2009: Rok łaski dla zgromadzenia salezjańskiego

Poprzez list skierowany do wszystkich Salezjanów świata Przełożony Generalny ks. Pascual Chávez ogłasza oficjalnie, że w 2009 roku odbędą się obchody 150. rocznicy założenia Zgromadzenia Salezjańskiego.

Rocznica ta, przywoływana wielokrotnie w czasie 26. Kapituły Generalnej i wskazana jako wydarzenie nawiązujące do Wiązanki na rok 2009, przypomina o spotkaniu, jakie miało miejsce w dniu 18 grudnia 1859 r. w pokoju Ks. Boko przy Oratorium św. Franciszka na Valdocco w Turynie, gdzie zaproszone osoby – według tego, co napisał w protokole ks. Alasonatti – zdecydowały “zrzeszyć się w Towarzystwo lub Zgromadzenie, mając na celu wzajemną pomoc we własnym uświęceniu się; zadecydowały, że będą szerzyć chwałę Boga i oddawać się zbawieniu dusz, zwłaszcza najbardziej potrzebujących nauki i wychowania”.

Rok 2009, określony przez ks. Cháveza “Rokiem łaski”, musi pomóc salezjanom w przypomnieniu sobie o własnych korzeniach i celach, jakie mają wyznaczone. W tym także roku relikwie Ks. Bosko, przechowywane w odpowiedniej urnie, zapoczątkują pielgrzymkę poprzez 8 regionów Zgromadzenia, inicjując w ten sposób drogę przygotowania do obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Ks. Bosko w 2015 r.

Rozpoczynający się 31 stycznia, w dzień uroczystości Ks. Bosko, “rok łaski” będą charakteryzować niektóre daty i wydarzenia: uroczystość Wspomożycielki, przeniesiona na 25 maja ze względu na święto Wniebowstąpienia; 24 czerwca – dzień imienin Ks. Bosko, 16 sierpnia – dzień jego urodzin. Szczególne znaczenie będzie miała data 18 grudnia, w którym to dniu salezjanie z całego świata zaproszeni są do odnowienia ślubów zakonnych. W celu zaproponowania drogi refleksji i pogłębienia w tym “roku łaski” Przełożony Generalny powołał komisję roboczą, którą koordynuje ks. Francesco Cereda, radca ds. formacji.

Rok ten powinien pomóc salezjanom “uświadomić sobie własną tożsamość osób konsekrowanych, opowiadających się za prymatem Boga, naśladowaniem Chrystusa posłusznego, ubogiego i czystego, całkowicie otwartych na młodzież”. Dwa dokumenty stanowią punkt odniesienia dla roku 2009: Konstytucje – “droga wierności charyzmatowi Ks. Bosko” i dokument końcowy Kapituły Generalnej 26: “oblicze Zgromadzenia dzisiaj”.

Ks. Chávez zaleca oprócz tego salezjanom “opowiedzieć ludziom młodym historię o początkach Zgromadzenia, której oni byli ‘współtwórcami’ wraz z Ks. Bosko” i uświadomić sobie zadanie, jakie zostało im powierzone: być “ewangelizatorami młodzieży i animatorami charyzmatycznej rodziny”.

za: www.salezjanie.pl