Magdalenki od Pokuty

Redakcja

Zgromadzenie Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty, Magdalenki od Pokuty
Congregatio Sororum S. Mariae Magdalenae de Poenitentia (CSMM)

Dane teleadresowe


ul. Wrocławska 17
59–800 Lubań;
tel. (0-75) 646-15-94
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.magdalenki.legnica.opoka.org.pl

Historia

Zgromadzenie bierze swój początek z zakonu Świętej Marii Magdaleny od Pokuty, powstałego w XIII wieku i zatwierdzonego przez papieża Grzegorza IX dnia 10 czerwca 1227 roku. Jest wspólnotą o charakterze apostolskim, na prawie papieskim. Siostry używają skrótu pochodzącego z języka łacińskiego: CSMM oraz potocznego określenia: Siostry Magdalenki od Pokuty. Strojem sióstr Magdalenek od Pokuty jest szary habit oraz welon o jaśniejszym odcieniu.Godłem Zgromadzenia jest krzyż osadzony na skale oraz biała lilia i naczynie z wonnym olejkiem.

Pierwszy klasztor magdalenek na ziemiach polskich, do którego w 1217 roku przybyło pięć pokutnic z Marsylii, ze wspólnoty założonej przez ojców Jana Tisseranda i Bernarda, został ufundowany w Nowogrodźcu nad Kwisą ( obecna diecezja legnicka) przez św. Jadwigę Śląską i jej małżonka Henryka Brodatego. Aby podnieść rangę klasztoru, książę Henryk w 1233 roku zapisał konwentowi dobra ziemskie oraz nadał Nowogrodźcowi prawa miejskie. Już w 1320 roku, dzięki staraniom Henryka, księcia jaworskiego i ziębickiego, powstał konwent w Lubaniu (obecnie diecezja legnicka), który w niedługim czasie stał się główną siedzibą sióstr magdalenek. Tylko on przetrwał sekularyzację klasztorów przeprowadzoną przez rząd pruski w 1810 roku.

W swoją wielowiekową historię magdalenki od pokuty oprócz modlitwy wynagradzającej za grzechy świata wpisały wspaniałe dzieła posługi samarytańskiej. Z ich inicjatywy powstawały między innymi szkoły, ochronki, szpitale, na rzecz których siostry udzielały chętnie środków z posiadanych przez siebie dóbr. W latach 1814 – 1824 została zorganizowana szkoła dla dzieci, która w 1883 roku liczyła 320 uczniów. W momencie wybuchu drugiej wojny światowej siostry prowadziły w Lubaniu dom opieki dla osób starszych oraz szpital dziecięcy.

W wyniku działań wojennych w Lubaniu pozostało tylko osiem sióstr, gdyż pozostałe przesiedliły się do Seylbordsdorf. Na mocy specjalnych uprawnień Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński w 1957 roku przedłużył siostrom dyspensę od klauzury większej i tak z upływem lat siostry coraz bardziej angażowały się w wychowanie młodzieży, we wspomaganie osób moralnie zagrożonych i upadłych oraz w prace z Kościołem lokalnym w jego misji duszpasterskiej.

Od 19 marca 1995 roku siostry Magdalenki od Pokuty (z siedzibą władz generalnych w Lubaniu) zostały zatwierdzone przez Stolicę Apostolską jako Instytut zakonny na prawie papieskim, oddany dziełom apostolskim. W ostatnich latach siostry otworzyły przy domu głównym w Lubaniu dom dla dziewcząt, aby włączyć się jeszcze bardziej w wychowywanie młodego pokolenia w klimacie szacunku dla fundamentalnych wartości ludzkich i chrześcijańskich. W najbliższym czasie chcą też podjąć zadania misyjne – wspomagając Kościół na dalekiej Syberii.

Założyciele

Szczególną czcią siostry otaczają św. Augustyna, któremu zawdzięczają regułę, oraz św. Jadwigę Śląską, która sprowadziła magdalenki do Polski.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda