Salezjanie: Inspektoria krakowska: Kapituła już rozpoczęta

100407e.png Kapituła jest spotkaniem braterskim delegatów z całej naszej inspektorii – takimi słowami ks. Inspektor Marek Chrzan otworzył Kapitułę Inspektorialną rozpoczętą w Krakowie. ”Głosić Jezusa Chrystusa z sercem księdza Bosko”, to hasło które od 6 do 10 kwietnia gromadzi 51 delegatów z naszej inspektorii. „Widzimy dzisiaj konieczność ewangelizacji. Aby ona mogła się dokonać trzeba poświęcić czas na bycie z Jezusem, odnowienie więzi, aby lepiej poznawać Jezusem i aby móc Go głosić”, powiedział ks. inspektor.

Podczas kapituły powinna dokonać się w nas odnowa charyzmatyczna,
odnowa naszej tożsamości bycia wychowawcami konsekrowanymi – czyli bycie
znakami obecności Boga wśród młodzieży zwłaszcza opuszczonej i ubogiej
(dawać więcej tym, którzy otrzymali mniej – mówił  ks. Pascual Chavez
V).

Podczas uroczystej Eucharystii rozpoczynającej ten szczególny czas
przełożony inspektorii powiedział: „Zebranie Kapitulne to swoiste
doświadczenie Pięćdziesiątnicy – doświadczenie zesłania Ducha Świętego.
Bo przecież nasze rozważania chcemy, aby były zgodne z wolą Boga i
przepełnioną Jego mocą[…] My również – wszyscy – pragniemy otworzyć się
na działanie Ducha, aby móc odpowiedzieć na wyzwania, jakie stawia nam
świat i nasze powołanie bycia salezjanami w południowej Polsce XXI
wieku”.

Oficjalne rozpoczęcie kapituły nastąpiło na auli seminaryjnej, gdzie
swoje słowo skierowali: Ks. Bolesław Kazimierczak, inspektor z
Wrocławia, s. Beata Huszczo fma, s. Leokadia Wojciechowska fma oraz pan
Wiesław Sojka, prezes Byłych Wychowanków Salezjańskich. Odczytano
również pozdrowienia, które skierowali do kapitulnych: Kard. Stanisław
Nagi i Franciszek Macharski, bp. Józef Guzdek, oraz  inspektorzy
Zbigniew Łepko i Sławomir Łubian.

Czas kapituły ma być nakreśleniem i weryfikowaniem życia naszej
inspektorii. Życzenia dobrych obrad były podkreślane we wszystkich
wystąpieniach i przesłanych pozdrowieniach.

 
ks.
Andrzej Gołebiowski sdb