Home Informator zakonówInstytuty świeckie Maryi Służebnicy Pańskiej

Maryi Służebnicy Pańskiej

Redakcja

Kontakt

[email protected]

Instytut Maryi Służebnicy Pańskiej jest instytutem świeckim życia konsekrowanego na prawie diecezjalnym.

Istotą naszego powołania jest życie syntezą świeckości i konsekracji. Świeckość rozumiana jest przede wszystkim jako włączenie w świat i pozostawanie w nim z wewnętrzną świadomością, że ten świat jest właściwym miejscem naszej chrześcijańskiej odpowiedzialności za uobecnienie w nim misji Kościoła. Konsekrację zaś przeżywamy jako naszą odpowiedź na dar i inicjatywę Boga Ojca, który wzywa nas do głębokiej komunii ze swoim Synem Jezusem przez Maryję.

Konsekracja Bogu poprzez praktykę rad ewangelicznych polega na uobecnianiu w życiu codziennym ducha ewangelicznych błogosławieństw. Dla nas jest to możliwe tylko poprzez komunię życia z Maryją, bowiem tylko Ona będąc w świecie nie ulegała wpływom ducha tego świata.

Zgodnie ze specyfiką instytutów świeckich mieszkamy samodzielnie, w rodzinach lub we wspólnotach zwanych Małymi Nazaretami.

Charyzmat Instytutu wyraża się w dążeniu do pełni komunii życia z Chrystusem przez Maryję. Oznacza to dążenie do świętości rozumianej jako przylgnięcie duszy do jej Boskiego Mistrza, aby mogła ona w pełni oddać się służbie Kościołowi na wzór pokornego „fiat“ Maryi Służebnicy Pańskiej.

Życie charyzmatem Instytutu członkinie potwierdzają poprzez akt oddania się na służbę Chrystusowi w Jego świętym Kościele.

Zawołaniem Instytutu są słowa Chrystusowego Testamentu z Krzyża: Oto Matka twoja.

Cel

Zgodnie z duchem charyzmatu członkinie Instytutu przyjmują jako własny cel życia, pełne zjednoczenie z Chrystusem przez Maryję Służebnicę Pańską i Matkę Kościoła. Zjednoczenie to rozumiane jest zgodnie z duchowością św. Jana od Krzyża jako zjednoczenie przeobrażające w miłości.
Cel ten realizowany jest przede wszystkim poprzez:

 • modlitwę
 • ofiarę cierpienia
 • świadectwo życia charyzmatem duchowości w najbliższym otoczeniu rodzinnym, zawodowym i społecznym
 • podejmowanie konkretnych zadań apostolskich w Kościele


Formacja

Formacja indywidualna

 • kierownictwo duchowe kapłanów z Ruchu Rodzin Nazaretańskich
 • indywidualny kontakt z Odpowiedzialną Bezpośrednią

Formacja wspólnotowa

 • spotkania dzielenia w grupach formacyjnych
 • dzień skupienia
 • dwudniowe rekolekcje
 • trzytygodniowa formacja czynna
 • dobrowolna formacja czynna poprzez wspólnotę życia i zamieszkania

Etapy formacji

 • Formacja wstępna: Aspirantura (2 lata), Kandydatura (4 lata)
 • Formacja zasadnicza: Inkorporacja czasowa (5 lat)
 • Formacja permanentna: Inkorporacja wieczysta

Apostolstwo Instytutów Świeckich powinno być wiernie pełnione nie tylko w świecie, ale także niejako za pomocą środków tego świata, to znaczy przez pracę zawodową i różne formy świeckiej działalności, w miejscach i okolicznościach odpowiadających warunkom świeckim. (…) Całe życie członków Instytutów Świeckich poświęcone Bogu (…) powinno stać się apostolskie (Pius XII, Primo feliciter, 12 marca 1948 r.).

Członkinie Instytutu, powołane do bycia w świecie i dla świata, ale nie według ducha tego świata, swoją konsekrację Bogu wyrażają w następujących formach apostolstwa:

 • uczestnicząc w ewangelizacyjnej misji Kościoła w świecie w miejscu pracy zawodowej
 • włączając się w apostolstwo Ruchu Rodzin Nazaretańskich, z którego Instytut czerpie duchowość
 • biorąc udział w wyjazdach apostolskich do innych krajów

Instytut opiekuje się Wspólnotą Apostolstwa Rodzinnego. Członkiniami tej Wsólnoty są niewiasty, które nie mogą złożyć ślubów, ale pragną żyć duchowością Insytutu. Specyfika ich apostolstwa polega na ratowaniu rodzin zagrożonych rozbiciem i w tej intencji ofiarowują swoje modlitwy i cierpienia.

Warunki przyjęcia do Instytutu

Do Instytutu Maryi Służebnicy Pańskiej może być przyjęta niewiasta, która:

 • jest katoliczką
 • jest wolna od przeszkód kanonicznych
 • ma odpowiednie zdrowie fizyczne i psychiczne
 • ma ukończone 18 lat, a nie przekroczone lat 40
 • posiada wykształcenie średnie lub wyższe
 • pragnie podjąć życie według rad ewanagelicznych w świecie
 • pragnie dążyć do zjednoczenia z Bogiem na drodze komunii życia z Chrystusem przez Maryję, co potwierdza złożeniem aktu oddania Matce Bożej na wyłączną służbę Kościołowi

Historia Instytutu

Kwiecień 1986 r. Pierwsze spotkanie osób pragnących żyć na wyłączność dla Pana Boga w świecie na drodze charyzmatu duchowości.

8 grudnia 1997 r. Erygowanie przez Jego Eminencję ks. Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski, Stowarzyszenia wiernych świeckich pod nazwą Dzieło Maryi Służebnicy Pańskiej.

25 stycznia 2002 r. Wydanie przez Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego nihil obstat odnośnie zamierzonej erekcji Świeckiego Instytutu na prawie diecezjalnym.

25 marca 2002 r. Podpisanie przez Jego Eminencję ks. Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski, dekretów: erekcyjnego i zatwierdzającego Konstytucje Instytutu Maryi Służebnicy Pańskiej.

www.kkis.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda