Home Rok Życia KonsekrowanegoRok Życia Konsekrowanego w Diecezjach Rok Życia Konsekrowanego w diecezji sandomierskiej

Rok Życia Konsekrowanego w diecezji sandomierskiej

Redakcja

Według Prefekta Kongregacji ds Życia Konsekrowanego J. E. Kardynała Braz de Aviz trzy cele przyświecają celebracji tej inicjatywy.

Rok Życia Konsekrowanego zbiega się 50. rocznicą opublikowania soborowego dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis, który wyznaczył zasadnicze linie odnowy życia zakonnego w Kościele. Okres odnowy posoborowej, nie wolny od trudności, był w ostatecznym rozrachunku czasem owocnej odnowy w duchu wierności Panu Bogu, Kościołowi, własnym charyzmatom i współczesności. Duch Święty prowadził nas w czasie tych 50 lat, pomagając w przeżywaniu także słabości i niewierności i w doświadczeniu miłosierdzia i miłości Bożej. Kardynał Prefekt podkreśla, że pragniemy dziękować za przeszłość i doświadczenie tych lat.

Życie konsekrowane, jak przypomniał Ojciec św. Franciszek, jest złożone, jest pełne łaski, ale i grzeszności. W tym roku pragniemy uznać i wyznać nasze słabości, pragniemy też z mocą pokazać światu, ile wśród nas jest świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która sprawia, że konsekrowani są „żywymi ikonami Boga” po trzykroć Świętego. Zapraszamy wszystkich, aby razem z osobami zakonnymi dziękowali Bogu za dar życia konsekrowanego. Zdajemy sobie sprawę, że czas obecny jest czasem „trudnym i delikatnym”, że kryzys dotyka również życie konsekrowane. Pragniemy jednak widzieć ten kryzys, jako sposobność do wzrastania w głąb, czas nadziei, w przekonaniu, że życie konsekrowane nie może zaniknąć w Kościele. Ufamy, że ten Rok pomoże konsekrowanym, pomimo napięć i trudności, z nadzieją spoglądać w przyszłość życia zakonnego, ufając w wierność Boga, który powołuje kobiety i mężczyzn do całkowitego oddania się Jemu w życiu radami ewangelicznymi.

Trzecim celem jest odnowienie dynamizmu życia konsekrowanego przez rozmiłowanie w Bogu, prawdziwą przyjaźń i głęboką jedność z Bogiem. Ten Rok niech będzie szczególnym czasem „ewangelizowania” własnego powołania i świadczenia o pięknie drogi, jaką jest naśladowanie Chrystusa w swych różnorakich formach. Niech konsekrowani powrócą do swych założycieli, do przykładu ich zaangażowania. Niech odpowiedzą na apel Papieża o to, aby obudzić świat swym profetycznym świadectwem, szczególnie swą obecnością na peryferiach egzystencjalnych ubóstwa i myśli. Wiemy dobrze, że poza opowiadaniem o pięknie historii życia konsekrowanego w przeszłości, jesteśmy powołani do tego, aby pokazać naszym życiem i działaniem piękno i wielkość naszej teraźniejszości (por. Vita Consecrata 110). To wszystko kieruje ku stałej odnowie, zapoczątkowanej przez Sobór, ku nieustannemu wzmacnianiu naszych relacji z Panem, życia braterskiego we wspólnocie, misji i formacji dostosowanej do wyzwań naszych czasów, aby urzeczywistnić na nowo „wierność dynamiczną i twórczą” (VC 37) naszych założycieli.

W Roku Życia Konsekrowanego wszystkie wspólnoty zakonne podejmują przede wszystkim nieustanną i gorliwą modlitwę o własne uświęcenie i skuteczne świadectwo w świecie. Rok Życia Konsekrowanego ma być czasem „ewangelizowania” własnego powołania i świadczenia o pięknie tej drogi.

W każdy I czwartek miesiąca we wszystkich wspólnotach zakonnych godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu z prośbą „Pana Żniwa” o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Podjęcie przez Wspólnoty Zakonne w Diecezji postu w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych w okresie Wielkiego Postu 2015.

Udział wspólnot zakonnych w organizowanych przez poszczególne dekanaty pielgrzymkach i czuwaniach na Jasną Górę, do Łagiewnik w intencji powołań.

Zostanie przybliżona istota powołania do stanu zakonnego i instytutów życia konsekrowanego (szczególnie w kontekście 50-ej rocznicy ogłoszenia dekretu Perfecta caritatis Soboru Watykańskiego II), prezentacja wspólnot zakonnych w Diecezji.

Zostanie przekazany Księżom do poszczególnych Parafii w Diecezji Informator-Poradnik o Indywidualnych Formach Życia Konsekrowanego (życie pustelnicze, dziewice konsekrowane, wdowy konsekrowane i wdowcy).

Za: www.diecezjasandomierska.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda