Home Wiadomości XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi

XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi

Redakcja

Rok rocznie, w drugiej połowie października w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi, odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego.

To już 26 lat, od kiedy w przepięknej rumskiej świątyni rozbrzmiewają się niebiańskie dźwięki wydobywane z króla instrumentów, jak również anielski śpiew chórów, który roznosi się niczym dym kadzidła na większą chwałę Boga.

Edycja festiwalowa składała się z dwóch konkursów muzycznych: organowego i przeglądu chórów.

Niestrudzenie od samego początku istnienia Festiwalu nad całością organizacyjną czuwa niezmordowanie Kierownictwo Biura, a więc p. Elżbieta Waśkowska i p. Daniel Ptach. To oni całym sercem oddają się wielkiej sprawie i pomagają salezjanom w szerzeniu kultury muzycznej, najpierw na ziemi kaszubskiej a później ogarniając również Państwa Unii Europejskiej.

Słowa wielkiego uznania należą się również Członkom Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Festiwalu, a więc: ks. Kustoszowi Kazimierzowi Chudzickiemusdb, ks. ekonomowi domu zakonnego Januszowi Sikorzesdb, ks. MarcinowiBalawandrowisdb, Januaryemu Borysowi, Klaudii Głodowskiej, Agnieszce Głodowskiej, Annie Głodowskiej, Marcinowi Lemanowi, Mariuszowi Pniewskiemu, DanielowiPtach, br. Władysławowi Rogowskiemusdb, AlicjiSowirko, Kamili Sowirko, Andrzejowi Waśkowskiemu, Dariusz Waśkowskiemu, Joannie Zwierzchowskiej. Dyrektorem artystycznym Festiwalu jest profesor Roman Perucki z Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Dzień 1. Konkurs organowy.

Tegoroczny Festiwal zainaugurował kustosz sanktuarium ks. Proboszcz Kazimierz Chudzickisdb, który witając znamienitych gości, życzył im spokojnego wsłuchiwania się w niepowtarzalne dźwięki harmonii, które wydobywały się z potężnych rumskich organów. Do zacnych gości należy zaliczyć Panią Burmistrz Miasta Rumi Elżbietę Rogalę – Kończak, Pana Leszka Kierszkieniewicza – Zastępcę Pani Burmistrz, jak również Pana Michała Piasecznego – Przewodniczącego Rady Miasta.

Podczas przesłuchań konkursowych swoją obecnością zaszczyciła młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego z Rumi.

Do konkursu organowego przystąpiło 4 muzyków: ShorokhovaViktoriia z SanktPetersburga, KurmyshovaEkaterina z SanktPetersburga, Büttemeier Adrian z Niemiec oraz Podwojski Patryk z Gdańska.

Podczas tegorocznych zmagań w I etapie, każdy z przystępujących do Konkursu organowego zaprezentował:

 1. Johann PractoriusIch ruf zuDir, HerrJesuChrist
 2. Tabulatura Oliwska – Hans Leo Hassler – Canzona
 3. Jan Sebastian Bach Wosoll ich fliehenhin BWV 646
 4. Jan Sebastian Bach I część II Sonaty triowej BWV 526
 5. Theodore Dubois Toccata.

Po przesłuchaniu uczestników Jury, udało się na tajne obrady, gdzie do II etapu zostali dopuszczeni wszyscy wykonawcy I etapu.

Młodych muzyków oceniało Jury w składzie:

 1. Prof. Pieter van Dijk – Przewodniczący Komisji – Amsterdam – Holandia
 2. Prof. Andrzej Chorosiński – UMFC – Warszawa
 3. Prof. Daniel Zaretsky – SanktPetesburg – Rosja
 4. Prof. Roman Perucki – AM – Gdańsk
 5. Ks. dr Maciej Szczepankiewicz – UKSW – Warszawa
 6. Ks. mgr Marcin Balawander – UAM – Poznań – sekretarz

Również dzisiejszego dnia w godzinach popołudniowych odbył się Kurs Mistrzowski dla organistów, który poprowadził Profesor Pieter van Dijk z Holandii. W kursie uczestniczyło ponad 10 osób z Gdańskiej Akademii Muzycznej.

Dzień 2. Konkurs organowy – ciąg dalszy.

Po całonocnej przewie, (co zapewne nie dotyczy młodych muzyków ubiegających się o znamienne miejsce w konkursie)  nadszedł czas na II etap przesłuchań konkursu organowego, który odbył się w godz. 11.00 do 13.00.

W programie wszyscy młodzi muzycy wykonali następujące dzieła kompozytorów:

 1. Franz Tunderin Dich hab. Ich gehoffet
 2. Nicolas de GrigneyTrio en diallogue
 3. Carl Philipp Emanuel Bach Sonata D-dur nr 1
 4. Mieczysław SurzyńskiWariacje na temat „Kto się w opiekę”

Po wysłuchaniu młodych muzyków, zacne Jury udało się na tajne obrady, gdzie po ważnych dyskusjach i twórczych rozmowach podjęto decyzję o przydzieleniu I, II i dwóch III miejsc w tegorocznym konkursie muzyki organowej.

I miejsce i nagrodę w wysokości 7000 tysięcy złotych, ufundowaną przez Burmistrza Miasta Rumi dla Patryka Podwojskiego z Akademii Muzycznej z Gdańska z klasy organów Romana Peruckiego

II miejsce i nagrodę w wysokości 1250 złotych, ufundowaną przez Metropolitę Gdańskiego dla Viktorii Shorokowej z Akademii Muzycznej im. M. Rimskiego-Korsakowa w Sankt Petersburga z klasy organów Daniela Zaretskyego

III miejsce i nagrodę w wysokości 750 zł, ufundowaną przez Księdza Arcybiskupa Matropolitę Gdańskiego, dla EkaterinyKurmyshowej z Akademii Muzycznej im. M. Rimskiego-Korsakowa w Sankt Petersburgu z klasy organów Daniela Zaretskyego,

III miejsce i nagrodę w wyskości 750 złotych, ufundowaną przez Prezydenta Miasta Wejherowa, dla Adriana Büttemeiera z Akademii Muzycznej w Detmold z klasy organów Martina Sandera.

Ważnym wydarzeniem tego dnia, był koncert profesor Pietera van Dijka z Holandii. W programie koncertu organowego nie zabrakło dzieł Jana Sebastiana Bacha, Berta Mattera czy też Paula Hindemitha. Program artystyczny w wykonaniu wielkiej sławy profesora obejmował następujące pozycje:

 1. Jan Sebastian Bach:
  1. Piece d`Orgue BWV 572 TresVitament – Gravement –Lentement
  2. Form the „Orgelbüchlein the Passionchoralpreludes BWV 620-624

Christus der unsseligmacht

Da Jesus and em Kreuzestund

O Mensch, bewein ` dein`Sündegross

Wir dankendir, HerrJesuChrist

Hilf Gott, dasmir`sgelinge

 1. Paul HindemithSonate II, Lebhaft-Ruhigbewegt-Fuge, Maessigbewegt, heiter
 2. Jan Sebastian Bach Von Gott will ich nichtlasse BWV 658
 3. Bert MatterVon Gott will ich nichtlasse
 4. JehanAlain  SuiteIntroduction et Variations – Scherzo –Choral

Jutro kolejny ważny dzień Międzynarodowego zmagania – przegląd chórów.

Dzień 3. Przegląd zespołów chórlanych.

Po dwudniowym konkursie organowym, przyszedł czas na przegląd chórowy, który odbywał się w dwóch kategoriach: zespołów chóralnych (6 zespołów) i zespołów kameralnych (4 zespoły).

Zespoły chóralne:

 1. Chór Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Bydgoszczy, pod dyrekcją Janusza Staneckiego
 2. Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego z Poznania, pod dyrekcją Marka Gandeckiego,
 3. Chór Kameralny Akademii Sztuki ze Szczecina, pod dyrekcją BarabryHalec,
 4. Chór kameralny „Canto” z Wyrzyska, pod dyrekcją Piotra Jańczaka
 5. Chór Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z Warszawy, pod dyrekcją Ewy Mackiewicz
 6. Wyrzyski Chór Męski z Wyrzyska, pod dyrekcją Piotra Jańczaka
 7. Chór „Alla Polacca” z Warszawy, pod dyrekcją Magdaleny Grudziel,
 8. Chór „Supra Vocalis Ensemble” z Gdańska, pod dyrekcją Michała Kozorysa,
 9. Zespół Wokalny „Tacet” z Warszawy,
 10. Żeński Zespół Wokalny „Sigma” z Bydgoszczy, pod dyrekcją Magdaleny Filipskiej.

O godz. 9.30 wszystkie chóry odśpiewały uroczysty hymn GaudeMater Polonia, którym zadyrygował jeden z członków Jury – prof. Marcin Tomczak  z Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki z Gdańska.

O godz. 12.00 – już tradycyjnie – zgromadziliśmy się przy popiersiu patrona Festiwalu – ks. Stanisława Ormińskiego – twórcy słynnego na cały świat Apelu Jasnogórskiego, gdzie po krótkiej modlitwie, złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.

Przesłuchania konkursowe odbyły się od godz. 10.00 do 13.15.

Około godz. 14.30 zacne Jury w składzie:

Prof. Ryszard Zimak – Przewodniczący – Uniwersytet Muzyczny – Warszawa

Prof. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz – Akademia Muzyczna – Poznań

Prof. Jolanta Szybalska-Matczak – Akademia Muzyczna – Wrocław

Prof. Marcin Tomczak – Akademia Muzyczna – Gdańsk

Ks. dr Krzysztof Niegowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa

Ks mgr Marcin Balawander – Uniwersytet Adama Mickiewicza – Poznań – sekretarz,

udało się na tajne obrady, gdzie rozstrzygnięto i przyznano nagrody, jak również Dyplomy dla uczestników festiwalowego zmagania. I tak Jury postanowiło przyznać:

ZŁOTY DYPLOM za zdobycie 6 punktów iGrand Prix oraz nagroda pieniężna ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15.000 zł zostały przyznane Żeńskiemu Zespołowi Wokalnemu „Sigma” z Bydgoszczy, pod dyrekcją Magdaleny Filipskiej.

ZŁOTY DYPLOM za zdobycie 95 punktów i I miejsce (zespoły chóralne) oraz nagroda pieniężna ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego w wysokości 6.000 zł., zostały przyznane Chórowi Kameralnemu Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego z Poznania, pod dyrekcją Marka Gandeckiego

ZŁOTY DYPLOM za zdobycie 94 punktów i I miejsce (zespoły kameralne) oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł., ufundowana przez Salezjańską Inspektorię pw. Św. Wojciecha z siedzibą w Pile zostały przyznaneChórowi „Supra Vocalis Ensemble” z Gdańska pod dyrekcją Michała Kozorysa

ZŁOTY DYPLOM za zdobycie 91 punktów otrzymuje Chór Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Bydgoszczy, pod dyrekcją Janusza Staneckiego,

SREBRNY DYPLOM otrzymują:

– za zdobycie 89 punktów Chór Kameralny Akademii Sztuki ze Szczecina, pod dyrekcją Barbary Halec

– za zdobycie 85 punktów Wyrzyski Chór Męski z Wyrzyska, pod dyrekcją Piotra Jańczaka,

– za zdobycie 89 punktów Chór „Alla Polacca” z Warszawy, pod dyrekcją Magdaleny Grudziel

BRĄZOWY DYPLOM otrzymują:

– za zdobycie 74 punktów Chór Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z Warszawy, pod dyrekcją Ewy Mackiewicz,

– za zdobycie 72 punktów Zespół Wokalny „Tacet” z Warszawy.

Międzynarodowy Festiwal w Rumi, to także konkurs na najlepsze wykonanie pieśni kaszubskiej. Do konkursu stanęły tylko dwa chóry: Zespół Wokalny „Tacet” z Warszawy  i Chór Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Bydgoszczy.  Jury w/w składzie przyznało nagrody. I tak:

– za najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim nagrodę Starosty Powiatu Wejherowskiego w wysokości 2000 zł otrzymał Chór wokalny „Tacet” z Warszawy.

– za wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim Puchar Prezesa Rady Chórów Kaszubskich otrzymał Chór Collegium MedicumUniwersytetu Mikołaja Kopernika z Bydgoszczy.

Nadto, Jury przyznało Wyróżnienia:

Nagrodę Starosty Powiatu Wejherowskiego w wysokości 2000 zł otrzymał Chór Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Bydgoszczy.

Puchar Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr otrzymał Chór Kameralny Akademii Sztuki ze Szczecina.

Puchar Prezesa Oddziału Gdańskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr otrzymał Chór „Alla Polacca” z Warszawy oraz Wyrzyski Chór Męski z Wyrzyska.

Na podstawie 3 punktu regulaminu Konkursu Zespołów Chóralnych, Jury postanowiło nie sklasyfikować Chóru Kameralnego „Canto” z Wyrzyska, pod dyrekcją Piotra Jańczaka.

Obok obszernego sprawozdania, należy wspomnieć również o wielkim Koncercie Finałowym. O godz. 16.00 rumską świątynię wypełniła Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej oraz Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego, który wykonał dla zebranych gości i parafian IV Symfonię Romantyczną Es – dur oraz Te DeumAntona Brucknera. Dyrygentem orkiestry i chóru był Ernst van Tiel z Holandii. Soliści to: Barbara Kubiak (sopran), Ewa Marciniec (alt), Adam Zdunikowski (tenor).

Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem sufragana Gdańskiego oraz w obecności Przełożonego Inspektorii Pilskiej uroczyście dokonano podsumowania tegorocznego XXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. Prof. Stanisława Ormińskiego w Rumi.

Serdecznie dziękujemy organizatorom, jak również wszystkim członkom Jury za obecność, radosną atmosferę, twórcze działanie na rzecz muzyki. Dziękujemy Wszystkim salezjanom ze Wspólnoty pw. Wspomożycielki Wiernych. Nasze słowo „dziękuję” kierujemy na ręce ks. Kustosza Kazimierza Chudzickiego, ks. ekonoma Janusza Sikory, brata Władysława Rogowskiego oraz asystenta kleryka Damiana Okroja, za cierpliwość, zrozumienie i przychylność pod każdym względem. Nasze podziękowanie kierujemy do wszystkich pań w kuchni, na portierni, w kościele, młodzieży, która bacznie czuwała nad przebiegiem organizacyjno-porządkowym. Bóg zapłać.

Za: Ks. Marcin Balawander sdb

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda