Home Rok Życia KonsekrowanegoRok Życia Konsekrowanego na świecie KKIS: Rok Życia Konsekrowanego

KKIS: Rok Życia Konsekrowanego

Redakcja

Od października 2014 r. do listopada 2015 r. będzie trwał w Kościele powszechnym Rok Życia Konsekrowanego. Okazją do obchodów tego roku jest 50 rocznica dekretu soborowego Perfectae Caritatis o odnowie życia konsekrowanego w Kościele.

W związku z tym wydarzeniem 31 stycznia 2014 r. w Watykanie miała miejsce konferencja prasowa, podczas której został przedstawiony zarys roku poświęconego życiu konsekrowanemu. W czasie konferencji głos zabrał kard. prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Joao Braz de Aviz i jej sekretarz bp José Rodríguez Carballo.

Kardynał Prefekt streścił cele Roku Życia Konsekrowanego w trzech punktach:

  1. Wyrażenie wdzięcznej pamięci za 50 lat odnowy życia konsekrowanego. ,,Chcemy rozpoznać i wyznać naszą słabość”, ale chcemy również ogłosić światu z mocą i radością, że świętość i dynamizm są stale obecne w życiu konsekrowanym.
  2. Spojrzenie z nadzieją w przyszłość. ,,Nigdy nie może zabraknąć w Kościele życia konsekrowanego, ani nie może ono zaniknąć: sam Jezus ustanowił je jako niezbywalną cząstkę swojego Kościoła” (por. Benedykt XVI, 5 listopada 2010).
  3. Przeżywanie z pasją naszego dzisiaj. Ewangelizowanie własnego powołania i świadczenie o pięknie naśladowania Chrystusa na wielorakie sposoby, widoczne w naszym życiu.

Kardynał Joao Braz de Aviz wymienił niektóre inicjatywy zaplanowane na ten rok:

  1.  Uroczysta Msza św. 21 listopada 2014 r., Światowy Dzień ,,pro Orantibus”.
  2. Zgromadzenie plenarne Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w listopadzie na temat: Nowość życia konsekrowanego począwszy od SW II.
  3. Różne międzynarodowe spotkania w Rzymie (młodzi konsekrowani, formatorzy, teologowie) i międzynarodowa wystawa na temat: Życie konsekrowane Ewangelią w historii ludzkości z różnymi stoiskami ukazującymi różnorodność charyzmatów.

Rok Życia Konsekrowanego będzie również czasem łaski dla instytutów świeckich. Wszyscy ci, którzy przyjęli wezwanie do konsekracji w świecie mają okazję do pogłębienia swojego powołania i do poszukiwania z odnowionym entuzjazmem sposobów ukazania go w Kościele i w świecie. 

W środę 26 lutego 2014 roku o godzinie 17.00 w Audytorium Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana w Rzymie odbyła się prezentacja listu, jaki Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego skierowała do wszystkich osób konsekrowanych w związku z przygotowaniami do Roku Życia Konsekrowanego.

Udział wzięli: Jego Eminencja kard. Joao Braz de Aviz, prefekt Kongregacji; abp José Rodríguez Carballo, sekretarz; podsekretarze – o. Sebastiano Paciolla, OCist. i s. Nicla Spezzati, ASC oraz o. Bruno Secondin OCD.

List nosi tytuł Radujcie się i jest pierwszym z serii tekstów, które wyznaczą drogę do roku 2015 – Roku Życia Konsekrowanego. Przedstawia fragmenty licznych przemówień, jakie Ojciec Święty Franciszek poświęcił życiu konsekrowanemu, stanowiąc bogaty materiał do refleksji.

Informacje od Przewodniczącej Światowej Konferencji Instytutów Świeckich

Nadége Védie, Przewodnicząca Rady Wykonawczej CMIS wysłała list do Odpowiedzialnych Generalnych i Przewodniczących Konferencji Krajowych Instytutów Świeckich. Oto zasadnicza jego treść: ,,Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu za zamiar poświęcenia roku 2015 życiu konsekrowanemu. Kościół jest zatem wezwany do podjęcia refleksji nad tym wielkim darem, który od zawsze towarzyszy mu w drodze, wyrażając się na rozmaite sposoby, wzbudzane przez Ducha w każdym okresie historii. Łączymy się ze wszystkimi chrześcijanami we wdzięczności Panu za wielkie bogactwo i różnorodność form, w jakich powołani odpowiadali na dar konsekracji.

Tym bardziej jesteśmy wdzięczni jako członkowie Instytutów Świeckich, gdyż świeckie życie konsekrowane jest bardzo szczególną formą, która pozwala odpowiedzieć na potrzeby naszych czasów i podążać drogą, jaką Duch wskazuje swojemu Kościołowi. Wszystkie Instytuty Świeckie powinny przeżyć ten rok jako szczególną okazję, by zrozumieć na nowo wielką odpowiedzialność, jaką powierza im Kościół, i aby:

  • podjąć refleksję nad znaczeniem naszego powołania, nad miejscem, jakie mamy zajmować w ramach misji Kościoła oraz nad stopniem naszej wierności wobec pierwotnej intuicji;
  • starać się o otwartość na nowe wyzwania, jakie stawia dzisiejszy świat, o przyjmowanie ich pozytywnie i jako szansy, aby w ten sposób współdziałać ze wszystkimi mężczyznami i kobietami dobrej woli na rzecz bardziej ludzkiego i piękniejszego świata;
  • pogłębiać kontakt z Kościołem lokalnym i z konferencjami episkopatów, wzbudzając szeroko zakrojone inicjatywy, takie, które uświadomią znaczenie naszego powołania;
  • zapoznawać młodych ze świeckim życiem konsekrowanym, tak, by przyciągnąć ich ewangeliczny entuzjazm i pragnienie solidarności ze wszystkimi.

Jako Światowa Konferencja cenimy inicjatywy związane z krzewieniem świeckiej konsekracji i z refleksją nad jej wartością; ponadto jako członkowie Rady Wykonawczej pragniemy zadeklarować gotowość uczestnictwa – w miarę możliwości – w analogicznych inicjatywach, jakie mogą się pojawiać w różnych Kościołach lokalnych. W związku z tym prosimy: dzielcie się swoimi pomysłami i działaniami i przesyłajcie nam swoje sugestie, tak, by ten rok napełnił się rzeczywistą treścią.

Powierzmy Panu nasze Instytuty i drogę każdego z nas, życząc sobie, byśmy przeżyli czas pogłębienia i odnowionej wierności naszemu powołaniu, które wzywa nas do pełnego zanurzenia w świecie, wśród ludzi i dla ludzi, tak jak Jezus. To właśnie jest zgodny z naszą specyfiką nasz wkład w budowanie Królestwa”.

Za: www.kkis.pl
SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda