Julio César Bunader OFM ponownie wybrany na Wikariusza Generalnego Zakonu Braci Mniejszych

o. Julio César Bunader OFMW kolejnym dniu pracy Kapituły Generalnej zebrani bracia dokonali wyboru wikariusza generalnego zakonu. Został nim ponownie pochodzący z Argentyny o. Julio César Bunader OFM.

O. Julio urodził się w Mendoza (Argentyna) w 1961 r. Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił w 1984 r., profesję wieczystą złożył w 1988 r., a 1992 r. przyjął święcenia prezbiteratu.

Piastował urząd prowincjała Prowincji Wniebowzięcia NMP w w Río de la Plata oraz Prezesa Konferencji Prowincji Ameryki Łacińskiej. Był Rektorem Franciszkańskiego Instytutu Teologicznego, dziekanem Wydziału Teologii oraz profesorem teologii moralnej. W latach 2009-2013 był definitorem generalnym dla Ameryki Łacińskiej, a następnie po wyborze o. Michaela Perry na Generała Zakonu przez ostatnie dwa lata Wikariuszem Generalnym. Polecamy go waszej modlitwie.

foto: capitulumgenerale2015.ofm.org

Za: www.franciszkanie.com.