Wykłady Otwarte z teologii naturalnej im. J. M. Bocheńskiego OP

VII Wykłady Otwarte z Teologii NaturalnejFundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii” i Kolegium Filozoficzno-Teologiczne OO. Dominikanów serdecznie zapraszają do uczestnictwa w siódmej edycji „Wykładów otwartych z teologii naturalnej im. J. M. Bocheńskiego OP”.

Tegoroczne Wykłady odbędą się w dniach 28-30 maja. Dwa pierwsze dni zajmie sympozjum poświęcone książce dr. hab. Dariusza Łukasiewicza, prof. UKW, Opatrzność Boża, wolność, przypadek. Studium z analitycznej filozofii religii, natomiast ostatniego dnia dr Marcin Iwanicki z KUL przedstawi całodniowy wykład zatytułowany Raj, wydanie drugie poprawione. Trzy kwestie dyskutowane.

Wykłady odbędą się w Auli św. Tomasza z Akwinu w budynku Kolegium Filozoficzno-Teologicznego OO. Dominikanów w Krakowie (III piętro, wejście przez furtę od ulicy Stolarskiej 12).

W trakcie spotkania będzie też dostępna nowa publikacja Fundacji DSFT: Poza logiką jest tylko absurd. Filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP, pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego.

Szczegółowe informacje na temat dotychczasowych Wykładów i ich idei znaleźć można na stronie dsft.dominikanie.pl w zakładce „Projekty”.

Wykłady Bocheńskiego - program 2015

W imieniu Fundacji „DSFT”,
Marta Koziak