260. rocznica koronacji figury Matki Bożej Skępskiej

fot. Anna DziemskaNa uroczystości jubileuszu 260. rocznicy koronacji figury MB Brzemiennej, Królowej Mazowsza i Kujaw, Pani Skępskiej w poniedziałek 18 maja 2015 r. przybyły rzesze pielgrzymów.

Mszy św. przewodniczył abp. senior Stanisław Nowak z Częstochowy a homilię wygłosił biskup płocki Piotr Libera. W koncelebrze uczestniczyli duchowni Diecezji Płockiej, ojcowie bernardyni z różnych klasztorów , także   bernardyni z zarządu Prowincji Krakowskiej z wiceprowincjałem , o. Kazimierzem Kowalskim OFM.

Cudowna figura Matki Bożej Skępskiej otrzymała nowy płaszcz i koronę, wykonane z biżuterii i darów , złożonych przez parafian i czcicieli Matki Bożej . Płaszcz Maryi haftowały siostry klaryski z Miedniewic.

W homilii bp Libera przypomniał historię figurki Maryi i  koronację w 1755 r. , podkreślając, że korona ufundowana była wówczas ze składek ludzi bogatych, biednych i najuboższych, co świadczyło o wielkiej czci dla Maryi , oddawanej przez wiernych ze wszystkich stanów.   Chociaż dzisiaj Maryja odbiera wciąż cześć od ludzi, czego przykładem może być Skępe, to znajdują się tacy mądrale, których drażni pobożność maryjna: skępska , częstochowska i licheńska, drażni ich wiara, wyrażająca się modlitwą i przywiązaniem do parafii powiedział bp. Piotr Libera.

Chociaż chwalą prymasowskie „ Non possumus”, ale nie dostrzegają, że Prymas Stefan Wyszyński wypowiedział te słowa jako wielki czciciel Maryi , a co więcej sami depczą prawa Boże i ludzkie, stwierdził bp. Libera.

Kaznodzieja skrytykował przepychanie na siłę ustawy o zapłodnieniu in vitro w trakcie kampanii prezydenckiej , wyliczając przykłady niszczenia godności narodu polskiego. Czym jeśli nie deptaniem praw rodziny jest ten idący z zewnątrz i z wewnątrz atak na nią? Czym jest seksualizacja młodego potomstwa, poczynając od przedszkola, bo takie są wskazania laickich organizacji zachodnich? Czym jeśli nie samobójstwem narodu jest emigracja tylu wykształconych, młodych ludzi; emigracja, którą przedstawia się nam często jako „sukces wolności” Czym jest tworzenie coraz bardziej sprzyjającego klimatu dla wprowadzenia jakichś monstrualnych „małżeństw jednopłciowych” czy podpisywanie „konwencji antyprzemocowej”, która źródła przemocy widzi się w religii i w tradycyjnym modelu rodziny? Czym, jeśli nie deptaniem należnych ludziom praw, jest odrzucanie postulatu setek tysięcy osób o referendum w sprawie „sześciolatków” w szkole? Czym niefrasobliwość w sprawie wchodzących 1 maja 2016 roku zasad sprzedaży polskiej ziemi, którą bez ograniczeń będą mogli nabywać obcokrajowcy? Czym jest zlekceważenie 2,5 miliona podpisów w obronie lasów państwowych? Czym jest chowanie przy powązkowskiej Alei Zasłużonych „czerwonych władców”, a jednocześnie zakaz na odkrycie miejsc pochówku „ żołnierzy niezłomnych” , wyklętych przez system komunistyczny i ich godny pochówek? Czym to wszystko jest, jeśli nie arogancją i deptaniem praw Bożych i ludzkich? – pytał retorycznie bp Piotr Libera.

Kaznodzieja stwierdził, że to tylko przykłady, więc nie można się dziwić, ze naród się obudził i mówi „dosyć” , jakby usłyszał w Ewangelii zapewnienie Chrystusa : „Miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat ! ” (J,16) .

Bp. Libera podkreślił , że to dobrze , że naród w 93 % . ochrzczony dostrzega, że naśmiewanie się z religii jest zgubne, i że prowadzi do samozatracenia. I dobrze, że ten naród nie godzi się już na to, aby prześmiewcy byli jego reprezentantami. Przykładem takiej postawy mogą być obrońcy Radio Maryja i TV Trwam , powiedział bp. Libera , dodając, że za ich przykładem poszli inni, nie godząc się na „ubezwłasnowolnienie” polskiego społeczeństwa poprzez bezsensowne unijne nakazy i zalecenia .

Już starożytni wiedzieli: „Gdzie Bóg na pierwszym miejscu, tam wszystko na właściwym miejscu” powiedział kaznodzieja , dodając , że w naszej Ojczyźnie i w Europie trzeba przywrócić właśnie tą   hierarchię wartości. Obecnie niestety u nas istnieje nadal dawna schizofrenia ( daję na tacę, a popieram KC), dzisiaj wyrażająca się dewizą: „Kocham św. Jana Pawła, a popieram wszystko, czemu on się sprzeciwiał”!

Trzeba nam się obudzić, gdyż antyewangelizacja dąży do opanowania świadomości całych narodów , szczególnie w sferze rodziny i sferze mediów – mówił bp. Piotr Libera .

Na uroczystości przybyli przedstawiciele władz lokalnych,   pielgrzymi z Płocka i Włocławka , a także kompanie pielgrzymkowe z okolicznych parafii . Przybyli też wierni z parafii bernardyńskich, m.in. z Częstochowy i Warszawy.

Dobromił M. Godzik OFM, gwardian klasztoru i proboszcz parafii p.w. Zwiastowania NMP w Skępem dziękował wszystkim za udział w uroczystościach.

Po Mszy św. figura Matki Bożej została procesyjnie przeniesiona do kaplicy w Borku, na miejscu objawień Maryi. W czasie procesji śpiewana była „Pieśń do NMP Skępskiej” o 22 zwrotkach, autorstwa ks. Józefa Pielaszewskiego .

Biskupi poświęcili odnowioną kaplicę i odczytali modlitwę zawierzenia Maryi, po czym procesja z cudowną figurą Maryi powróciła do kościoła.

Po nabożeństwie odbył się koncert Eleni , który zgromadził tłumy mieszkańców Skępego i okolic.

Z okazji jubileuszu Ojcowie Bernardyni wydali piękny album oraz modlitewnik z nowenną do MB Bożej Skępskiej.

Koronacje obrazów bądź figur Matki Bożej są jednym z licznych przejawów czci względem Matki Najświętszej i Dzieciątka Jezus.

Figura Matki Bożej w Skępem jest jedną z pierwszych koronowanych wizerunków Maryi w Polsce. Koronacja odbyła się w 18 maja 1755 r. w święto Zesłania Ducha Św., a koronę na głowę Maryi włożył sufragan chełmiński Fabian Pląskowski.

Kaplicę „ Na Borku” w lesie wzniesiono w tym samym roku, właśnie dla celów procesji koronacyjnej – była to pierwsza stacja na drodze z kościoła parafialnego w mieście do klasztoru bernardynów. Tutaj zatrzymał się pochód procesyjny z cudowną figurą Maryi dla całonocnego czuwania modlitewnego wiernych.

W tym miejscu Matka Boża objawiała się jeszcze przed 1490 rokiem i prosiła o modlitwę pobożnego ludu  oraz o osiedlenie się tutaj zakonników, którzy będą „chwałę Bożą we dnie i w nocy odprawiać”.

Na miejsce objawień przybywało wielu mieszkańców Ziemi Dobrzyńskiej i doznawało wielu łask. Jedną z pierwszych uzdrowionych była Zofia Kościelecka, córka kasztelana Mikołaja Kościeleckiego, właściciela dóbr skępskich. Jako wotum wdzięczności Zofia przywiozła do Skępego śliczną figurkę Maryi w 1496 r. Kościeleccy ufundowali kościół i klasztor dla o.o. Bernardynów. Fundację przyjął ówczesny prowincjał bernardynów – bł. Władysław z Gielniowa, który później, w latach 1501-1504 był też tutaj przełożonych wspólnoty zakonnej bernardynów.

Poprzez doznawanie licznych łask przez wiernych, sanktuarium przez wieki cieszyło się wielką popularnością i było sukcesywnie rozbudowywane .

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skępskiej, Matki Bożej Brzemiennej. Królowej Mazowsza i Kujaw   zostało podniesione do rangi sanktuarium Diecezji Płockiej  specjalnym Dekretem biskupa Piotra Libery,   w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca tego roku .

Anna Dziemska

Foto Anna Dziemska       

Źródła: własne, album „Skępe – Miejsce , które Bóg wybrał, a Maryja obrała dla siebie. 260 rocznica koronacji cudownej figury Matki Bożej Brzemiennej , Królowej Mazowsza i Kujaw, Pani Skępskiej 1755 -2015”