Home WiadomościArchiwum 25 lat Miesięcznika Jasna Góra

25 lat Miesięcznika Jasna Góra

Redakcja
090926b1.jpg Dwumiesięcznik Jasna Góra przeżywa 25-lecie swego istnienia.
W tym czasie pragniemy podziękować dobremu Bogu przez dłonie Maryi za wszelkie łaski. Uwieńczeniem dziękczynienia będzie wspólna modlitwa i sympozjum czytelnicze. Chcemy raz jeszcze pochylić się nad dorobkiem Czasopisma i zastanowić się wspólnie nad jego przyszłym kształtem – pisze o. Robert Jasiulewicz.

Mam nadzieję, że to spotkanie stanie się okazją do podzielenia się
radością i wdzięcznością ze wszystkimi Współtwórcami, Przyjaciółmi i
Czytelnikami Jasnej Góry.
 
Serdecznie zapraszam do udziału w sympozjum i wspólnym świętowaniu.

Z pozdrowieniami od Tronu Jasnogórskiej Matki

o. Robert Jasiulewicz

 

 
Z Maryją do człowieka – pod takim hasłem w dniach 25–26 września odbędzie się Sympozjum czytelnicze z okazji 25-lecia Miesięcznika „Jasna Góra”


Tematy wystąpień:

25 września, piątek

15.30 – Msza św. w Kaplicy Matki Bożej

16.30 – Rozpoczęcie sympozjum w Kaplicy Różańcowej – powitanie gości

– Słowo generała Zakonu Paulinów o. Izydora Matuszewskiego

– dk. mgr lic. Michał Legan OSPPE – Media w misji Kościoła

– mgr Krystyna Tymińska – „Jasna Góra” w myśli o. Rufina Abramka OSPPE, założyciela i pierwszego redaktora pisma

– mgr Tomasz Tlałka OSPPE – „Jasna Góra” na tle przemian społeczno-politycznych w Polsce

– mgr Elżbieta Szumska – Czciciele Matki Bożej jako wzorce do naśladowania na łamach „Jasnej Góry”

– mgr Żaneta Bilska – „Jasna Góra” w służbie duchowości maryjnej

19.00 – Przerwa

19.45 – Czas świadectw

21.00 – Apel Jasnogórski

26 września, sobota

9.30 – Msza św. w Kaplicy Matki Bożej – Akt Zawierzenia

11.00 – Rozpoczęcie obrad

– doc. dr hab. Ludwik Kaszowski OSPPE – Sanktuarium Maryjne na łamach „Jasnej Góry”

– mgr Stanisław Dziwiszek vel Hermaszewski – Zawierzenie – wota, cuda, łaski, świadectwa akty zawierzenia

– dr Grzegorz Prus OSPPE – Zakon pauliński w „Jasnej Górze”

– dr Mieczysław Łacek OSPPE – Mariologia Jana Pawła II na łamach „Jasnej Górze”

13.00 – Przerwa

14.00 – Wznowienie obrad

prof. dr hab. Zachariasz Jabłoński OSPPE – Przesłanie ideowe i zadania „Jasnej Góry” – przekrój

„Ku przyszłości” – panel – prowadzi Robert Jasiulewicz OSPPE, red. naczelny Miesięcznika „Jasna Góra”

16.00 – Różaniec w Kaplicy Matki Bożej

BPJG

2009-09-21, poniedziałek, godz. 10.3525-lecie listu z Domu Matki

„Jasna Góra”- przez wiele lat miesięcznik, obecnie ukazuje się co
dwa miesiące – weszła w drugie ćwierćwiecze istnienia. Jak każde
czasopismo ma swoją historię, która w tym przypadku rozpoczyna się w
1982 r. Wtedy to – obecnie nieżyjący już – o. Rufin Abramek, profesor
biblista otrzymał zadanie zorganizowania zespołu redakcyjnego i
rozpoczęcie wydawania pisma. W tamtych czasach konieczne było uzyskanie
zezwolenia władz państwowych i, jak się okazało, było to zadanie
najtrudniejsze. Po wielu staraniach i miesiącach oczekiwań Ojcowie
Paulini uzyskali zgodę na wydawanie miesięcznika „Jasna Góra”, z
zastrzeżeniem, że jego nakład nie będzie przekraczał 3,5 tys.
egzemplarzy. Znamienne, że zezwolenie wydano 11 czerwca 1983 r., czyli
w przeddzień drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.

W pierwszym numerze, datowanym na listopad 1983 r., o Rufin Abramek
nakreślił aktualny do dzisiaj program pisma. „’Jasna Góra’ pragnie być
listem, który przychodzi z Domu Matki Narodu z wieściami o tym, co
słychać we wspólnym Domu Polaków. Życie Sanktuarium, wydarzenia, znaki
ważne dla Ojczyzny, pielgrzymki i pielgrzymi… o tym wszystkim chcemy
was informować” – pisał pierwszy redaktor naczelny. Pismo, tak jak
wszystkie tytuły prasowe, było kontrolowane przez cenzurę. W pierwszych
siedemdziesięciu numerach można znaleźć ślady 315 ingerencji
cenzorskich, czyli mówiąc dokładniej – fragmentów artykułów usuniętych
przez Urząd Kontroli Prasy. Jak obrazowo napisał poeta Marian Stanisław
Hermaszewski, te cięcia dziwnie upodobniły prasowe dzieło Maryi do Jej
Oblicza.

Wciągu ćwierćwiecza funkcję redaktora naczelnego pełnili (po
śmierci o. Rufina Abramka): o. Zachariasz Jabłoński, następnie o.
Dominik Łuszczek, o. Kazimierz Maniecki i od lipca 2005 r. do chwili
obecnej – o. Robert Jasiulewicz. Indywidualności i pomysły kolejnych
„głównodowodzących” przemiany polityczno-społeczne w kraju, a także
nowoczesne możliwości wydawnicze sprawiały, że pismo zmieniało swoją
zawartość i szatę graficzną. Przeobrażając się zewnętrznie, pozostało
jednak wierne zasadniczym założeniem, zawartym zarówno w tekście
programowym pierwszego redaktora naczelnego, jak i w swoim tytule.
„Jasna Góra” to tytuł najprostszy z możliwych, a jednocześnie jakże
bogaty w treść. „Tytuł ten jest ogromny jak samo Sanktuarium
Jasnogórskiej Matki Kościoła i to wszystko, co się z nim wiązało przez
stulecia”- czytamy w jednym z pierwszych tekstów na łamach pisma.

25 roczników „Jasnej Góry” to nieprzebrane bogactwo informacji,
dokumentów i świadectw, a także homilii, rozważań i modlitw. Na jej
łamach znajdziemy także wiersze, fragmenty prozy i pieśni, nie sposób
nie wspomnieć o znakomitych zdjęciach. Z biegiem lat do jasnogórskiego
czasopisma dołączyła medialna konkurencja – w jak najbardziej
pozytywnym znaczeniu tego słowa – w postaci Radia Jasna Góra oraz
dynamicznej strony internetowej sanktuarium, ale pismo zachowało swoją
indywidualność niczym nieporównywalną specyfikę i wagę słowa
drukowanego.

W najnowszym numerze o. Robert Jasiulewicz, redaktor naczelny
pisma, zaprasza do udziału – osobiście lub przez pisane listy,
refleksje i świadectwa – w sympozjum czytelniczym, które z okazji
jubileuszu odbędzie się w dniach 25-26 września br. na Jasnej Górze.
Spotkanie to pozwoli przyjrzeć się dorobkowi ćwierćwiecza oraz
ukierunkować wspólne działania ku przyszłości.

Tygodnik Katolicki ‘Niedziela’ nr 39, 27 IX 2009 r.

 
SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda