Magdalenki od Pokuty

Zgromadzenie Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty, Magdalenki od Pokuty
Congregatio Sororum S. Mariae Magdalenae de Poenitentia (CSMM)

Dane teleadresowe


ul. Wrocławska 17
59–800 Lubań;
tel. (0-75) 646-15-94
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.magdalenki.legnica.opoka.org.pl

Historia

Zgromadzenie bierze swój początek z zakonu Świętej Marii Magdaleny od Pokuty, powstałego w XIII wieku i zatwierdzonego przez papieża Grzegorza IX dnia 10 czerwca 1227 roku. Jest wspólnotą o charakterze apostolskim, na prawie papieskim. Siostry używają skrótu pochodzącego z języka łacińskiego: CSMM oraz potocznego określenia: Siostry Magdalenki od Pokuty. Strojem sióstr Magdalenek od Pokuty jest szary habit oraz welon o jaśniejszym odcieniu.Godłem Zgromadzenia jest krzyż osadzony na skale oraz biała lilia i naczynie z wonnym olejkiem.

Pierwszy klasztor magdalenek na ziemiach polskich, do którego w 1217 roku przybyło pięć pokutnic z Marsylii, ze wspólnoty założonej przez ojców Jana Tisseranda i Bernarda, został ufundowany w Nowogrodźcu nad Kwisą ( obecna diecezja legnicka) przez św. Jadwigę Śląską i jej małżonka Henryka Brodatego. Aby podnieść rangę klasztoru, książę Henryk w 1233 roku zapisał konwentowi dobra ziemskie oraz nadał Nowogrodźcowi prawa miejskie. Już w 1320 roku, dzięki staraniom Henryka, księcia jaworskiego i ziębickiego, powstał konwent w Lubaniu (obecnie diecezja legnicka), który w niedługim czasie stał się główną siedzibą sióstr magdalenek. Tylko on przetrwał sekularyzację klasztorów przeprowadzoną przez rząd pruski w 1810 roku.

W swoją wielowiekową historię magdalenki od pokuty oprócz modlitwy wynagradzającej za grzechy świata wpisały wspaniałe dzieła posługi samarytańskiej. Z ich inicjatywy powstawały między innymi szkoły, ochronki, szpitale, na rzecz których siostry udzielały chętnie środków z posiadanych przez siebie dóbr. W latach 1814 – 1824 została zorganizowana szkoła dla dzieci, która w 1883 roku liczyła 320 uczniów. W momencie wybuchu drugiej wojny światowej siostry prowadziły w Lubaniu dom opieki dla osób starszych oraz szpital dziecięcy.

W wyniku działań wojennych w Lubaniu pozostało tylko osiem sióstr, gdyż pozostałe przesiedliły się do Seylbordsdorf. Na mocy specjalnych uprawnień Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński w 1957 roku przedłużył siostrom dyspensę od klauzury większej i tak z upływem lat siostry coraz bardziej angażowały się w wychowanie młodzieży, we wspomaganie osób moralnie zagrożonych i upadłych oraz w prace z Kościołem lokalnym w jego misji duszpasterskiej.

Od 19 marca 1995 roku siostry Magdalenki od Pokuty (z siedzibą władz generalnych w Lubaniu) zostały zatwierdzone przez Stolicę Apostolską jako Instytut zakonny na prawie papieskim, oddany dziełom apostolskim. W ostatnich latach siostry otworzyły przy domu głównym w Lubaniu dom dla dziewcząt, aby włączyć się jeszcze bardziej w wychowywanie młodego pokolenia w klimacie szacunku dla fundamentalnych wartości ludzkich i chrześcijańskich. W najbliższym czasie chcą też podjąć zadania misyjne – wspomagając Kościół na dalekiej Syberii.

Założyciele

Szczególną czcią siostry otaczają św. Augustyna, któremu zawdzięczają regułę, oraz św. Jadwigę Śląską, która sprowadziła magdalenki do Polski.