Home OpinieWywiady Rozmowa z NO. Arnoldem Chrapkowskim generałem paulinów

Rozmowa z NO. Arnoldem Chrapkowskim generałem paulinów

Redakcja

Podczas jednego z gorących dni w okresie wielkiego oblężenia Jasnej Góry przez pielgrzymów o. dr Arnold Chrapkowski – przełożony generalny Zakonu Paulinów – udzielił wywiadu red. Lidii Dudkiewicz, w którym opowiedział o jasnogórskich wydarzeniach z ostatnich dni i zbliżających się ważnych rocznicach. Przedstawił paulińskich zakonników posyłanych z obliczem Matki Bożej do coraz odleglejszych zakątków świata.

LIDIA DUDKIEWICZ: – Jasna Góra dostąpiła wielkiego zaszczytu. Tutaj, w domu Matki, przyjął święcenia biskupie dotychczasowy przeor naszego narodowego sanktuarium o. Łukasz Buzun, który został biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej. Powszechnie już mówimy, że został posłany od Maryi do Józefa, w Kaliszu bowiem znajduje się słynne sanktuarium rodzinne, gdzie pielęgnowany jest kult św. Józefa. Jak Ojciec Generał odebrał to szczególne wyróżnienie Zakonu Paulinów przez papieża Franciszka, okazane przez kolejną nominację biskupią, która dodatkowo wiąże zakon z ziemią kaliską?

O. DR ARNOLD CHRAPKOWSKI OSPPE: – Jak każdego roku, miesiąc sierpień jest czasem szczególnym dla Jasnej Góry. Z całej Polski w wielu pieszych pielgrzymkach przybywają do Królowej Polski wierni na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny -15 sierpnia i uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej – 26 sierpnia. Dla nas, paulinów, jest to czas wzmożonej i intensywnej posługi, pełnionej wobec wielotysięcznej rzeszy pielgrzymów. W tym roku pielgrzymkowy sierpień tu, na Jasnej Górze, ma jednak szczególny charakter. Nasz zakonny współbrat, o. Łukasz Buzun, pełniący do tej pory obowiązki przeora klasztoru, 16 sierpnia w Bazylice Jasnogórskiej przyjął sakrę biskupią. To wielkie wydarzenie nie tylko dla wspólnoty jasnogórskiej, ale także dla całego zakonu. Dla nas, paulinów, to wielkie wyróżnienie, a jednocześnie znak zaufania Kościoła do naszej wspólnoty.

O. Łukasz Buzun, jak zaznaczyła Pani Redaktor, został posłany od Maryi do Józefa, do diecezji kaliskiej. Zakon Paulinów od wieków związany jest z ziemią stanowiącą obecnie diecezję kaliską. Wielki obrońca Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego, wieloletni przeor klasztoru jasnogórskiego, trzykrotny prowincjał polskiej prowincji Paulinów – o. Augustyn Kordecki to przecież pochodzący z parafii Iwanowice syn ziemi kaliskiej.

Na terenie tej diecezji znajduje się także pauliński klasztor w Wieruszowie – fundacja z 1401 r. – ze słynącym łaskami obrazem Pana Jezusa Pięciorańskiego. Klasztor ten również związany jest z o. Augustynem Kordeckim, który w czasie wizytacji wieruszowskiego konwentu -20 marca 1673 r. niespodziewanie zmarł, przeżywszy 70 lat.

Tak więc dwóch jasnogórskich przeorów, bardzo mocno wpisanych w Jasną Górę, wiąże swe życiowe drogi z ziemią kaliską, z wiarą i pobożnością wiernych tej części naszego kraju.

– O. Łukasz Buzun to nie jedyny biskup, będący paulinem.

– W historii paulińscy zakonnicy, zwłaszcza na terenach obecnej Chorwacji i Węgier, pełnili urzędy biskupów diecezjalnych. Wystarczy przywołać chociażby takich paulinów, jak kard. György Martinuzzi czy też abp Imre Esterhazy Trzeba wspomnieć także o. Konstantego Moszyńskiego, biskupa inflanckiego, który 15 sierpnia 1733 r. został konsekrowany na biskupa w kościele Świętego Ducha w Warszawie.

Natomiast w czasach nam już współczesnych mamy trzech paulińskich biskupów. 31 grudnia 2008 r. papież Benedykt XVI mianował o. Stanisława Dziubę, misjonarza od lat pracującego w Republice Południowej Afryki, biskupem ordynariuszem diecezji Umzimkulu, gdzie od 1991 r. mamy klasztor w Centocow. W tym roku, 12 kwietnia, nasz współbrat z Australii o. Columba Macbeth-Green został mianowany przez papieża Franciszka nowym ordynariuszem w swojej rodzimej diecezji Wilcannia-Forbes, znajdującej się na terenie metropolii Sydney i stanu New South Wales. Teraz dołącza do nich o. Łukasz Buzun jako biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. Naszych współbraci obdarzonych łaską biskupstwa wspieramy każdego dnia modlitwą i konkretną pomocą.

– Zakon Paulinów, znany na całym świecie głównie przez Sanktuarium Jasnogórskie, pełni posługę również w innych słynnych sanktuariach, przede wszystkim kultu maryjnego. Proszę nam wskazać te miejsca.

– 19 czerwca 1983 r. papież Jan Paweł II, definiując specyfikę paulińskiego powołania powiedział znamienne dla nas słowa: „(…) łaska Jasnej Góry stała się wspólnym charyzmatem całego waszego zakonu, bo jakkolwiek znajdujecie się poza Jasną Górą, w Polsce i poza Polską, to wydaje się, że posługa jasnogórska najpełniej wyraża charyzmat waszego zakonu w Kościele na ziemi polskiej, a pośrednio i w Kościele powszechnym”. Boża Opatrzność na przestrzeni wieków zlecała nam pieczę nad maryjnymi sanktuariami. Prawnie erygowane w Polsce maryjne sanktuaria to: Biechowo, Błotnica, Brdów, Leśna Podlaska, Leśniów, Wielgomłyny. Oprócz maryjnych sanktuariów mamy także: Sanktuarium Męczeństwa Św. Stanisława w Krakowie Na Skałce i we wspomnianym już Wieruszowie – Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego Pięciorańskiego. Jesteśmy także kustoszami maryjnych sanktuariów poza granicami Polski: na Słowacji we Vranovie; we Włoszech w Rawennie i w Selvaggio; w Niemczech (prowincja niemiecka) w Passau i Todtmooos; w Chorwacji w Kamensku i Sv. Petar u Śumi na Węgrzech w Márianosztra (skąd przybyli paulini do Polski w 1382 r.) i w Palosszentkut w Stanach Zjednoczonych (prowincja amerykańska) w dobrze znanym Narodowym Sanktuarium w Doylestown i w Australii (prowincja australijska) w Penrose Park i Marian Valley oraz w powstającym sanktuarium w Mareeba.

Wymieniając te wszystkie miejsca, trzeba pamiętać o tym, że każdy nasz kościół jest miejscem szczególnej czci Matki Bożej Jasnogórskiej, trudno więc byłoby sobie wyobrazić jakąkolwiek paulińską placówkę, w której nie byłoby Jej wizerunku i szerzenia Jej kultu.

– Podczas ostatniej kapituły paulinów, która kilka miesięcy temu odbywała się na Jasnej Górze, mogliśmy zauważyć, że zakon ma coraz bardziej międzynarodowy charakter. To samo widać obecnie, w miesiącach wakacyjnych, gdy spotyka się przy różnych posługach w sanktuarium zakonników mówiących po polsku, ale z obcym akcentem, nawet czarnoskórych paulinów, mówiących obcymi językami. Proszę nam przybliżyć ten międzynarodowy rys zakonu.

– Od kilku już lat dziękujemy Bogu za dar nowych powołań nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach. Stajemy się powoli wspólnotą o charakterze międzynarodowym i wielokulturowym. Ojcowie i bracia zebrani na ostatniej Kapitule Generalnej reprezentowali paulińskie wspólnoty obecne nie tylko w Polsce i Europie, ale także rozsiane na różnych kontynentach świata. Stało się to doskonałą okazją do dzielenia się doświadczeniami życia zakonnego i duszpasterskiego paulinów pracujących w realiach różnorakich narodów i kultur. Doświadczenie Kapituły Generalnej pokazuje, że pauliński charyzmat nakreślony przez Św. Jana Pawła II – który w każdym zakątku świata można nazwać charyzmatem jasnogórskim – urzeczywistnia się faktycznie każdego dnia.

Zmieniająca się pod względem narodowościowym, kulturowym i językowym struktura zakonu niesie także wiele wyzwań, zwłaszcza w dziedzinie formacji. Obecnie paulini realizują swe zakonne powołanie i podejmują posługę ewangelizacyjną w 17 krajach. Najwięcej paulinów posługuje w Europie: w Polsce, Niemczech, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji, na Ukrainie, w Łotwie, na Białorusi, w Hiszpanii, Rumunii, Chorwacji, Anglii, Czechach. Poza Europą: w USA, Australii, Kamerunie i Republice Południowej Afryki. Pod względem narodowościowym najliczniejszą grupę paulinów stanowią Polacy. Są także współbracia z Australii, USA, Ukrainy, Słowacji, Białorusi, Chorwacji, Łotwy, Szkocji, Węgier, Kamerunu, Republiki Południowej Afryki i Nigerii.

Każdego dnia usilnie prosimy Pana żniwa, by posyłał nowych robotników do paulińskiej winnicy, abyśmy otwarci na głos Kościoła mogli we właściwy sposób realizować nasze powołanie i służyć każdemu człowiekowi.

– Na Jasnej Górze trwa szczyt pielgrzymkowy. Po uroczystościach związanych z odpustem obchodzonym 15 sierpnia sanktuarium, jak co roku, przygotowuje się przez nowennę do uroczystości maryjnych, które przypadają 26 sierpnia. Jak przebiegają przygotowania do tych świątecznych dni?

– Sanktuarium na Jasnej Górze odgrywa od ponad 600 lat w dziejach Polski i Narodu Polskiego rolę wyjątkową. Papież Jan Paweł II mówił, że Polacy przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, przynosić do Maryi całe swoje życie. To przychodzenie jest szczególnie intensywne w sierpniu. Oprócz dwóch głównych uroczystości licznych wiernych gromadzi także nowenna przygotowująca bezpośrednio do uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej. Przez 9 kolejnych wieczorów odprawiana jest wspólnotowa Msza św. z kazaniami, z udziałem duszpasterzy i wiernych z poszczególnych parafii Częstochowy. W tym roku na Jasnej Górze, jak w wielu miejscach Polski, dziękujemy za Największego Pielgrzyma Jasnogórskiego – św. Jana Pawła II i razem z nim błagamy Królową Polski o poszanowanie Bożych przykazań i ładu moralnego w naszej Ojczyźnie. Prosimy za cały Naród Polski, abyśmy stawali się ludźmi prawego sumienia w poczuciu odpowiedzialności za odzyskaną wolność, i dobrze jej używali dla budowania dobra każdego człowieka, naszych rodzin i całej Ojczyzny.

– Z pewnością Jasna Góra oczekuje na papieża Franciszka w 2016 r. Przybędzie wtedy do Polski na Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie…

– Wielkim i historycznym wydarzeniem dla Jasnej Góry były Światowe Dni Młodzieży w 1991 r., przeżywane pod hasłem: „Otrzymaliście ducha przybrania za synów” (Rz 8, 15). Ponadmilionowa rzesza pielgrzymów z całego świata razem z Janem Pawłem II trwała na modlitwie wraz z Maryją. Teraz przygotowujemy się do spotkania w 2016 r. w Krakowie. Mamy nadzieję – i o to się modlimy – że na pielgrzymim szlaku papieża Franciszka będzie także Jasna Góra. Już teraz zgłaszają się grupy z różnych krajów, by z racji Światowych Dni Młodzieży odbyć także pielgrzymkę do Maryi – do Madonny Jana Pawła II.

– Czy Zakon Paulinów planuje już wydarzenia związane z ważnym jubileuszem przypadającym w 2017 r.? Proszę przybliżyć Czytelnikom „Niedzieli” fakty sprzed 300 lat, dotyczące pierwszej koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej.

– W 2017 r. przypada wyjątkowa uroczystość – 300. rocznica koronacji diademami papieskimi Cudownego Obrazu Matki Bożej. Była to pierwsza taka koronacja poza Rzymem. Od początku istnienia Jasnej Góry bardzo mocna była idea królewskości Najświętszej Maryi Panny w społeczeństwie polskim. Śluby Jana Kazimierza z 1656 r. to już poniekąd oficjalne ustanowienie Maryi Królową Polski. Sama koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej dokonana w 1717 r. stała się niejako formalnym dopełnieniem Ślubów króla Jana Kazimierza. Ceremonia koronacji odbyła się 8 września w Bazylice Jasnogórskiej.

W związku z zachętą św. Jana Pawła II, aby charyzmat jasnogórski stał się maryjnym charyzmatem całego zakonu, Kapituła Generalna zobowiązała Zarząd Jasnej Góry do przygotowania programu duszpasterskiego obchodów tej rocznicy. Z tego powodu zarówno Zarząd Generalny Zakonu, jak i Zarząd Jasnej Góry podjął już wstępne decyzje w tej sprawie, właśnie trwają przygotowania do szczegółowego opracowania programu obchodów w wymiarze historycznym, teologicznym, liturgicznym i duszpasterskim. Nie zamierzamy tego wydarzenia traktować tylko jako kolejnego punktu w kalendarzu wydarzeń jasnogórskich, ale chcemy, by był to impuls do większej refleksji teologiczno-duszpasterskiej, a nade wszystko, by przyczynił się do pogłębienia zrozumienia roli Maryi w życiu i misji Kościoła.

Z o. dr. Arnoldem Chrapkowskim OSPPE rozmawiała Lidia Dudkiewicz

Źródło: Niedziela

Za: www.jasnagora.com 

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda