90 lat pallotynów w Austrii

W niedziele 15 listopada 2014 r. odbyła sie w Wiedniu niecodzienna uroczystość. Wspólnota na Quellenstrasse przy Parafii Królowej Pokoju obchodziła 90 lat istnienia.

Współbracia tworzący tę wspólnotę – ks. Paweł Bonisławski, ks. Krzysztof Dudzik, ks. Krzysztof Miner i ks. Stanisław Korzeniowski zaprosili współbraci z Austrii i Niemiec na wspólne świętowanie. Dom na Quellenstrasse jest pierwszym domem pallotynów na terenie Austrii, którzy w 1924 r. przybyli tutaj z prowincji limburskiej.

Mszy św. przewodniczył wiceprowincjał niemiecki ks. Michael Pfenning wraz z przedstawicielami z Polski i z Niemiec. Po Mszy św. odbył się uroczysty obiad i wspólne świętowanie.

Z pozdrowieniami z Wiednia –
Ks. Stanisław Korzeniowski SAC

Za: InfoSAC 24/11/2014 [30]