Kapucyni: Spotkanie ze Zmartwychwstałym

100407a.png Bracia Mniejsi Kapucyni z Krakowa zapraszają w każdy piątek okresu wielkanocnego o godz. 20.00 na Drogę Światła – nabożeństwo wielkanocne.
Droga Światła, inaczej zwana Via Lucis, to coraz bardziej popularne w Kościele wielkanocne nabożeństwo, wzorowane na Drodze Krzyżowej (Via Crucis). Polega ono na przeżywaniu czternastu stacji – spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami i służy przeżywaniu tajemnic paschalnych.

Bracia zapraszają do wspólnego przeżywania radości
zmartwychwstania.
Piątek, 20.00, ul. Loretańska, Kraków

Czytaj więcej nt. Drogi
Światła

Za: Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja
Krakowska.