Home WiadomościArchiwum Abp Thomas Wenski z Miami na Florydzie konfratrem Zakonu Paulinów

Abp Thomas Wenski z Miami na Florydzie konfratrem Zakonu Paulinów

Redakcja
Do Konfraterni Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika został włączony Jego Ekscelencja abp Thomas Wenski z Miami w dniu 13 października 2010 roku. Uroczystość miała miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, Duchowej Stolicy Polonii. 

 
Uroczystej Eucharystii w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył abp Thomas Wenski. Akt włączenia arcybiskupa do Konfraterni Paulińskiej odczytał o. Izydor Matuszewski, generał Zakonu Paulinów. We Mszy św. uczestniczyli również: o. Józef Olczak, prowincjał Zakonu w USA, o. Tadeusz Lizińczyk, przeor klasztoru w Doylestown oraz wspólnota paulińska posługująca w Duchowej Stolicy Polonii.

„Wyrażamy wielkie podziękowanie za to, co ks. Arcybiskup uczynił dla naszego Zakonu, a szczególnie dla Amerykańskiej Częstochowy – powiedział o. generał Izydor Matuszewski – Uznając Twoje nabożeństwo do Pani Jasnogórskiej oraz przyjaźń okazywaną naszemu Zakonowi włączamy Cię Ekscelencjo do Konfraterni Paulińskiej dziękując za to, że od samego początku kiedy zostałeś biskupem 1997 r., odwiedzałeś Amerykańską Częstochowę z posługą duszpasterską. Posługiwałeś pielgrzymom przybywającym na doroczne święto Matki Bożej Częstochowskiej, modliłeś się z tymi, którzy gromadzili się na modlitwie różańcowej w święto Matki Bożej Różańcowej, umacniałeś słowem w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, pielgrzymawałeś pieszo z Great Meadows do naszego Sanktuarium. W roku 2005 jako Ordynariusz diecezji Orlando przekazałeś administrację parafii św. Marka w Summerfiled Zakonowi Paulinów, gdzie do tej pory posłgują."

Thomas Wenski – syn polskich emigrantów Czesława i Luise Wenskich – urodził się 18 października 1950 r. w West Palm Beach na Florydzie. W 1976 r., po ukończeniu Seminarium Duchownego w Miami, otrzymał święcenia kapłańskie. W 1993 r. ukończył studia socjologiczne na Uniwersytecie Fordam w Nowym Jorku. Od 1979 do 1996 r. prowadził w Miami Apostolat Haitański. Pracował jako duszpasterz w kilku kościołach haitańskich i latynoskich. W wieku 47 lat został biskupem. W swoim herbie biskupim umieścił orła białego jako znak godła polskiego. Od samego początku kiedy został biskupem odwiedzał Amerykańską Częstochowę z posługą duszpasterską. Bp Thomas Wenski dokonał również 30 stycznia 2010 r. konsekracji kościoła pod wezwaniem św. Marka Ewangelisty na słonecznej Florydzie w miejscowości Summerfield, gdzie posługują od pięciu lat zakonnicy paulińscy.

Główną dewizą bp Thomasa Wenski od pierwszych lat jego posługi duszpasterskiej jest pomoc ubogim emigrantom. Bp Thomas Wenski kilkakrotnie odwiedził Polskę. Studiował na letnich kursach Szkoły Języka i Kultury Polskiej na KUL. Włada biegle 4 językami: angielskim, hiszpańskim, haitańsko-kreolskim i polskim. 1 lipca 2003 r. Ojciec Święty Jan Paweł II powołał go do służby w diecezji Orlando. Papież Benedykt XVI, 20 kwietnia 2010 r. awansował bp Thomasa Wenski kierującego diecezją Orlando na Florydzie na metropolitę w Miami, gdzie zastąpił abp Johna Favalorę.

Konfraternia paulińska, jako nieformalne stowarzyszenie dobrodziejów i przyjaciół Zakonu, sięga swymi początkami połowy XIV wieku. Nie stanowiła ona prawnej organizacji, ale była to duchowa łączność Zakonu z uprzywilejowanym gronem swoich dobrodziejów, przyjaciół i współpracowników. Dzięki tej wspólnocie z osobami duchownymi i świeckimi, paulini mogli lepiej realizować swoje posłannictwo w Kościele. Konfratrzy stawali się współuczestnikami wszelkich dóbr duchowych Zakonu zarówno za życia jak i po śmierci.

W Eucharystii uczestniczył także ks. Adam Muda z parafii Matki Bożej Królowej Pokoju z Hewitt NJ., który w imieniu proboszcza Friderika Walters i własnym oraz całej parafii, bardzo serdecznie podziękował za to, że mógł uczestniczyć w tak wspaniałej uroczystości. Wyraził również podziękowanie ojcu generałowi Izydorowi Matuszewskiemu za poświęcenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej dla parafii. Obraz ten od pierwszej niedzieli Adwentu rozpocznie pielgrzymkę nawiedzenia każdej rodziny w parafii.

„Poprzez zaproszenie Matki Bożej i Jej Syna Jezusa Chrystusa do naszych rodzin – powiedział ks. Adam Muda – Chcemy podziękować Jej za wszelkie łaski otrzymane, że czuwa w sposób szczególny nad tą parafią już ponad 50 lat jako Matka Boża Królowa Pokoju, a od ostatniego roku przebywa z nami także jako Matka Boża Częstochowska. Wraz z rozpoczęciem Polskiej Misji w ubiegłym roku zaprosiliśmy Ją do naszej parafii poprzez umieszczenie kopii Jej cudownego Jasnogórskiego wizerunku w głównym ołtarzu, który poświęcił bp Stanisław Dziuba także paulin z Afryki, zawierzyliśmy Jej opiece całą parafię, a szczególnie nowo powstałą polską Misję. Poprzez peregrynację Tego cudownego obrazu pragniemy na nowo Jej się zawierzyć i zaprosić Ją do każdej rodziny w parafii. Także z tego miejsca pragnę bardzo serdecznie podziękować ojcom paulinom, że są częścią naszej Polskiej Misji od samego początku jej istnienia. Szczególne podziękowania w imieniu całej polskiej Misji pragnę przekazać o. Bartłomiejowi Marciniakowi i o. Michałowi Czyżewskiemu za odprawienie pierwszych rekolekcji w naszej parafii i za wszelkie porady i wszelką pomoc, jaką w ciągu całego tego roku nam ofiarowali, a szczególnie za propagowanie Duchowej Adopcji Dzięcka Poczętego".

Ks. Adam Muda na ręce prowincjała i przeora złożył serdeczne podziękowania wszystkim ojcom i barciom paulinom z Amerykańskiej Częstochowy Duchowej Stolicy Polonii za wszelką życzliwość i troskę, jaką okazują Polonii i Amerykanom oraz kapłanom w Stanach Zjednoczonych. Wikary z Hewitt obiecywał, że podczas peregrynacji obrazu po polskich domach będzie polecać Matce Bożej Częstochowskiej Polskę i Polonię.

Po Eucharystii wierni pod przewodnictwem abp Thomasa Wenski wyruszyli w procesji różańcowej modląc się o pokój w ludzkich sercach i na całym świecie.

o. Michał Czyżewski
Doylestown, USA

Za: www.jasnagora.com

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda