Home Informator zakonówInstytuty świeckie Chrystusa Króla i Maryi Matki Królowej

Chrystusa Króla i Maryi Matki Królowej

Redakcja

Dom Macierzysty

Ośrodek Rekolekcyjny Jana Pawła II
Kanie, ul. Nadarzyńska 21
05-805 Otrębusy
tel. 0-22/758-54-13
adres e-mail: [email protected]

ks. Tadeusz Aleksandrowicz: [email protected]
www.parafia-otrebusy.mkw.pl/osrodek_jp2.html

Historia

Stowarzyszenie Chrystusa Króla i Maryi Matki Królowej zostało erygowane przez Józefa Kardynała Glempa Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego Prymasa Polski dekretem z dnia 11 lutego 1988 r. Pragniemy aby w przyszłości zostało ono przekształcone w Instytut Świecki. W Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich mamy status obserwatora.

Założycielem Instytutu jest ks. Antoni Słomkowski.

Duchowość

naszego Stowarzyszenia jest chrystocentryczna, maryjna i apostolska.
Jako członkinie Stowarzyszenia żyjemy świadomością, że jesteśmy wybrane i ukochane przez Chrystusa, dlatego całą swoją miłość ukierunkowujemy ku Niemu. Uznajemy, że Chrystus jest Królem naszego życia, naszych serc i działalności, jest Królem Wszechświata. W Nim , przez Niego i zgodnie z Jego Wolą pragniemy szerzyć w świecie Królestwo Boże – ukazywać
rzeczywistość opartą na prawdzie, miłości, dobroci, łasce i sprawiedliwości. Za naszą Matkę i Królową obieramy sobie Maryję, nieustannie zatroskaną o Królestwo Jej Syna i zbawienie duchowych dzieci.

W duchu całkowitej wolności podejmujemy życie według rad ewangelicznych, by tym mocniej świadczyć o miłości Jezusa oraz być do Jego dyspozycji w działalności apostolskiej. Składamy ślub czystości oraz przyrzeczenie ubóstwa i posłuszeństwa.

Jako członkinie instytutu świeckiego pragniemy uczyć się naśladowania Chrystusa będącego w nieustannym dialogu z ludźmi żyjącymi w tym świecie oraz dobrze im czyniącego (KPK 577). Chcemy być świadomymi uczniami Chrystusa poprzez przybliżanie sobie nauki Ojca Świętego, Stolicy Apostolskiej, Kościoła w Polsce. Chcemy być też kompetentne w swoim zawodzie, co czynimy poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji.

Modlitwa

Aby się nie zagubić w pracach, a są to prace świeckie i życie świeckie, staramy się pielęgnować głębokie życie modlitwy. W modlitwie przedstawiamy Bogu wszystko, co niesie ze sobą nasze codzienne życie i otaczający nas świat. W miarę możliwości, uczestniczymy w codziennej Eucharystii, a do Sakramentu Pokuty przystępujemy co dwa tygodnie. Codziennie odprawiamy półgodzinną medytację, opartą na Piśmie Świętym lub innych tekstach religijnych. Zalecana jest również modlitwa brewiarzowa . Każdego dnia odmawiamy różaniec.

Formacja

Mamy świadomość, że każda z nas jest odpowiedzialna za swoją permanentną formację i od osobistej wierności Chrystusowi i charyzmatowi naszego Instytutu zależeć będą owoce naszego apostołowania. W formacji pomagają nam comiesięczne dni skupienia i coroczne 5-cio dniowe rekolekcje odprawiane we wspólnocie w naszym domu macierzystym w Kaniach.

Miejsce zamieszkania

Członkinie mieszkają w różnych rejonach Polski, prowadząc życie konsekrowane w świecie. Aby apostołować wspólnotowo możemy mieszkać w mniejszych wspólnotach – jak to ma miejsce w Ośrodku Rekolekcyjnym Jana Pawła II w Kaniach, gdzie mieści się zarówno nasz Dom Macierzysty, jak i miejsce naszej działalności.

Nasza działalność apostolska

przejawia się w dwóch obszarach; jest to najpierw działalność indywidualna tj. apostolstwo indywidualne każdej z nas, świadectwo życia w miejscu zamieszkania i pracy. Włączamy się też w działalność ruchów kościelnych, które rozwijają się w parafiach, w których mieszkamy i w ten sposób włączamy się w życie kościoła lokalnego.

Naszym charyzmatem

szczególnym jest organizowanie i prowadzenie rekolekcji, dni skupienia, prowadzenie domów rekolekcyjnych (pkt 75 statutów). W tej działalności możemy współpracować z różnymi zgromadzeniami zakonnymi czy też diecezjalnymi ośrodkami rekolekcyjnymi. Od 2000 r. zaczęłyśmy prowadzić w naszym Ośrodku Rekolekcyjnym Jana Pawła II w Kaniach Kwartalne Dni Skupienia, początkowo dla przyjaciół domu, z czasem dla osób chętnych. Opracowywując tematy próbujemy odpowiadać na potrzeby osób przyjeżdżających – opierając się głównie o nauczanie Jana Pawła II, korzystając też z wiedzy jaką daje o człowieku psychologia.

Wśród osób przyjeżdżających na KwDS pojawili się tacy, którzy chcieli "czegoś więcej", chcieli sami stać się bardziej aktywnymi w życiu dla Chrystusa i Kościoła. Nie składając ślubów ani przyrzeczeń korzystają oni z formacji dodatkowej prowadzonej w ramach naszego instytutu, próbują włączać się w nasz charyzmat – tworząc zgodnie z zamysłem Założyciela II krąg.

Opiekę duszpasterską nad naszym Stowarzyszeniem, II kręgiem oraz Kwartalnymi Dniami Skupienia sprawuje ks. Tadeusz Aleksandrowicz – Proboszcz Parafii N.M.P. Matki Kościoła w Otrębusach, na terenie której znajduje się Ośrodek Rekolekcyjny Jana Pawła II.

Założyciel

Ks. Antoni Słomkowski (1900 – 1982), kapłan Archidiecezji gnieźnieńskiej, profesor i rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1944 – 1951), odnowiciel powojenny KUL, uwięziony przez władze komunistyczne ze względów ideologicznych,
współzałożyciel i wieloletni Kierownik Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie, wykładowca Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Seminarium Duchownego w Gnieźnie i Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie,
znany i ceniony dogmatyk, rekolekcjonista, organizujący skupienia dla grup zawodowych lekarzy i nauczycieli, oddany rodzinom i młodzieży.

W swym nauczaniu kładł wielki nacisk na życie Prawdą Bożą i życie w prawdzie. Mówiąc o powołaniu człowieka – podkreślał powołanie do świętości, a w związku z tym konieczność dynamicznego rozwoju życia wewnętrznego. Skutecznym środkiem dla pogłębiania życia wewnętrznego miały być rekolekcje i dni skupienia. Zapoczątkowany przez niego Ośrodek Rekolekcyjny Jana Pawła II w Kaniach służył i służy pomocą dla licznych grup ludzi świeckich, a także osób konsekrowanych. Zafascynowany ideą Królestwa Bożego, pod wpływem ks. Kard. Augusta Hlonda, którego był sekretarzem w latach międzywojennych, podjął się realizacji zamysłu utworzenia instytutu życia konsekrowanego dla osób świeckich, które poświęciłyby się szerzeniu Królestwa Bożego poprzez apostolstwo ukryte w świecie.

Zamysł ten jest realizowany przez członkinie Stowarzyszenia Chrystusa Króla i Maryi Matki Królowej, działające w Ośrodku Rekolekcyjnym JP II i poza nim już od ponad 40 lat.

www.kkis.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda