Doktorat Honoris Causa dla abpa L. F. Ladarii, jezuity

100407d.png Dnia 19 kwietnia 2010 r. w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, w Auli Wielkiej im. o. S. Felczaka SJ, zostanie nadany doktorat Honoris Causa abp Luisowi F. Ladarii SJ.
Arcybiskup Luis Ladaria Ferrer SJ (ur. 19 kwietnia 1944 r.), hiszpański jezuita, obecnie Sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, 9 lipca 2008 r. zastąpił na tym stanowisku abpa Angelo Amato, który został mianowany Prefektem Kongregacji do Spraw Świętych.

Przed objęciem tego stanowiska abp L. F. Ladaria SJ był profesorem
teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie
i Sekretarzem Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

Za: www.jezuici.pl.