Home Informator zakonówZakony żeńskie Siostry Notre Dame

Siostry Notre Dame

Redakcja

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame, Siostry Notre Dame
Congregatio Pauperum Sororum Scholarium de Notre Dame (SSND)

Dane teleadresowe

ul. Mały Rynek 5
45-020 Opole
tel. (0-77) 402-50-85, 423-10-10
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.notredame.zakon.opoka.org.pl

Historia

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame, o regule św. Augustyna, wyrosło z pilnej potrzeby kształcenia i wychowania młodzieży żeńskiej na początku XIX wieku, w czasie, kiedy po Rewolucji Francuskiej zamknięto w Europie Zachodniej większość szkół katolickich, zwłaszcza prowadzonych przez zgromadzenia zakonne.

Założycielka Zgromadzenia, Maria Teresa od Jezusa, Karolina Gerhardinger (ogłoszona błogosławioną przez Ojca św. Jana Pawła II w 1985 roku), urodziła się 20 czerwca 1797 r. w Stadtamhof/Regensburg w Bawarii. Była uczennicą szkoły zakonnej Kanoniczek Regularnych św. Augustyna de Notre Dame (zakon założony w 1597 r. we Francji przez św. Piotra Fourier i bł. Alicję LeClerc). Karolina, jako młoda nauczycielka, zachęcona i wspierana przez biskupa Regensburga Michała Wittmanna i księdza Sebastiana Joba, założyła w 1833 roku w Neunburgu /Bawaria/ Zgromadzenie Ubogich Sióstr Szkolnych de Notre Dame.

Wskrzesiła tym samym życie zakonne wspólnotowe o charakterze apostolskim oraz system szkół katolickich. Zakładane przez siebie szkoły ukierunkowała w sposób szczególny na chrześcijańskie wychowanie dziewcząt, doskonalenie kobiety, a tym samym rodziny. Pierwszorzędną troską objęła najuboższe dziewczęta w małych wioskach i miastach.

Dla swego Zgromadzenia przejęła duchowość i regułę Zakonu Kanoniczek Regularnych de Notre Dame. Życie młodego Zgromadzenia kształtowało się nadto pod decydującym wpływem wskazań napisanych przez księdza Sebastiana Joba, pt. *Duch Konstytucji Ubogich Sióstr Szkolnych de Notre Dame*. Dla zachowania w Zgromadzeniu spójności ducha i działań, Założycielka podkreślała i wypracowywała, sama doznając niezrozumienia i bólu, nietypową dla swego czasu strukturę centralnego zarządu, na czele którego miała stać kobieta. Była mocno przekonana, że niewiasta lepiej rozumie swoje siostry, może nimi łatwiej kierować i w ten sposób motywować je do efektywniejszej służby. Stolica Święta zatwierdziła regułę Zgromadzenia definitywnie dnia 15 grudnia 1865 roku.

Od swego początku Zgromadzenie było otwarte na różne kultury i narody. Siostry podejmowały pracę tam, dokąd były wzywane, zawsze wybierając bezpośrednią służbę człowiekowi. W roku 1847, tj. 14 lat po założeniu pierwszej wspólnoty, po otwarciu na terenie Europy 25 domów, na wezwanie Kościoła Ameryki Północnej Założycielka udała się z kilkoma siostrami i nowicjuszką na kontynent północnoamerykański. Wśród pierwszych sióstr była Maria Karolina, Katarzyna Józefa Friess, która przez ponad 40 lat kierowała Zgromadzeniem w Ameryce Północnej, gdzie Zgromadzenie od samego początku rozwijało się bardzo prężnie. Uznawana jest przez siostry Zgromadzenia jako odważna, kierująca się głęboką wiarą pionierka w przystosowywaniu Zgromadzenia do życia i działania na nowym kontynencie.

Równolegle Zgromadzenie rozszerzało się dalej na następne kraje Europy. W latach trzydziestych obecnego stulecia siostry podjęły nadto działalność w Ameryce Południowej, a po II wojnie światowej w krajach Azji, Oceanii i Afryki. Chociaż Zgromadzenie rozwijało się szybko, siostry przeżywały jednocześnie skrajne ubóstwo, brak rozumienia stylu ich życia ze strony tych, którym służyły; przeżywały wojny, były dotknięte przez zmiany granic politycznych, przeżywały straty materialne. Cierpienia stawały się umocnieniem ich wysiłków na rzecz jedności; ponad podziałami narodowościowymi i kulturowymi Zgromadzenie zachowało na przestrzeni lat jedność ducha, działań, struktur zarządu.

W chwili śmierci Założycielki, w dniu 9 maja 1879 r., Zgromadzenie liczyło ponad 2500 sióstr. Obecnie Zgromadzenie liczy blisko 3900 sióstr, pracujących w 38 krajach świata. Od roku 1956 dom generalny Zgromadzenia znajduje się w Rzymie. Od roku 1986 Zgromadzenie żyje zatwierdzonymi przez Stolicę Apostolską *posoborowymi* Konstytucjami pt. Jesteście posłane (JP). Są one wynikiem modlitw i długoletniego dialogu wszystkich sióstr Zgromadzenia, sióstr wielu kultur i narodów, dla wspólnego szukania Woli Bożej i próby określenia charyzmatu Zgromadzenia w duchu aktualnych potrzeb.

W obecnych granicach Polski Zgromadzenie rozwija swą działalność od roku 1851. Prowincja polska z domem prowincjalnym we Lwowie (dokąd w 1904 r. wezwał siostry święty Ks. Abp Józef Bilczewski) otrzymała zatwierdzenie w 1934 roku. W okresie II wojny światowej siostry prowincji polskiej żyły w rozproszeniu. Ewakuowane po wojnie, przejęły – na zlecenie przełożonej generalnej – domy (zniszczone lub zbombardowane) prowincji śląskiej; od roku 1946 dom prowincjalny znajduje się w Opolu.
Siostry z Polski pracują także poza granicami Kraju: w Gambii/Afryka Zachodnia, na Białorusi, w domu generalnym w Rzymie, jedna z sióstr służy Polonii w USA.

Założycielka

Maria Teresa od Jezusa, Karolina Gerhardinger (ogłoszona błogosławioną przez Ojca św. Jana Pawła II w 1985 roku), urodziła się 20 czerwca 1797 r. w Stadtamhof/Regensburg w Bawarii. Była uczennicą szkoły zakonnej Kanoniczek Regularnych św. Augustyna de Notre Dame (zakon założony w 1597 r. we Francji przez św. Piotra Fourier i bł. Alicję LeClerc). Karolina, jako młoda nauczycielka, zachęcona i wspierana przez biskupa Regensburga Michała Wittmanna i księdza Sebastiana Joba, założyła w 1833 roku w Neunburgu /Bawaria/ Zgromadzenie Ubogich Sióstr Szkolnych de Notre Dame.

Wskrzesiła tym samym życie zakonne wspólnotowe o charakterze apostolskim oraz system szkół katolickich. Zakładane przez siebie szkoły ukierunkowała w sposób szczególny na chrześcijańskie wychowanie dziewcząt, doskonalenie kobiety, a tym samym rodziny. Pierwszorzędną troską objęła najuboższe dziewczęta w małych wioskach i miastach.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda