Charyzmat założyciela Zakonu Pijarów – św. Józefa Kalasancjusza, który nam pozostawił, opiera się na duchowości kalasantyńskiej, posłannictwie pijarskim i życiu we wspólnocie.

VI Święto Laikatu Pijarskiego

Redakcja

Charyzmat założyciela Zakonu Pijarów – św. Józefa Kalasancjusza, który nam pozostawił, opiera się na duchowości kalasantyńskiej, posłannictwie pijarskim i życiu we wspólnocie.

1 2 3 4 1 151