Diecezja Łomżyńska: Komunikat do duchowieństwa konsekrowanego i wiernych w związku z rozpoczęciem RŻK

Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 rozpoczął się w całym Kościele Rok Życia Konsekrowanego, który zakończy się 2 lutego 2016 r. Jego hasłem są słowa: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”. 

W ciągu najbliższego roku będzie wiele wydarzeń, organizowanych po to, byśmy uświadomili sobie lepiej rolę osób konsekrowanych w Kościele. Będziemy mogli poznać bogactwo ich charyzmatów, niezwykłe życie świętych, różnorodność dzieł, które prowadzą. Niech to wszystko zachęca nas do dziękczynienia Bogu, który nieustannie wzywa kobiety i mężczyzn, by świadectwem życia konsekrowanego byli znakiem Boga we współczesnym świecie.

Rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego w Diecezji Łomżyńskiej odbędzie się 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny celebracją o godz. 18.00 w Kościele OO Kapucynów w Łomży. W poszczególnych parafiach naszej Diecezji w tym dniu należy również podjąć temat rozpoczynającego się Roku w wprowadzeniu do Mszy św., homilii i modlitwie powszechnej. Szczegółowe informacje związane z przeżywanym Rokiem zostaną podane w najbliższym czasie w specjalnej instrukcji i będą przekazywane na bieżąco w ciągu roku.

Niech Rok Życia Konsekrowanego będzie okazją do modlitwy za tych, którzy realizują swe powołanie w zakonach i zgromadzeniach w instytutach świeckich, czy w indywidualnych formach życia konsekrowanego. Niech stanie się czasem modlitwy o nowe, święte powołania do służby Bogu i ludziom we wspólnocie Kościoła.

Łomża, dnia 1 grudnia 2014 r.
N. 1910/2014

ks. Krzysztof Chodkowski
Diecezjalny Referent 
ds. Instytutów Życia Konsekrowanego

+ Tadeusz Bronakowski
Wikariusz Generalny

Za: www.kuria.lozma.pl