Dekret o ustanowieniu miejsc świętych i dni poświęconych życiu konsekrowanemu w Roku Życia Konsekrowanego na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Dziękując Opatrzności Bożej i Ojcu Świętemu Franciszkowi za ustanowienie Roku Życia Konsekrowanego i kierując się postanowieniami Dekretu Penitencjarii Apostolskiej „O ustanowieniu warunków potrzebnych dla zyskania daru Odpustów w ciągu Roku Życia Konsekrowanego” z dnia 23 listopada 2014 r., niniejszym, dla dobra duchowego wiernych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej postanawiam, że miejscami świętymi (oprócz kościoła katedralnego w Zamościu), za nawiedzenie których można uzyskać odpust zupełny będą:

 • Kościół pw. Zwiastowania NMP w Zamościu (OO. Franciszkanie),
 • Kościół pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju,
 • Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Radecznicy (OO. Bernardyni),
 • Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim,
 • Sanktuarium Matki Bożej Krasnobrodzkiej w Krasnobrodzie,
 • Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie (OO. Bernardyni),
 • Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie,
 • Kaplica Klasztorna Sióstr Klarysek w Sitańcu,
 • Kaplica Klasztorna Mniszek Kamedułek w Tyszowcach.

Wierni, którzy, we wszystkie dni Roku Życia Konsekrowanego, w tych miejscach publicznie odmówią Liturgię Godzin lub przynajmniej przez odpowiedni okres czasu oddadzą się pobożnym rozważaniom, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary
w jakiejkolwiek prawnej formule oraz pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny zyskują, zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej, odpust zupełny.

Natomiast diecezjalnymi dniami poświęconymi życiu konsekrowanemu będą:

 • Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego 2015 r.
 • Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca 2015 r.
 • Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia 2015 r.
 • Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego 2016 r.

Wierni, którzy w te dni, w jakimkolwiek kościele parafialnym lub kaplicy, spełnią wyznaczone w dekrecie Penitencjarii Apostolskiej warunki, zyskują odpust zupełny.

Osoby Życia Konsekrowanego i Wszystkich Diecezjan zawierzam opiece Matki Odkupiciela – Patronki Diecezji i z serca błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

† Marian Rojek
Biskup

Za: www.diecezja.zamojskolubaczowska.pl