Home Informator zakonówZakony żeńskie Karmelitanki Misjonarki

Karmelitanki Misjonarki

Redakcja

Zgromadzenie Karmelitanek Misjonarek, Karmelitanki misjonarki
Congregatio Sororum Carmelitanarum Missionariu, (CM)

Dane teleadresowe

Trzebinia: ul. Beskidzka 53
34-300
Żywiec-Trzebinia
tel./fax 33 861
15 05
[email protected]

Kraków:
ul. Królowej Jadwigi 317
30-234 Kraków
tel. 12 42
51 914
[email protected]

Warszawa:
ul. Fosa 17
02-768 Warszawa
tel. 22 84 76 370

[email protected]

Zabrze:
ul. Ks. Norberta Bończyka 25
41-800 Zabrze
tel. 32 777 47
03
[email protected]

Historia

Zgromadzenie Karmelitanek Misjonarek zostało założone pomiędzy rokiem 1860 a 1861 przez Bł. O. Franciszka Palau y Quer, karmelitę bosego. Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez Papieża Piusa X, 3 grudnia 1907 roku, jako instytut na prawie papieskim. Istotną cechą charakterystyczną dla duchowości Ojca Franciszka Palau, zakorzenionej głęboko w duchowości Karmelu Terezjańskiego, jest szczególne doświadczenie tajemnicy Kościoła, które stanowi centrum jego życia duchowego i trwały motyw jego działalności apostolskiej .(K 7)

Kościół stanowi centrum naszej duchowości, tak jak stanowił on centrum i siłę napędową wszelkich działań dla Bł. O. Franciszek Palau y Quer naszego założyciela. To właśnie w Kościele rodzą się i zapuszczają korzenie te podstawowe cechy, które kształtują nasze życie: głęboki sens jedności braterskiej, postawa kontemplacji w przyjacielskim obcowaniu z Bogiem i w słuchaniu Jego Słowa, ofiarna służba Braciom, nieustanny wysiłek ascetyczny i wyrzeczenie ewangeliczne, kontemplacja Maryi jako doskonałego modelu Kościoła. Pragniemy, aby modlitwa i służba apostolska, podstawowe elementy naszego powołania do życia w "naśladowaniu Chrystusa", przepajały się wzajemnie i stanowiły jedno.

Zgodnie z tradycją karmelitańską i pragnieniami naszego Ojca Założyciela przyjmujemy apostolstwo jako wynik naszej komunii z Bogiem i wyraz eklezjalnego charakteru naszego powołania. Wyraża się ono w konkretny sposób w: wychowaniu chrześcijańskim, pracy w służbie zdrowia, pracy na misjach ( na to pole kładzie coraz większy nacisk), działalności ewangelizacyjnej na polu socjalnym ze zwróceniem szczególnej uwagi na ubogich i nowe "formy" ubóstwa, katechizacji, uczestnictwie w duszpasterstwie parafialnym i prowadzeniu różnych grup, promocji życia duchowego.

Zgromadzenie Karmelitanek Misjonarek jest obecne na pięciu kontynentach w 39 krajach. W Polsce Karmelitanki Misjonarki są obecne od października 1988 roku, posiada swoje wspólnoty w Trzebini k. Żywca, Krakowie i Warszawie. W styczniu 2006 r. Zgromadzenie liczyło 14 prowincji z 1712 siostrami. W Polsce w tym czasie przebywało 16 sióstr. Dom generalny Zgromadzenia znajduje się w Rzymie.

Założyciel

Franciszek Palau y Quer, kontemplatyk i zarazem płomienny apostoł, urodził się w Hiszpanii, w katalońskiej miejscowości Aytona koło Lerida 29 grudnia 1811 r. W 1832 roku wstępuje do Zakonu Karmelitów Bosych. W 1835 r., z powodu rewolucji antyreligijnej, zostaje wraz ze współbraćmi wypędzony z klasztoru. Zmuszony przez te wydarzenia do życia poza konwentem, pozostał wierny swojemu powołaniu pośród przeciwnych okoliczności.

1836 r. przyjmuje święcenia kapłańskie i rozpoczyna owocną działalność apostolską w swojej ojczyźnie, a następnie we Francji. Wróciwszy do Hiszpanii (1851) zakłada w Barcelonie "Szkołę Cnoty" – dzieło poświęcone katechezie dla dorosłych. Nowa fala prześladowań zamyka szkołę, a Założyciela zsyła na wyspę Ibizę (1854-1860).

Definitywne ukierunkowanie jego dzieła fundacyjnego dokonuje się w latach 1860-1861, kiedy to wejście w tajemnicę Kościoła przemienia go wewnętrznie stanowiąc centrum jego życia duchowego oraz trwały motyw jego działalności apostolskiej. To szczególne doświadczenie objawia mu także sens jego ojcostwa duchowego. W ten sposób powstaje rodzina Karmelu Misyjnego.

Umiera w Tarragonie (Hiszpania) 20 marca 1872 r. Jako prawdziwy karmelita bosy, zakorzeniony mocno w duchowości Karmelu Terezjańskiego, jest głębokim kontemplatykiem. Dokądkolwiek się udaje, poszukuje i znajduje jakąś grotę, w której spędza długie okresy na modlitwie, w samotności i milczeniu. Jednocześnie jednak zakochany w Kościele (Mistycznym Ciele Chrystusa) pragnie kochać, służyć, dawać życie za Niego:

"Żyję i będę żył dla Kościoła; dla Kościoła pragnę żyć i umrzeć". Jako świadek tej tajemnicy poświęcił wszystkie swoje siły głoszeniu ludziom piękna Kościoła i nakłanianiu ich, aby Go kochali. Przekładając modlitwę na dynamizm eklezjalny, Franciszek łączył w swoim prostym i surowym życiu kontemplację z wszechstronną posługą apostolską jako niestrudzony kaznodzieja, kierownik duchowy i przewodnik życia wewnętrznego, odnowiciel katechezy, egzorcysta, pisarz, publicysta i dziennikarz, założyciel Karmelu Misyjnego. 24 kwietnia 1988 r. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda