Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Duchowość i komunikacja we współczesnej rodzinie” z udziałem gościa specjalnego – o. Anselma Grüna OSB.

Człowiek, duchowość, wychowanie

Redakcja

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Duchowość i komunikacja we współczesnej rodzinie” z udziałem gościa specjalnego – o. Anselma Grüna OSB.

Br. Kazimierz Synowczyk, wnikliwy badacz i propagator myśli i dzieła związanego z osobą bł. Honorata Koźmińskiego, przygotował do druku kolejną pozycję poświęconą refleksji nad dziedzictwem <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/kraj/ksiazka-nadzieja-powolania-90147/" title="Książka: Nadzieja powołania">[...]</a>

Książka: Nadzieja powołania

Redakcja

Br. Kazimierz Synowczyk, wnikliwy badacz i propagator myśli i dzieła związanego z osobą bł. Honorata Koźmińskiego, przygotował do druku kolejną pozycję poświęconą refleksji nad dziedzictwem […]

1 2 3 4 5 1 151