40. rocznica sakry biskupiej ks. bp Albina Małysiaka CM

100407c.png 5 kwietnia 1970 metropolita krakowski, ks. kardynał Karol Wojtyła (Jan Paweł II pp) udzielił sakry biskupiej ks. Albinowi Małysiakowi CM. Nominację na biskupstwo tytularne Beatii proboszcz parafii NMP z Lourdes w Krakowie otrzymał 14 stycznia 1970 od papieża Pawła VI. Przez lata posługi biskupiej był wikariuszem generalnym archidiecezji krakowskiej, w Kurii Metropolitalnej nadzorował wydziały katechetyczny, zakonny i gospodarczy. Zgodnie z Prawem Kanonicznym przeszedł na emeryturę w 1993. Od 2007 jest najstarszym żyjącym biskupem w Episkopacie Polski (w czerwcu obchodził będzie 93 urodziny).


Biografia
ks. bp Albina Małysiaka CM

Tuż po ogłoszeniu nominacji biskupiej
ks.  Małysiaka, Wizytator Prowincji Polski Zgromadzenia Misji, ks.
Franciszek Myszka CM pisał:

“Z wielką
radością donoszę Czcigodnym Konfratrom,  że na prośbę Księdza Kardynała
Karola Wojtyły, papież Paweł VI zamianował Ks. Superiora Albina
Małysiaka biskupem sufraganem w Krakowie. Wyniesienie na to stanowisko
jest uznaniem dla całej pracy duszpasterskiej Nominata, ale jest to
także zaszczyt dla całej Prowincji.

Żywiąc szczerą
wdzięczność wobec Jego Eminencji Księdza Kardynała za jego życzliwość,
równocześnie zapewniamy Księdza Biskupa Albina o niezmiernej radości,
jaką przeżywa całe Zgromadzenie, zwłaszcza zaś nasza Prowincja. Życzymy
Mu wszyscy błogosławieństwa Bożego w tej apostolskiej pracy.  Niech
przez Niego duch św. Wincentego jeszcze bardziej przenika do stylu
duszpasterskiej pracy i życia Kościoła. Plurimos Annos!

Równocześnie
pragnę Księdzu Biskupowi Albinowi podziękować za wszystko, co dotychczas
zrobił dla Prowincji na różnych stanowiskach. Już zapisał się wspaniale
w naszej historii, a teraz, kiedy otwiera się nowa karta tej historii,
prosimy Boga, przez wstawiennictwo Niepokalanej Dziewicy i św.
Wincentego, o wszelkie potrzebne łaski.”

Pierwsze
obchody związane z 40-leciem sakry miały miejsce w parafii NMP z Lourdes
w Krakowie, której proboszczem ks. bp Albin był w chwili
nominacji, w uroczystość odpustu parafialnego – 11 lutego.  O
godz. 18:30, jak czytamy w marcowym wydaniu pisma Z ŻYCIA PARAFII,  “o godz. 18.30 procesją ze
świecami rozpoczęła się uroczysta Msza św. koncelebrowana, której
przewodniczył ks. biskup Albin Małysiak.  W okolicznościowym słowie ks.
Biskup nawiązał do wydarzeń i cudów, jakie dokonują się w Lourdes i
czynią je miejscem objawiania się Maryi jako Matki Miłosierdzia… w
czasie Mszy św. odbyła się niecodzienna uroczystość: ks. Biskup udzielił
błogosławieństwa nowym lektorom”.

Na zakończenie Mszy św. odpustowej z
racji 40-lecia święceń biskupich Jubilatowi złożono okolicznościowe
życzenia i podziękowania. Ks. proboszcz, ks. Paweł Holc przypomniał, jak
odust parafialny w urosczystość MB z Lourdes wpisuje się jubileusz ks.
biskupa, bowiem włąśnie 40 lat temu, już będąc biskupem-nominatem po raz
ostatni prowadził odpust parafialny jako jej proboszcz i superior Domu.
 “Życzenia jubilatowi złożyli przedstawiciele nowo ustanowionych
lektorów, przewodniczący Rady Parafialnej – p. Stanisław Kuta i
przedstawiciele Chóru Mariańskiego. Uroczystości zakończyło
błogosławieństwo udzielone przez wyraźnie wzruszonego ks. Biskupa” –
czytamy za dalej w pismie parafialnym. W tej wyjątkowej Eucharystii
“ śpiewał Chór Mariański, przy ołtarzu zgromadzili się księża z
dekanatu Kraków-Bronowice, z proboszczem parafii św. Jana Kantego – ks.
prałatem Janem Franczakiem i proboszczem parafii bł. Anieli Salawy –
ks. Józefem Kapiasem CM, a przed ołtarzem klerycy z Seminarium Internum
(nowicjatu) Zgromadzenia Księży Misjonarzy, nowi lektorzy i ich rodziny,
Krucjata Maryjna, wierni przybyli spoza parafii oraz parafianie, także
najstarsi, pamiętający jeszcze ks. biskupa Albina jako pełnego wigoru,
otwartego na ludzkie sprawy i gorliwego proboszcza naszej parafii.”

Z okazji 40-lecia
posługi biskupiej Telewizja Kraków pokaże w drugiej połowie
kwietnia fabularyzowany film dokumenty poświęcony ks. Albinowi
Małysiakowi, pt. “Z wiarą na głeboką wodę”.
 Zdjęcia do filmu produkowanego przez Telewizję Kraków zakończyły się
pod koniec marca. Przeczytaj więcej na temat samego filmu.

Kulminacja obchodów rocznicowych
bedzie miała miejsce  w dniach 17-18 kwietnia 2010 r.
Dwudniowe obchody organizuje  Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie
przy współudziale Duszpasterstwa Artystów reprezentowanego przez ks.
Infułata Jerzego Bryłę oraz Fundacja Pomocy Artystom Polskim CZARDASZ.

17 kwietnia br., w Katedrze
Wawelskiej o godz. 17:30 zostanie odprawiona uroczysta
jubileuszowa Msza św., natomiast 18 kwietnia w Teatrze im. J.
Słowackiego w Krakowie o godzinie 17:00 odbędzie się uroczysta
gala . Koncert poprowadzą Krzysztof Globisz oraz Tomasz Schimscheiner,
wystąpi Reprezentacyjny Zespół Wojska Polskiego.  Honorowy patronat
objęli: Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, Marszałek Województwa
Małopolskiego Marek Nawara. Gospodarzem jubileuszu jest kardynał
Stanisław Dziwisz.

Za: www.misjonarze.org.