21 litrów krwi za kanonizację św. Szymona

21 litrów i 250 mililitrów krwi zebrano w Lipnicy Murowanej podczas trzeciej akcji charytatywnej. Została ona zorganizowana jako podziękowanie za kanonizację krajana, Szymona z Lipnicy. Św. Szymon służąc chorym zmarł w Krakowie w XV w. Papież Benedykt XVI kanonizował go w Rzymie w czerwcu 2007 r.

Krew podczas niedzielnej akcji oddało 48 osób. Akcję zbiórki krwi zorganizowała parafia św. Andrzeja w Lipnicy Murowanej oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. W akcji uczestniczyli starsi i młodzi mieszkańcy Lipnicy i okolic. Kolejna zbiórka krwi w Lipnicy Murowanej odbędzie się za pół roku. Podczas trzech dotychczasowych akcji zebrano jej 101 litrów.

Św. Szymon urodził się ok. 1436 r. w Lipnicy Murowanej. Studiował na Akademii Krakowskiej nauki wyzwolone, jednak zdecydował, że wstąpi do zakonu bernardynów. Po ukończeniu studiów teologicznych, po 1460 roku, przyjął święcenia kapłańskie. Był przełożonym klasztoru w Tarnowie i kaznodzieją katedralnym w Krakowie. Kiedy w roku 1482 wybuchła w Krakowie epidemia dżumy, Szymon ze współbraćmi wychodził na ulice, aby chorym nieść pomoc. Zarażony, zmarł 18 lipca 1482 roku. W 1685 r. został beatyfikowany przez papieża Innocentego IX. Benedykt XVI kanonizował go 3 czerwca 2007 r.

za: www.niedziela.pl