie musi to oznaczać konieczności zamieszkania poza klasztorem, ale wówczas wiąże się z potrzebą odizolowania wolontariuszy od reszty wspólnoty. Być może pojawią się sytuacje, które będą wymagały innych rozwiązań.

Rozważcie, proszę, tę sprawę we wspólnotach.

Proszę aby kandydatów na wolontariuszy zgłaszać do Sekretariatu KWPZM (najlepiej drogą mailową: [email protected]), z podaniem ich miejsca zamieszkania i bezpośredniego kontaktu do nich.

Niech dobry Bóg nadal nas wspiera i daje siłę do pomagania innym.

O. Janusz Sok, CSsR
Przewodniczący KWPZM