67. rocznica śmierci św. Maksymiliana

Tradycyjnie, jak co roku 14 sierpnia czciciele św. Maksymiliana uczczą swojego patrona-męczennika z Auschwitz pielgrzymką do byłego obozu w Oświęcimiu i mszą św. przy bloku śmierci.

O godz. 8.00 w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia prowincjał franciszkanów o. Jarosław Zachariasz odprawi nabożeństwo „Transitus”, upamiętniające przejście św. Maksymiliana z tego świata do nieba.

Bezpośrednio po nim z Harmęż do Oświęcimia wyruszy ogólnopolska pielgrzymka Rycerzy Niepokalanej. Pątnicy będą mieli do pokonania dystans 5 km.

O godz. 9.00 wyruszy z kolei pielgrzymka diecezjalna z kościoła św. Maksymiliana w Oświęcimiu.

Obie pielgrzymki spotkają się na terenie byłego obozu niemieckiego KL Auschwitz i wezmą udział we wspólnej mszy świętej przy bloku 11, gdzie znajduje się cela śmierci o. Kolbego. Mszy o godz. 10.30 przewodniczyć będzie ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej bp Tadeusz Rakoczy.

Kwadrans wcześniej ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy i ojciec prowincjał Jarosław Zachariasz złożą kwiaty w miejscu, gdzie o. Kolbe dobrowolnie zgłosił się na śmierć za Franciszka Gajowniczka, męża i ojca rodziny, oraz w celi, gdzie św. Maksymilian poniósł śmierć męczeńską.

Św. Maksymilian Maria Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli pod koniec XIX w. Jako młody chłopak wstąpił do Zakonu Franciszkanów. Podczas studiów filozoficzno-teologicznych w Rzymie założył Rycerstwo Niepokalanej. Była to odpowiedź na gwałtowne wystąpienia przeciwko papieżowi i Kościołowi. Stąd Modlitwa: „O, Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie”.

O. Kolbe był również założycielem Niepokalanowa polskiego i japońskiego, których głównym zadaniem była ewangelizacja poprzez mass media.

Na początku II wojny światowej o. Maksymilian został aresztowany i przetrzymywany w obozach koncentracyjnych. Zwolniony 8 grudnia 1939 r. powraca do Niepokalanowa. Po raz drugi został aresztowany 17 lutego 1941 roku i osadzony w więzieniu warszawskiego Gestapo na Pawiaku. 28 maja 1941 roku został przewieziony do Oświęcimia i osadzony w KL Auschwitz, gdzie otrzymał numer 16 670.

Tam krzepił upadłych na duchu, spowiadał, dzielił się z innymi tym co najcenniejsze: miską zupy i chlebem.

W ostatnich dniach lipca, po ucieczce jednego z więźniów, ofiarował swoje życie, za nieznanego mu Franciszka Gajowniczka, wyznaczonego na śmierć głodową.

O. Kolbe zmarł 14 sierpnia 1941 roku, dobity zastrzykiem fenolu. Został beatyfikowany przez papieża Pawła VI w 1971 roku, a kanonizowany przez Jana Pawła II 10 października 1982 roku. Na ziemi przeżył 47 lat.

jms